Ikea Distribution Services - Unicard

Ikea Distribution Services

Ikea Distribution Services

Ewidencja czasu pracy w branży Home & Garden

IKEA to szwedzka sieć sklepów z wyposażeniem domu, który każdy z nas odwiedził przynajmniej raz w życiu. W Polsce salonów IKEA mamy już dziesięć: dwa w Warszawie (w Jankach koło Warszawy i na Targówku), w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Krakowie, Bydgoszczy, Lublinie oraz w Łodzi.

Cele wdrożenia

  • zapewnienie rozwiązań związanych z bezpieczeństwem i ewidencją czasu pracy w IKEA Distribution Services,
  • nadzór nad przemieszczaniem się osób na obszarze objętym ochroną,
  • nowoczesny i bezawaryjny system z możliwością łatwej rozbudowy,
  • automatyczne rozliczanie czasu pracy pracowników zgodne z przepisami Prawa Pracy.

Efekty

  • precyzyjne określenie zasad dostępu poszczególnym pracownikom do określonych pomieszczeń,
  • zmniejszone ryzyko utraty zarówno aktywów materialnych, jak i też niepowołanego dostępu do informacji o charakterze poufnym i niejawnym,
  • integracja systemu do rozliczania czasu pracy z oprogramowaniem klasy ERP TETA.
  • umowa serwisowa oferująca rozszerzenie gwarancji i pakiet serwisowy oraz konserwacyjny ze skróconym terminem naprawy i możliwością otrzymania urządzenia zastępczego na czas napraw.

Wymagania

Przy tak dużym asortymencie i sprzedaży konieczne jest sprawnie działające Centrum Dystrybucyjne, zarządzające magazynem i logistyką, organizujące sieć transportu oraz kontrolę jakości i administrację celną dla wszystkich sklepów IKEA w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Takim podmiotem jest IKEA Distribution Services S.A. Biuro Dystrybucji w Jankach koło Warszawy oraz Regionalne Centrum Dystrybucji w Jarostach koło Piotrkowa Trybunalskiego o całkowitej powierzchni 145 000m² i pojemności składowania 260 000m³ (90 000 miejsc paletowych i 75 000 miejsc paletowych to magazyny wysokiego składowania SILO w pełni zautomatyzowane) są odpowiedzialne za terminowe dostawy artykułów do 24 sklepów IKEA w naszym regionie Europy. Transporty są realizowane bezpośrednio od producentów lub przez Centrum Dystrybucji, w którym codziennie rozładowuje się samochody, kontenery i wagony od dostawców IKEA na całym świecie.

Tak duży i nowoczesny obiekt wymagał rozwiązań związanych z bezpieczeństwem i ewidencją czasu pracy, które spełniałyby wymagania zarówno IKEA Distribution Services, jak i operatora logistycznego FM Logistic Polska, który świadczy usługi logistyczne na rzecz IKEA.

Opis rozwiązania

Kontrola dostępu wdrożona w Centrum Dystrybucyjnym pozwala na nadzór nad przemieszczaniem się osób na obszarze objętym ochroną. System KD, będąc elementem elektronicznych systemów zabezpieczeń, stanowi doskonałe uzupełnienie systemu sygnalizacji włamania i napadu. Rolą nowoczesnego systemu kontroli dostępu jest ograniczenie dostępu do określonych miejsc w obiekcie osobom nieupoważnionym, w czasie, gdy w strefie chronionej przebywają osoby uprawnione. System ten pozwala precyzyjnie określić zasady dostępu poszczególnym pracownikom do określonych pomieszczeń. Dzięki temu można zmniejszyć ryzyko utraty zarówno aktywów materialnych, jak i też niepowołanego dostępu do informacji o charakterze poufnym i niejawnym. „Podczas wyboru rozwiązania najbardziej skupialiśmy się na tym, aby było nowoczesne, dawało możliwość rozbudowy w przypadku ekspansji naszego Centrum oraz aby nie było ono awaryjne” – twierdzi osoba odpowiedzialna za systemowe rozwiązania w Centrum Dystrybucji.

Dodatkowo w Centrum Dystrybucyjnym istniała potrzeba automatycznego rozliczania czasu pracy pracowników zgodnego z przepisami Prawa Pracy. „Ponieważ nasz operator logistyczny prowadzi takie rozliczenia w programie TETA, oczekiwaliśmy od naszego dostawcy integracji systemu do rozliczania czasu pracy właśnie z tym oprogramowaniem ERP” – wspomina administrator obiektu.

Rejestracja czasu pracy odbywa się obecnie za pomocą karty zbliżeniowe Mifare, które były już wcześniej wykorzystywane przez FM Logistic. Z tego powodu konieczne było przygotowanie czytników z niestandardowym formatem. Natomiast dane z rejestratorów są zbierane i eksportowane do pliku txt, w celu dalszej obróbki w module RCP systemu TETA. W razie potrzeby dodrukowania nowych kart IKEA Distribution Services posiada drukarkę do kart plastikowych firmy Evolis oraz oprogramowanie do projektowania i personalizacji kart Semicard” – opowiada Maciej Nowak, Key Account Manager w UNICARD SA.

Korzyści

W ramach obsługi posprzedażnej firmie IKEA Distribution Services została zaproponowana umowa serwisowa oferująca rozszerzenie gwarancji i pakiet serwisowy oraz konserwacyjny ze skróconym terminem naprawy i możliwością otrzymania urządzenia zastępczego na czas naprawy.

„Podpisanie tej umowy daje nam spokój i poczucie bezpieczeństwa w razie awarii, nawet tej niewynikającej bezpośrednio z awarii urządzeń, ale np. spowodowanej przepięciem elektrycznym. Czas naprawy jest szybki, a rozwiązanie zaproponowane przez firmę UNICARD na czasie, z możliwością jego modyfikacji i rozbudowy” – dodaje administrator Centrum Dystrybucji.