Modernizacja KD i RCP dla Kimball Electronics - Unicard

Modernizacja KD i RCP dla Kimball Electronics

Modernizacja KD i RCP dla Kimball Electronics

Modernizacja Systemów Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu Pracy dla Kimball Electronics Poland Sp. z o.o.

Kimball Electronics to globalny dostawca rozwiązań produkcyjnych, z oddziałami m.in. w Polsce, Meksyku, USA, Chinach, Indiach, Rumunii i Wietnamie.  

Marka zapewnia swoim klientom kompleksowe rozwiązania inżynieryjne i projektowe, w tym outsourcingowe usługi produkcji elektroniki (EMS) czy automatyzacji, testowania i pomiarów. Kimball Electronics współpracuje głównie z inwestorami z branży motoryzacyjnej, medycznej oraz przemysłowej. 

Wymagania Klienta

Nasza współpraca z Kimball Electronics rozpoczęła się już przeszło 30 lat temu, kiedy marka funkcjonowała na rynku pod nazwą Alcatel. W poznańskiej siedzibie firmy wdrożyliśmy wtedy systemy kontroli dostępu oraz rejestracji czasu pracy.  

W 2009 roku, gdy firma otworzyła fabrykę w Tarnowie Podgórnym, dostarczyliśmy nowy system kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. 

W 2019 roku Kimball Electronics podjęło decyzję o konieczności modernizacji systemów KD i RCP, z których korzystało wówczas ponad 1000 pracowników. Powodem były m.in. wymagania oddziału macierzystego z USA dotyczące RODO i zasad bezpieczeństwa. Ponadto firmie zależało na przejściu na nowszą, bezpieczniejszą technologię kart, usprawnieniu systemów oraz wymianie przestarzałego sprzętu. 

Kluczowe wymagania Kimball Electronics obejmowały m.in.: 

 • wdrożenie punktów kontroli dostępu z możliwością rozbudowy w przyszłości; 
 • wdrożenie czytników rejestracji czasu pracy z możliwością rozbudowy; 
 • integracji systemów z wewnętrznym rozwiązaniem IKEPS (a w przyszłości z systemem WorkDay); 
 • dostosowanie punktów kontroli dostępu do wymogów BHP i zasad ewakuacji (m.in. automatycznego zwalniania przejść w przypadku alarmu pożarowego i możliwości otwierania przejść przyciskiem awaryjnym);  
 • sygnalizację i rejestrację stanu drzwi (m.in. otwarte/zamknięte) z opcją generowania alarmów w przypadku długiego otwarcia przejścia. 

Kimball Electronics podjęło rozmowy z 4 potencjalnymi dostawcami systemu, w tym z Unicardem. Po raz kolejny to nam firma postanowiła zaufać w kwestii bezpieczeństwa swojej fabryki oraz pracowników. 

Wdrożone rozwiązanie

W ramach współpracy z Kimball Electronics łącznie dostarczyliśmy i wdrożyliśmy 67 punktów kontroli dostępu i 4 punkty rejestracji czasu pracy

Zrealizowane zadania to jednak nie tylko wymiana sprzętów oraz modernizacja systemów, ale także m.in.: 

 • integracja punktów RCP z oprogramowaniem SAP dzięki dedykowanym modułom integrującym, co pozwala na szybsze rozliczanie czasu pracy i wynagrodzeń, 
 • 2 punkty zbiórki ewakuacyjnej (dla wszystkich pracowników oraz Nieetatowej Służby Ratowniczej) zlokalizowane poza budynkiem, wyposażone w czytniki kart, co w razie ewakuacji pozwala szybko sprawdzić, którzy pracownicy bezpiecznie opuścili obiekt; 
 • integracja czytników z urządzeniami vendingowymi do wydawania produktów BHP; 
 • integracja systemów KD i RCP z programem IKEPS do zarządzania danymi osobowymi pracowników; 
 • integracja systemu KD z testerami uziemienia osobistego: wejście na halę produkcyjną Kimball Electronics wymaga kontroli, czy pracownik nie ma na sobie ładunku elektrostatycznego. Testery uziemienia badają rezystencję, a na podstawie wyniku system kontroli dostępu udziela lub odmawia przejścia na halę produkcyjną;
 • instalacja przycisków awaryjnych do otwierania przejść kontroli dostępu w razie konieczności ewakuacji. 

Firmie Kimball Electronics zależało także na raportach z systemów KD i RCP – szczegółowej rejestracji zdarzeń (m.in. wejść i wyjść, stanu drzwi, nieuprawnionych przejść) czy informacji o liczbie osób przebywających w obiekcie z podziałem na grupy (działy) pracowników.  

Co więcej, rejestratory SD-1862 umożliwiają pracownikom odczyt informacji o: 

 • aktualnej liczbie dni urlopowych do wykorzystania, 
 • miesięcznym/kwartalnym bilansie czasu pracy.   

Korzyści

Wdrożone rozwiązania sprawiły, że obecne systemy są bardziej wydajne, a dzięki nowej technologii kart MIFARE Plus® X- również bezpieczniejsze. 

Systemy KD i RCP zostały znacznie rozbudowane, a nowoczesne urządzenia pozwalają na nowe możliwości i zwiększają dyscyplinę w obiekcie. Integracje z systemem kadrowo-płacowym, IKEPS, testerami ESD czy maszynami vendingowymi przyspieszają oraz usprawniają pracę zarówno pracowników biurowych, jak i tych na terenie fabryki. Co więcej, pracownicy do obsługi wielu urządzeń i przejść używają obecnie tej samej karty.  

Budynek jest też przystosowany do zasad BHP oraz ochrony PPOŻ, aby w razie konieczności ewakuacji zapewnić maksymalne bezpieczeństwo.  

“Współpracę z Unicardem oceniam pozytywnie. Firmę cenię nie tylko za jakość, ale też elastyczne podejście oraz bezproblemowość” - dodaje Sylwester Konik, Inżynier Infrastruktury Zakładu. 

Dziękujemy za zaufanie oraz mamy nadzieję, że przed nami kolejne lata współpracy z Kimball Electronics.