Wdrożenie systemu RCP w Sapa Aluminium - Unicard

Wdrożenie systemu RCP w Sapa Aluminium

Wdrożenie systemu RCP w Sapa Aluminium

Wymiana systemu RCP na nowoczesny w branży aluminiowej

Firma Sapa Aluminium sp. z o.o. potrzebowała ujednolicenia i unowocześnienia swojego dotychczasowego systemu Rejestracji Czasu Pracy (RCP).

„Korzystaliśmy z rozwiązań UNICARD do rejestracji czasu pracy w 3 lokalizacjach: Trzcianka, Łódź, Chrzanów (tu dodatkowo kontrola dostępu do budynku produkcyjnego MAVA). Współpracujemy razem już od 1999 roku, czyli 17 lat. Rozwiązania zainstalowane w Trzciance i Łodzi korzystały z kart w systemie INDALA. Chrzanów od już samego początku (2014) pracuje w standardzie kart MIFARE” – relacjonuje Łukasz Baszkiewicz, Support Manager IT Infrastructure Poland w Sapa Aluminium, odpowiedzialny za wdrożenie projektu w Sapa Aluminium sp. z o.o.

 

Wyzwanie

Dotychczasowe rozwiązania coraz częściej sprawiały problemy techniczne, co powodowało przerwy w działaniu systemu i konieczność ręcznego uzupełniania wpisów (rejestracji) przez kierowników. Serwis starego systemu był coraz droższy, a elementy serwisowe trudniej dostępne, co wydłużało czas naprawy.

"Naszym celem było i nadal jest podpisanie umowy serwisowej, która zagwarantuje nam szybkie rozwiązanie problemów w przypadku awarii. Niestety na dotychczasowym sprzęcie taka umowa nie miała sensu. Jej koszt byłby zbyt wysoki, a ponadto nie mieliśmy pewności, że terminy w umowie zostaną dotrzymane. Nam zależy na szybkiej reakcji, a przy starym rozwiązaniu nie było to takie pewne. Wspólnie z UNICARD uznaliśmy, że jedynym sensownym rozwiązaniem będzie wymiana używanych urządzeń do rejestracji czasu pracy i ujednolicenie standardu kart Mifare” – wspomina p. Łukasz Baszkiewicz.

 

Rozwiązania

Realizacja założonego celu wiązała się to nie tylko z wymianą urządzeń, ale i wszystkich identyfikatorów w 2 lokalizacjach. UNICARD pomógł w przygotowaniu nowych kart z zachowaniem istniejących numerów pracowników do identyfikacji, co pozwoliło uniknąć zmian w bazach pracowników (razem ponad 1500 identyfikatorów).

Dodatkowo wykorzystano okazję i zainstalowano dodatkowe czytniki czasu pracy na nowej bramie w Trzciance i na halach produkcyjnych w Łodzi, by dokładniej rejestrować czas pracy. Identyfikacja odbywa się na bramie głównej, rejestrowany jest faktyczny czas pracy na wejściu/wyjściu z hali produkcyjnej. Przy okazji zmian uporządkowano również temat serwera aplikacji UniKD – przeniesiono go na nowy serwer w innej lokalizacji.

„Zgodnie z wymaganiami Klienta został również przygotowany moduł integracji z SAP. Głównymi korzyściami wdrożenia jest scentralizowana baza danych dla pracowników oraz profili dostępu dla kołowrotów, a także nowoczesne urządzenia i oprogramowanie. Dodatkowo dostarczyliśmy do Sapa 3 kołowroty oraz około 1300 kart” – opowiada Maciej Szulc, Zastępca Dyrektora ds. Sprzedaży w UNICARD SA.

Korzyści

Jeden standard dla wszystkich otwiera przed Sapa nowe możliwości, które wylicza p. Łukasz Baszkiewicz:

  • karty HR będą wykorzystywane do identyfikacji użytkownika na drukarkach departamentowych w systemie wydruku podążającego. To pozwoli użytkownikom na bezproblemowe korzystanie z drukarek firmowych w każdej lokalizacji,
  • kolejnym krokiem będzie wykorzystanie kart do identyfikacji użytkowników w kontroli dostępu, co pozwoli na ograniczenie dostępu do niektórych obszarów produkcji (już wykorzystujemy to rozwiązanie w Chrzanowie),
  • planujemy również wykorzystanie kart w procesie produkcyjnym do identyfikacji pracowników przy maszynach (odpowiedzialność za proces produkcyjny),
  • już teraz wykorzystujemy te same karty do identyfikacji przy wydawaniu rękawiczek i narzędzi z automatów samoobsługowych ustawionych na produkcji,
  • niskie koszty kart MIFARE (w porównaniu ze starymi), co pozwoliło na wyposażenie również pracowników tymczasowych w karty identyfikacyjne, a dzięki eksportowi danych z systemu UniKD możemy synchronizować odczyty z rejestratorów czasu pracy z systemem rejestracji czasu pracy pracowników tymczasowych w zautomatyzowany sposób. Pozwoliło to zaoszczędzić czas brygadzistom, którzy dotychczas zmuszeni byli uzupełniać te dane ręcznie w narzędziu webowym.

„Docelowo po zakończeniu wymiany wszystkich czytników nareszcie podpiszemy umowę serwisową, co zagwarantuje nam najkrótszy z możliwych czas usunięcia awarii we wszystkich lokalizacjach” – podsumowuje p. Baszkiewicz.

Efekty wdrożenia:

  • nowoczesny system ewidencji czasu pracy dla 1300 pracowników w 3 lokalizacjach, zintegrowany z SAP,
  • scentralizowana baza danych dla pracowników oraz profili dostępu dla kołowrotów,
  • wykorzystanie kart do identyfikacji użytkowników w kontroli dostępu i przy wydawaniu narzędzi w automatach samoobsługowych na produkcji.