KGHM ZANAM - Unicard

KGHM ZANAM

KGHM ZANAM

Kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy w branży produkcji urządzeń dla sektora górniczego

KGHM ZANAM Sp. z o.o. należy do największych w Polsce producentów maszyn i urządzeń dla sektora górniczego. Spółka wytwarza również sprzęt stosowany w systemach przeładunkowych, zespołach transportowych, kopalniach odkrywkowych.

Od wielu lat przedsiębiorstwo jest głównym dostawcą maszyn i urządzeń górniczych dla kopalń i zakładów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Dostarcza również sprzęt i usługi do innych podziemnych zakładów górniczych w Polsce – kopalń soli, cynku i ołowiu. KGHM ZANAM prowadzi sprzedaż swoich wyrobów dla klientów zagranicznych: Rosji, Kazachstanu i Niemców. Produkty Spółki obecne są również we Francji, Estonii, Uzbekistanie, Turcji i Pakistanie.

Cele wdrożenia

  • stabilnie i prawidłowo działający system kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy w dwóch lokalizacjach,
  • integracja z systemem klasy ERP Axapta,
  • dostęp do pomieszczeń i stref tylko przez uprawnione osoby,
  • kontrolowanie sytuacji w stanach zagrożenia lub alarmowych (1700 pracowników).

 

Efekty

  • projekt i wdrożenie systemu bezpieczeństwa wraz z rejestracją czasu pracy w 2 zakładach Spółki,
  • stabilne rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo w firmie i dyscyplinujące 1700 pracowników,
  • obniżenie kosztów pracy i zapobieganie nadużyciom,
  • zdalne zarządzanie systemem i raporty z aktualnego stanu osobowego pracowników firmy.

Wymagania

„W KGHM ZANAM funkcjonował wcześniej system kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy wdrożony w dwóch lokalizacjach w Polkowicach i Legnicy, zainstalowany przez firmę konkurencyjną. W związku z jego awaryjnością zdecydowaliśmy się na wymianę. Zadanie powierzyliśmy znanej nam już wcześniej firmie UNICARD. Zależało nam na prawidłowo i stabilnie działającym systemie”.

System kontroli dostępu przede wszystkim skutecznie kontroluje dostęp do poszczególnych pomieszczeń i stref. Tylko osoby upoważnione mogą poruszać się po danym obiekcie, korzystając z identyfikatorów osobistych. Zainstalowane w wyznaczonych miejscach czytniki kart zbliżeniowych efektywnie ograniczają dostęp do wybranych pomieszczeń i/lub stref. Dzięki oprogramowaniu UniKD administrator oraz inne uprawnione osoby mają możliwość nie tylko nadawania lub ograniczania prawa dostępu dla poszczególnych osób czy grup, ale również kontrolowania sytuacji w stanach zagrożenia lub alarmowych. Karty zbliżeniowe MIFARE dla nowych pracowników są drukowane bezpośrednio w zakładach za pomocą drukarki kart Zebra i programu do personalizacji kart Semicard.

Opis rozwiązania

UNICARD przygotował projekt systemów bezpieczeństwa na terenie dwóch zakładów spółki: wdrożona została kontrola dostępu oraz rejestracja czasu pracy wraz z kołowrotami. Kilka rejestratorów obsługuje i steruje kołowrotami, pozostałe są standardowo zamontowane na ścianach.

Ze względu na to, że obydwa zakłady zatrudniają ponad 1700 osób, punktów rejestracji i kontroli było w tym przypadku kilkadziesiąt. Instalacje musiały odbyć się nie tylko na wejściu głównym do siedziby, ale także na wejściu do odlewni, magazynu, stołówki i serwerowni. Został zamontowany sprzęt i zainstalowane oprogramowanie do obsługi rejestracji czasu pracy oraz zarządzania systemem kontroli dostępu. Wszystkie elementy rozwiązania zostały uruchomione z zainstalowanymi kołowrotami oraz elektrozamkami, które z kolei zostały podłączone do kontrolerów do sieci LAN. „Wdrożenie przebiegło bardzo sprawnie i płynnie. Możemy liczyć również na pomoc powdrożeniową”.

Korzyści

„Obecne rozwiązanie działa stabilnie i bez problemu. Aktualnie skupiamy się na rozbudowaniu możliwości programu oraz wdrożonego już systemu o kolejne punkty kontroli” – podsumowuje p. Robert Kubatek.

Największą korzyścią jest zwiększenie bezpieczeństwa na terenie zakładów spółki i zdyscyplinowanie pracowników, dzięki dokładnej elektronicznej rejestracji, kontroli i rozliczaniu czasu pracy. Pozwala to obniżyć koszty pracy i zapobiega nadużyciom. Dodatkowo z systemem połączone są dwa zakłady, dzięki czemu w każdej chwili można wygenerować raport z aktualnego stanu osobowego pracowników firmy i zdalnie zarządzać całym systemem.