Kopalnia Soli „Wieliczka" - Unicard

Kopalnia Soli „Wieliczka"

Kopalnia Soli „Wieliczka"

Systemy rejestracji czasu pracy i monitoring wizyjny w branży turystycznej

Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. to spółka Skarbu Państwa, której głównym przedmiotem działalności jest ochrona zabytku – zabezpieczenie i zachowanie unikatowych w skali światowej wyrobisk górniczych. 

To wyjątkowe miejsce na mapie Polski, wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Cele wdrożenia

  • niezależny i sprawnie działający system ewidencji czasu pracy,
  • ujednolicenie sposobu rozliczania czasu pracy w grupie kapitałowej,
  • zapewnienie bezpieczeństwa poprzez monitoring wizyjny, współpracujący z systemem ewidencji czasu pracy,
  • automatyczne przekazywanie danych z rejestracji do programu IMPULS EVO.

Efekty

  • sprawne rozliczanie wynagrodzeń pracowników,
  • większa kontrola i dyscyplina pracy,
  • stabilny system ewidencji czasu pracy kompatybilnej z IMPULS EVO (część Kadry i Płace),
  • monitoring wizyjny – rejestrowany obraz z kamer przekazywany w czasie rzeczywistym.

Wymagania

„Ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, system ewidencji czasu pracy został rozbudowany o monitoring wizyjny wraz z kamerami przemysłowymi. Rejestrowany obraz z kamer jest przekazywany w formie zapisu video w czasie rzeczywistym po wydzielonej sieci LAN do dedykowanego serwera sieciowego. Archiwizowane są zapisy z ostatniego miesiąca” – wyjaśnia Kierownik Projektu Krzysztof Kusion, UNICARD SA.

Kamery służą tylko do rejestrowania obrazów związanych z czasem pracy w programie UNIRCP. Nowy system rejestracji czasu pracy dla Trasy Turystycznej został także wyposażony w dedykowany moduł integracyjny, który umożliwia automatyczne przesłanie danych do programu kadrowo-płacowego. Działanie modułu polega na eksportowaniu rejestracji wykonywanych w systemie Rejestracji Czasu Pracy do pliku tekstowego. Format pliku został w trakcie wdrożenia ustalony z Klientem. Interfejs działa jako usługa Windows i ściśle współpracuje z bazą danych systemu ewidencji czasu pracy. Usługa loguje się do Windowsowego dziennika zdarzeń, dzięki czemu w przypadku problemów łatwo odszukać ich przyczynę i wyeliminować ją. Godziny eksportu oraz lokalizacja pliku z rejestracjami są elementami konfigurowalnymi w dowolnym momencie przez użytkownika.

Opis rozwiązania

W Kopalni Soli „Wieliczka" od prawie 10 lat funkcjonuje system rejestracji czasu pracy dostarczony przez UNICARD SA. Jest to system z kilkoma punktami dostępowymi. Rozwiązanie umożliwia rejestrowanie oraz automatyczne przesyłanie zdarzeń do zewnętrznego systemu kadrowo-płacowego za pomocą dedykowanego modułu integracyjnego.

Pracownicy są identyfikowani przy pomocy zbliżeniowych kart Indala. Przychodząc i opuszczając każdego dnia pracy swoje miejsce pracy, korzystają z kilku punktów rejestracji, a system gromadzi te informacje i przekazuje automatycznie do działu HR.

Korzyści

„Wdrożone rozwiązanie według działu kadr kontroluje przyjścia i wyjścia pracowników z pracy, dyscyplinuje ten obszar, potwierdza pobyt osób na terenie zakładu, a także pomaga w rozliczaniu wynagrodzeń” – twierdzi p. Tomasz Kuśnierz, szef Działu HR w Kopalni Soli „Wieliczka".

Zintegrowany system ERP – IMPULS EVO – przesyła dane do programu UniRCP, a następnie dane o rejestracjach są importowane do jego części kadrowo-płacowej. Raporty można dowolnie sortować, np. po datach, czy pracownikach. Sami pracownicy nie mają dostępu do tych danych, tylko ich kierownicy oraz dział HR.

Cała instalacja została zrealizowana w jedynym możliwym czasie, kiedy mogą być wykonywane prace rozwojowe w Kopalni Soli „Wieliczka”, czyli po sezonie turystycznym. Listopad był dobrym miesiącem do takich wyzwań. „Aktualnie dział IT nie musi już udzielać wsparcia technicznego działowi HR. Nie ma takiej potrzeby, bo system pracuje stabilnie już od ponad pół roku. Podczas uruchomienia produkcyjnego systemu występowały błędy, ale teraz już wszystko działa bez zarzutu” – wspomina p. Kawaler.