EDF Fenice Poland - Unicard

EDF Fenice Poland

EDF Fenice Poland

System ewidencji czasu pracy w branży energetyki przemysłowej

Fenice S.p.A. powstała na początku lat 90. we Włoszech, w Turynie. W Polsce obecna jest od 1998 roku poprzez spółkę zależną Fenice Poland. Firma należy do światowego koncernu energetycznego Electricité de France (EDF).

Fenice Poland jest liderem na polskim rynku energetyki przemysłowej. Firma wyspecjalizowała się w outsourcingu działalności energetyczno-ekologicznej oraz we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej dla sektora przemysłowego.

Cele wdrożenia

  • objęcie systemem ewidencji czasu pracy wszystkich pracowników firmy,
  • wysyłanie do SAP plików z rejestracjami wejść i wyjść pracowników,
  • zdalny dostęp do wszystkich urządzeń w systemie.

Efekty

  • wdrożenie systemu rozproszonego (6 lokalizacji, 20 punktów rejestracji),
  • łatwe i szybkie rozliczanie czasu pracy w SAP,
  • bezproblemowy dostęp do danych z rejestracji.

Wymagania klienta:

Oczekiwania Klienta były sprecyzowane: rozbudowa istniejącego systemu o nowe punkty rejestracji czasu pracy w dwóch firmach – EDF Fenice Poland oraz EDF Fenice Services Polska, a także wysyłanie do zewnętrznego oprogramowania SAP plików z rejestracjami wejść i wyjść pracowników.

W systemie należało zastosować urządzenia na karty zbliżeniowe z możliwością komunikacji po protokole TCP/IP. Dane z wszystkich lokalizacji miały być odczytywane w jednej lokalizacji, w Bielsku-Białej, a następnie eksportowane do programu SAP.

„Przekonało nas doświadczenie UNICARDU w eksporcie plików z rejestracjami wejść i wyjść pracowników do oprogramowania SAP. Było to dla nas kluczowe zadanie do realizacji” – komentuje p. Bogusław Bargieł, Specjalista ds. systemów informatycznych w EDF Fenice Poland.

Opis rozwiązania

EDF FENICE Poland z siedzibą w Bielsku-Białej i oddziałami w wielu miastach w Polsce, m.in.: w Zawierciu, Rzeszowie, Krośnie, Skoczowie, czy Tychach, korzystała do tej pory z zewnętrznej firmy do rozliczania czasu pracy pracowników w poszczególnych jednostkach. W dwóch lokalizacjach funkcjonował system oparty na kartach magnetycznych wraz z obsługującym go oprogramowaniem. EDF Fenice Poland zwróciła się do UNICARDU, ponieważ chciała objąć systemem ewidencji czasu pracy wszystkich pracowników przy zastosowaniu najnowszych dostępnych na rynku technologii.

UNICARD SA zaproponował kompleksowe rozwiązanie, które polegało na dostawie i montażu urządzeń we wszystkich wskazanych lokalizacjach, dostawie kart i oprogramowania. Zgodnie z wymaganiami Klienta został również przygotowany moduł eksportu do SAP.

W ramach wdrożenia zostały dostarczone i zamontowane rejestratory czasu pracy SD-1660D/M/LAN w sześciu lokalizacjach, w dwudziestu punktach rejestracji. Zainstalowano też oprogramowanie UniKD Enterprise (oprogramowanie zarządzające systemem kontroli dostępu) oraz przeszkolono Klienta z obsługi programu. Dodatkowo został przygotowany i wdrożony moduł eksportu rejestracji do programu SAP oraz skonfigurowano i uruchomiono urządzenia w systemie.

Lista wszystkich lokalizacji (liczba punktów rejestracji) obejmuje Tychy (5 pkt), Bielsko-Biała (6 pkt), Skoczów (1 pkt), Krosno (3 pkt), Zawiercie (3 pkt), Klucze (1 pkt), Rzeszów (2 pkt). W sumie sześć lokalizacji i dwadzieścia punktów rejestracji.

Wdrożenie przebiegło pomyślnie, a zaproponowany termin wdrożenia został dotrzymany. Wg p. Bogusława z EDF Fenice Poland było „krótko, szybko i na temat”. Ponieważ system był rozproszony (kilka lokalizacji), prace wymagały dobrej koordynacji. W kilku punktach pojawiły się problemy z zapewnieniem komunikacji z urządzeniami, które jednak dzięki dobrej komunikacji obu stron zostały szybko rozwiązane. Bardzo dobra współpraca z Klientem zadecydowała o zakończeniu wszystkich prac przed terminem.

Korzyści

Najważniejsze korzyści z tego wdrożenia dla Klienta to objęcie systemem wszystkich pracowników, szybkie i łatwe rozliczanie czasu pracy w programie SAP, bezproblemowy dostęp do danych z rejestracji. Dodatkowo rozwiązanie zapewnia zdalny dostęp do wszystkich urządzeń w systemie, co pozwala na szybką diagnostykę w razie jakichkolwiek awarii czy problemów. W całym systemie zastosowano nowoczesne, a zarazem trwałe i bezpieczne karty zbliżeniowe Mifare. System pozwala też na łatwą rozbudowę o kolejne punkty rejestracji w przyszłości oraz o system kontroli dostępu z wykorzystaniem tych samych kart zbliżeniowych oraz jednego oprogramowania UniKD.

„Obecnie rozważane jest wdrożenie pilotażowego sytemu kontroli dostępu w firmie EDF Fenice Poland w Bielsku-Białej. W systemie kontroli dostępu byłyby używane te same karty zbliżeniowe, co w systemie rejestracji czasu pracy” – planuje p. Bogusław Bargieł. Urządzenia systemu kontroli dostępu byłyby zarządzane przy pomocy istniejącego oprogramowania UniKD.