Hilton Food - Unicard

Hilton Food

Hilton Food

Rejestracja czasu pracy w branży gastronomicznej

Hilton Food Group to europejski potentat w branży mięsnej. Założona w 1994r w Wielkiej Brytanii grupa zajmuje się konfekcjonowaniem, porcjowaniem i pakowaniem świeżego mięsa dla sieci handlowych, takich jak: Tesco, Ahold, Albert Heijn, RIMI i ICA.

Firma posiada zakłady produkcyjne w Polsce, Danii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji i Holandii. Polski oddział działa pod nazwą Hilton Foods Ltd. Sp. z o.o. od 2006r w tyskiej podstrefie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i zatrudnia ponad 500 pracowników. Produkty z Hilton Foods Ltd. z o.o. można kupić w sklepach sieci Ahold, Tesco i Rimi w Polsce, na Słowacji, Litwie, Łotwie i Estonii.

Cele wdrożenia

  • zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Zakładu,
  • podniesienie funkcjonalności dotychczasowego rozwiązania,
  • rozwiązanie problemu rejestrowania pracowników nieprodukcyjnych,
  • zapewnienie przez system poprawnej interpretacji rejestracji wszystkich pracowników oraz automatyczny ich eksport.

Efekty

  • zwiększenie poziomu kontroli dostępu czyli zwiększenie bezpieczeństwa,
  • zautomatyzowanie procesu rozliczania czasu pracy, a co za tym idzie, zmniejszenie kosztów poprzez skrócenie czasu rozliczania pracowników,
  • wiarygodne dane dotyczące czasu pracy poszczególnych pracowników,
  • wzrost dyscypliny pracy.

Wymagania

W branży spożywczej kontrola dostępu niejednokrotnie wspomaga mechanizm Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), które są fundamentem systemu bezpieczeństwa żywnościowego HACCP. Bez tych mechanizmów trudno sobie dzisiaj wyobrazić firmę działająca w branży spożywczej. System kontroli dostępu nie tylko umożliwia ograniczenie dostępu pracowników do wybranych pomieszczeń czy stref, ale również pozwala „wytyczyć” pracownikom ściśle określoną ścieżkę poruszania się na terenie zakładu, np. wymusić przejście przez punkty dezynfekcji.

Hilton Foods, chcąc zwiększyć bezpieczeństwo na terenie Zakładu oraz podnieść funkcjonalność dotychczasowego rozwiązania, nie naruszając przy tym obowiązujących przepisów prawnych, zdecydował się na wymianę istniejącego już systemu kontroli dostępu (KD) i rejestracji czasu pracy (RCP). W zakładzie w Tychach funkcjonował bowiem system zbudowany w oparciu o urządzenia wykorzystujące technologie biometryczną, której stosowanie nie jest obecnie dozwolone w procesie rejestracji czasu pracy.

Kolejny problem dotychczasowego systemu dotyczył rejestracji pracowników nieprodukcyjnych w tych punktach, które były zarówno punktami kontroli dostępu, jak i punktami rejestracji czasu pracy (śluzy dezynfekcyjne). Każde przejście pracownika administracji, czy utrzymanie ruchu przez śluzę (np. wejście do strefy produkcyjnej) generowało rejestrację, która niesłusznie przerywała czas pracy do chwili ponownego przejścia pracownika (powrót ze strefy produkcyjnej). Tak wiec każde przejście generowało parę tak naprawdę zbędnych, kłopotliwych rejestracji. Warunkiem koniecznym poprawnego rozliczenia czasu pracy było w takiej sytuacji żmudne i czasochłonne przeglądanie raportów, a następnie ręczna korekta rejestracji dla wszystkich pracowników nieprodukcyjnych.

Wymagania Hilton Foods dotyczące funkcjonalności nowego systemu były więc dość oczywiste: to system ma zapewnić poprawną interpretację rejestracji wszystkich pracowników oraz automatyczny eksport tych rejestracji.

Opis rozwiązania

Na dostawcę systemu została wybrana krakowska firma UNICARD SA, głównie z powodu dużego doświadczenia we wdrażaniu systemów KD i RCP w wielu zakładach przemysłowych, w tym w przemyśle spożywczym. Niebagatelną rolę w wyborze dostawcy odegrały także kompetencje i wysoki poziom wiedzy pracowników firmy UNICARD oraz jej szeroka oferta.

Firma UNICARD zaproponowała system oparty na kartach zbliżeniowych wykonanych w technologii Mifare. Wdrożona kontrola dostępu składa się z 1500 kart zbliżeniowych Mifare i naklejek plastikowych, 25 urządzeń produkcji UNICARD (sterowników, czytników, rejestratorów), drukarki termotransferowej oraz autorskiego oprogramowania (UniKD, UniRCP).

Do programu TETA nowy system przesyła już przefiltrowane dane czasu pracy dla poszczególnych grup pracowników. Nie ma żmudnego wyszukiwania w raporcie nazwisk oraz wejść i wyjść pracowników nieprodukcyjnych i ręcznego korygowania raportów. Dzisiaj to system automatycznie i bezbłędnie interpretuje rejestracje, a oprogramowanie firmy TETA rozlicza czas pracy oraz generuje wiarygodne raporty. To ogromna oszczędność czasu, a zarazem pewność, że rejestracja czasu pracy zbiera wszystkie dane poprawnie.

Firma UNICARD podjęła się również demontażu urządzeń poprzedniego systemu oraz montażu i konfiguracji urządzeń nowego systemu. Hilton Foods pracuje w trybie ciągłym. Aby podczas „przejścia” ze starego systemu na nowy utracić jak najmniejszą ilość danych (rejestracji) oraz jak najmniej ingerować w tryb produkcyjny zakładu, pracownicy firmy UNICARD rozpoczęli prace wdrożeniowe w weekend. W bardzo krótkim czasie zdemontowano stare urządzenia, a następnie zamontowano nowe – produkcji UNICARD. Przejście na nowy system przeszło sprawnie i bezproblemowo.

Korzyści

"Współpraca przebiegała naprawdę dobrze, firma UNICARD była elastyczna, reagując zgodnie z oczekiwaniami klienta na niespodzianki pojawiające się w trakcie wdrożenia. Osoby realizujące wdrożenie ze strony UNICARD (człowiek od software, ludzie od techniki) były kompetentne i życzliwe. Wdrożenie udało się zrealizować w terminie (nie było to łatwe ze względu na ciasne terminy) i z lepszą niż założona jakością" – mówi pan Tomasz Skudlik, HR Manager Hilton Foods.

Pytany o przyszłą współpracę, pan Skudlik twierdzi, że „na pewno UNICARD ze względu na nasze doświadczenia będzie preferowanym dostawcą".