Wielospecjalistyczny Szpital Kopernika w Łodzi - Unicard

Wielospecjalistyczny Szpital Kopernika w Łodzi

Wielospecjalistyczny Szpital Kopernika w Łodzi

Wdrożenie systemu kontroli dostępu w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi

Szpital Kopernika w Łodzi oficjalnie został otwarty w kwietniu 1973 roku. W placówce funkcjonuje 30 oddziałów, 40 poradni specjalistycznych, a także kilka pododdziałów oraz pracowni. Od blisko 50 lat, szpital jest jednostką wielospecjalistyczną, w ramach której funkcjonuje m.in. ośrodek onkologiczny

 

Wymagania szpitala

Nadzorowanie oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa związanego z przetwarzaniem danych jest sporym wyzwaniem dla każdego podmiotu administracyjnego. Szczególnie ważne jest to w przypadku jednostek leczniczych, których nadrzędnym celem jest świadczenie opieki medycznej, zapewnienie przestrzegania praw pacjenta i dokumentowanie, przetwarzanie oraz archiwizowanie historii leczenia.  


Zagwarantowanie bezpieczeństwa pacjentom oraz ich danym było zatem fundamentalnym celem wdrożenia systemu kontroli dostępu na terenie szpitala.  


W szpitalu przez kilka lat funkcjonowało kilka rozwiązań z zakresu kontroli dostępu. Podmiot zdecydował jednak, aby wdrożyć jeden spójny system KD jako wiodący, który będzie rozbudowywany w taki sposób, by obejmował całą infrastrukturę szpitala.  


 
Szpitalowi Kopernika w Łodzi zależało na: 

  • zapewnieniu komfortu, intymności i bezpieczeństwa pacjentów 
  • wdrożenie jednolitego systemu kontroli dostępu 
  • połączenie uprawnień użytkowników z atrybutami umów 
  • wdrożenie skalowalnego systemu kontroli dostępu 

 

Wyzwania związane z wdrożeniem: 

  • zadbanie o komfort pacjentów przebywających w szpitalu  
  • ograniczenia związane ze stanem epidemii w Polsce.

Wdrożone rozwiązanie

W ramach współpracy z łódzkim szpitalem im. Mikołaja Kopernika, udało nam się wdrożyć nowy system kontroli dostępu, który został dostosowany do potrzeb placówek medycznych: 

 

  • powiązanie uprawnień z atrybutami umów
  • wdrożenie skalowalnego systemu KD gotowego na nadawanie i zarządzanie dostępem jednostek do wybranych oddziałów i pomieszczeń 
  • wdrożenie jednego systemu obsługującego ponad 600 punktów kontroli dostępu i ponad 2000 kart 
  • dostosowanie systemu UniKD PRO pod specyfikę działalności obiektów medycznych. 

 
Na terenie szpitala zainstalowano m.in. czytniki ASR805M (w wersji podstawowej i z klawiaturą) oraz sterowniki U-700 i UC-860. Łącznie, przeprowadziliśmy instalację 283 sterowników i 504 czytników. 
 
W trakcie prac nad projektem opracowano specjalne rozwiązanie, gwarantujące odporność systemu na potencjalne awarie poszczególnych elementów infrastruktury tego systemu. Warto podkreślić, że prace instalatorskie, prace wdrożeniowe tego systemu trwały w intensywnym czasie pandemicznym, co znacznie utrudniło realizację projektu. Jednak wykonawca nie tylko był na tyle elastyczny, ale rozumiał powagę sytuacji i dostosował się do możliwości, które istniały w tym czasie na terenie szpitala.” - Tomasz Zdzienicki - Inspektor Ochrony Danych Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Łodzi.
 
W UNICARD od ponad 30 lat do każdego projektu podchodzimy indywidualnie. Projekt jaki wykonaliśmy dla szpitala był dla nas ogromnym wyzwaniem oraz największym w historii naszej firmy wdrożeniem systemu kontroli dostępu. Na potrzeby szpitala dostosowaliśmy nasze aplikacje UniKD PRO w specjalne rozwiązania dedykowane pod specyfikę działania obiektów medycznych.” - Krzysztof Kusion, Kierownik Projektów Integracyjnych w UNICARD.

 

 

Korzyści

Pełna kontrola dostępu do poszczególnych pomieszczeń w szpitalu zapewnia komfort i bezpieczeństwo pacjentów oraz ich danych. Administrator systemu zyskał dostęp do podglądu szczegółowych danych związanych z przebywaniem pracowników na terenie szpitala. 

Nowy system został wyposażony w moduł kart zastępczych oraz system alertowania, który został dostosowany do potrzeb i wymagań placówek ochrony zdrowia w Polsce.  
 
Dostarczone rozwiązanie pozwoliło nam zadbać o bezpieczeństwo na terenie budynku oraz korzystnie wpłynęło na funkcjonowanie Szpitala. UNICARD terminowo oraz sumiennie wywiązał się ze swoich obowiązków. Firma wykazała się zaangażowaniem, profesjonalizmem, elastycznością oraz doświadczeniem. (…) Wdrożenie UniKD PRO w bezpośredni sposób wpłynęło na podniesienie bezpieczeństwa naszych pacjentów oraz pracowników.”- mgr inż. Andrzej Kasprzyk - Dyrektor Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.