Integracja systemu KD/RCP ze ZSRK dla Sądu w Poznaniu - Unicard

Integracja systemu KD/RCP ze ZSRK dla Sądu w Poznaniu

Integracja systemu KD/RCP ze ZSRK dla Sądu w Poznaniu

Wdrożenie w Sądzie Rejonowym Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu systemu rejestracji czasu pracy wraz z modułem integracyjnym do ZSRK zgodnym z wymogami Ministerstwa Sprawiedliwości

W 2021 roku Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało wytyczne odnośnie funkcjonowania systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. UNICARD to pierwsza w Polsce firma, która wykonała pełną integrację systemu KD/RCP ze Zintegrowanym Systemem Rachunkowo-Kadrowym (ZSRK), a rozwiązanie w 100% spełnia wymagania Ministerstwa.

Oto kulisy naszej współpracy z Sądem Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

Wymagania klienta

W Sądzie Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu od 2015 roku działa kontrola dostępu UNICARD. Rozwiązanie obejmowało 60 punktów KD i oprogramowanie UniKD. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości system musiał zostać rozbudowany o punkty rejestracji czasu pracy oraz zintegrowane z systemem ZSRK.

Wymiana danych pomiędzy system KD/RCP a ZSRK miała odbywać się za pomocą szyny danych wykorzystując WebService. Przekazywane dane miały zwierać kod zdarzenia, numer karty, datę oraz czas zdarzenia.

Zainstalowane punkty rejestracji czasu pracy powinny umożliwiać ewidencję wejście, wyjścia, wyjścia na przerwę oraz wyjścia służbowego.

Wdrożone rozwiązania 

Pierwszym etapem prac była aktualizacja programu UniKD, z którego korzystał Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, do najnowszej wersji. Następnie zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy dedykowany interfejs IridiumConnect ZSRK, który umożliwia wymianę danych zarejestrowanych przez system KD/RCP ze Zintegrowanym Systemem Rachunkowo-Kadrowym. Wymiana odbywa się za pomocą szyny danych przy zastosowaniu protokołu komunikacyjnego WebService. Rozwiązanie zostało przetestowane oraz uruchomione na serwerze produkcyjnym Sądu.

Dostarczaliśmy również 6 rejestratorów czasu pracy SD 1864. Urządzenia zostały wykonane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości, umożliwiając rejestrację wejścia, wyjścia, wyjścia na przerwę oraz wyjścia służbowego. Na potrzeby wdrożenia wyprodukowaliśmy także dedykowaną klawiaturę z opisanymi powyżej przyciskami, co pozwala pracownikom Sądu na łatwe rejestrowanie się w systemie RCP.

Klient oczekiwał dostosowania istniejącego systemu do wytycznych Ministerstwa Sprawiedliwości w kontekście rejestracji czasu pracy. Rozbudowaliśmy system o dodatkowe punkty RCP oraz wykonaliśmy integrację z systemem ZSRK. Zaangażowanie kilkunastu osób z Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  oraz UNICARD, spowodowało że wdrożenie przebiegło bardzo sprawnie, a efektem jest działający system oraz zadowolony klientkomentuje Maciej Szulc, Zastępca Dyrektora ds. Sprzedaży w UNICARD.