WFOSiGW

WFOSiGW

Rejestracja czasu pracy w WFOŚiGW

W 2013 roku mija 20 lat działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Małopolsce, którego misją jest skutecznie wspieranie działań na rzecz środowiska w Małopolsce. Dobre zarządzanie Funduszem to nie tylko dbałość o efektywnie wydatkowane środki publiczne, ale także głęboka troska o zasoby ludzkie, w postaci dobrze wyszkolonej kadry pracowników. System RCP wzmocnił efektywność pracowników oraz poziom bezpieczeństwa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zapoznaj się z case study

Link do case study zostanie przesłany po uzupełnieniu formularza

Cele wdrożenia

Cele wdrożenia

  • trudności z efektywnym wykorzystaniem czasu pracy w określonej przestrzeni biurowej
  • problemy z adekwatnym rozliczaniem czasu pracy w systemie ruchomym i zadaniowo-projektowym
  • konieczność właściwego monitorowania i zabezpieczenia pomieszczeń przed wejściem osób niepowołanych

 

Efekty

Efekty wdrożenia:

  • wzrost efektywności i zadowolenia z pracy osób zatrudnionych w ramach ruchomego czasu pracy
  • podwyższenie poziomu bezpieczeństwa osób i mienia
  • racjonalizacja kosztów działalności i kosztów społecznych poprzez wzrost samodyscypliny czasu pracy
  • modyfikacja zapisów formalnych regulujących czas pracy i jego wykonanie poprzez zainstalowanie systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy firmy UNICARD SA

Wymagania

W zatrudniającym ponad 40 pracowników Funduszu, do kluczowych problemów zostały zaliczone trudności w zakresie racjonalnego wykorzystania i rozliczania czasu pracy poszczególnych pracowników - co wynikało z zastosowania tzw. „widełek czasowych” rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy, jak również z rozliczania nieobecności z tytułu delegacji, choroby czy np. urlopu na żądanie. Kolejnym zadaniem było zapewnienie kontroli dostępu do określonych pomieszczeń - zbyt wiele osób miało nieautoryzowany dostęp do pomieszczeń specjalnego przeznaczenia np. serwerowni. Fundusz dążył także do zharmonizowania działań pracowników w ramach prowadzonych projektów – ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji czasowej osób dedykowanych do danego przedsięwzięcia.

 

 

Opis rozwiązania

Dzięki zastosowaniu prostych w obsłudze terminali i wielofunkcyjnych kart rejestracji czasu pracy: identyfikatorów osobistych pełniących rolę legitymacji służbowych, każdy pracownik może samodzielnie obsłużyć zainstalowane urządzenia, a tym samym odnotować swoją obecność w pracy. Jak zaznaczyła Prezes Zarządu Pani Małgorzata Mrugała: „pracownicy przychodząc rano do pracy są zadowoleni, bez stresu powodowanego ewentualnym spóźnieniem - koniecznością stawienia się do pracy w określonej minucie rozpoczęcia pracy; nastawieni na cele organizacji”. Integracja systemów z istniejącym w firmie programem kadrowym pozwoliła na wyeliminowanie papierowej ewidencji, automatyczne rozliczanie wynagrodzenia z uwzględnieniem nieobecności oraz usprawnienie pracy. Zastosowana aplikacja do obsługi KD i RCP, jak zauważył jeden z pracowników jest „czytelna i intuicyjna w obsłudze, jak również nie budzą zastrzeżeń zastosowane technologie”. Ponadto, zainstalowana kontrola dostępu skutecznie wpłynęła na wzrost świadomości odpowiedzialności wśród pracowników za powierzone mienie, a pozyskiwane z raportów dane, kto, kiedy i gdzie przebywał „w sytuacjach awaryjnych dają możliwość analizy problemu”.

 

Korzyści

 Korzyści

Decyzja o zakupie i wdrożeniu systemu KD i RCP firmy UNICARD SA w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyniosła wymierne korzyści na wielu płaszczyznach.

UNICARD SA bedąc producentem, integratorem oraz instalatorem nie tylko systemów KD i RCP, ale także systemów Niskoprądowych, BMS, Parkingowego czy Biletowego zaoferował Wojewódzkiemu Funduszowi bezpośrednią pomoc poprzez tzw. HELP-DESK oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Tak zorganizowana opieka nad Klientem przekłada się bezpośrednio na jego poczucie bezpieczeństwa oraz pewność, że ma do czynienia z poważnym partnerem handlowym. Oszczędność czasu uzyskana poprzez optymalne rozplanowanie zadań wśród pracowników oraz kontrola ich aktywności – m.in. poprzez zastosowanie systemu rejestracji czasu pracy gwarantuje długofalowy sukces finansowy i organizacyjny Funduszu.