Aunde Poland - Unicard

Aunde Poland

Aunde Poland

Rejestracja czasu pracy w branży produkcji tkanin

AUNDE POLAND Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku. Przedmiotem działalności firmy jest produkcja elementów tapicerki samochodowej.

Proces produkcji dotyczy tkania, wygrzewania elementów tapicerki wysokimi częstotliwościami, cięcia tkanin oraz szycia gotowych elementów tapicerki samochodowej. W 3 lokalizacjach firmy zatrudnionych jest kilkaset osób.

Cele wdrożenia

  • zwiększenie bezpieczeństwa na terenie biura, zakładu produkcyjnego i magazynu,
  • możliwość rozbudowy systemów bezpieczeństwa w przyszłości,
  • rejestracja czasu pracy i raporty o wejściach i wyjściach z zakładu,
  • możliwość drukowania kart dla nowych pracowników i nadawanie im uprawnień w systemie.

Efekty

  • udostępnianie tylko tych stref pracownikom, do których mają uprawnienia,
  • zarządzanie grupą pracowników danego działu czy produkcji dzięki systemowi rejestracji czasu pracy,
  • kontrola dostępu z możliwością nadawania lub ograniczania praw wejścia dla poszczególnych grup lub osób,
  • wzrost dyscypliny pracy.

Wymagania

Firma 7 lat temu postanowiła w swoich 3 lokalizacjach – biurze, zakładzie produkcyjnym i magazynie w Łodzi – wdrożyć system kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. System KD nie tylko miał ograniczyć dostęp pracowników do wybranych pomieszczeń czy stref, ale również umożliwić „wytyczenie” pracownikom ściśle określonych ścieżek poruszania się na teranie Zakładu. Do tej pory pracownicy magazynu czy produkcji – Szwalni czy Tkalni – mogli swobodnie poruszać się między zakładami, co nie służyło ani bezpieczeństwu, ani najwyższym standardom pracy w firmie, która produkuje poszycia samochodowe do największych marek światowych.

Firma AUNDE POLAND Sp. z o. o. chcąc zwiększyć bezpieczeństwo na terenie biura i zakładu produkcyjnego, nie naruszając przy tym obowiązujących przepisów prawnych, zdecydowała się na instalację systemu kontroli dostępu (KD) i rejestracji czasu pracy (RCP).

„Chodziło nam przede wszystkim o podzielenie naszej firmy zlokalizowanej w 3 zakładach na wydzielone strefy, osobne dla pracowników biurowych, magazynowych i produkcyjnych. Dlatego system przez kilka ostatnich lat jest ciągle rozbudowywany, tak jak zresztą nasza firma” – mówi Piotr Owczarek, z działu IT, Aunde Poland Sp. z o.o.

Opis rozwiązania

System kontroli dostępu skutecznie kontroluje dostęp do poszczególnych pomieszczeń i stref. Tylko osoby upoważnione mogą poruszać się po danym obiekcie, korzystając z identyfikatorów osobistych. Zainstalowane w wyznaczonych miejscach czytniki kart zbliżeniowych skutecznie ograniczają dostęp do wybranych pomieszczeń. „Natomiast dzięki oprogramowaniu UniKD systemu kontroli dostępu administrator ma możliwość nie tylko nadawania lub ograniczania prawa dostępu dla poszczególnych osób czy grup, ale również kontrolowania sytuacji w stanach zagrożenia lub alarmowych” – dodaje p. Leszek Kubik, Kierownik Produktu UNICARD SA.

Działanie systemu opiera się na współpracy urządzeń z identyfikatorami osobistymi, którymi są karty zbliżeniowe dla kilkuset pracowników firmy AUNDE POLAND Sp. z o. o. Użytkownicy systemu otrzymują uprawnienia do poruszania się w wyznaczonych strefach lub wejścia do pomieszczeń budynku. W systemie kontroli dostępu żadne dane nie są przechowywane na karcie, co ma szczególne znaczenie w przypadku jej zgubienia lub kradzieży. Pracę systemu kontroluje komputer nadzorujący, a jego komunikację z czytnikami kart zbliżeniowych zapewniają sterowniki. Uprawnienia użytkowników nadawane są indywidualnie, co pozwala na elastyczne dostosowanie systemu kontroli dostępu do struktury oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak również funkcji pełnionych przez pracowników.

Oprócz standardowej instalacji oprogramowania do zarządzania i rejestracji czasu pracy na kilku stanowiskach kierowników, firma AUNDE POLAND Sp. z o. o. posiada program do zarządzania uprawnieniami do kontroli dostępu. Pełna samodzielność w zarządzaniu tym systemem została uzupełniona o możliwość drukowania kart dla nowych pracowników wraz z ich wprowadzaniem do systemu.

Kolejnym etapem było podzielenie firmy na strefy, które wymagają kontroli dostępu, w których dodatkowo powinien być także mierzony czas pracy pracowników i takie, do których dostęp powinien być swobodny. I tak, sama kontrola dostępu pojawiła się np. w serwerowni czy w pomieszczeniach warsztatów, natomiast rejestracja czasu pracy obowiązuje w szwalni czy tkalni. „Dzięki takiemu podziałowi na strefy dysponujemy raportami z danego miejsca. Dodatkowo taka wiedza o wszystkich wejściach i wyjściach z zakładu pracownika pomaga kierownikom w delegowaniu zadań i w zarządzaniu swoim zespołem” – twierdzi p. Piotr Owczarek.

 

Korzyści

System kontroli dostępu wspomógł pracę działu IT w udostępnianiu pewnych stref dla pracowników, natomiast dział księgowości oraz kierownicy działów dzięki posiadanym raportom mają wiedzę potrzebną do zarządzania grupą pracowników danego działu czy produkcji. Wdrożenie całego systemu przebiegło bardzo sprawnie, a montaż urządzeń nie był przeszkodą w naszej codziennej pracy. Z perspektywy czasu mogę też powiedzieć, że serwis firmy UNICARD SA działa bez zastrzeżeń” – podsumowuje Piotr Owczarek.

„Jeśli będziemy jeszcze rozbudowywali nasze systemy bezpieczeństwa, na pewno zwrócimy się do firmy UNICARD” – dodaje.