Systemy biletowe w Lubinie - Unicard

Systemy biletowe w Lubinie

Systemy biletowe w Lubinie

System biletowy w branży komunikacyjnej

Pierwsze wdrożenie Systemu Sprzedaży Biletów Okresowych w Lubinie miało miejsce w 1996 roku, natomiast modernizacja projektu w 2011 roku.

Firma wdrożyła dwa rodzaje biletów (jednorazowe oraz okresowe). Bilety okresowe zaczęto kolportować w postaci kart plastikowych. Modernizacja projektu polegała na zastąpieniu biletu plastikowego kartą elektroniczną.

Opis rozwiązania

Informacja o projekcie:

  • pierwsza dostawa w 1996 roku,
  • modernizacja w 2011 roku.


Miasto Lubin, liczące 75 000 mieszkańców, jest organizatorem transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Lubin oraz gminy wiejskiej Lubin. Przewozy w komunikacji miejskiej realizowane są tylko w transporcie autobusowym przez jednego przewoźnika zewnętrznego, wybieranego w trybie przetargu nieograniczonego.

W ofercie Komunikacji Miejskiej w Lubinie dostępne są powszechnie spotykane dwa rodzaje biletów, tj. bilety jednorazowe i bilety okresowe. Bilety okresowe można wykupić na dowolny okres i liczbę dni w przedziale od 7 do 365 dni. W 1997 roku bilety okresowe zaczęto kolportować w postaci kart plastikowych, na które nadrukowywano wszystkie informacje dotyczące sprzedanego biletu (nr legitymacji imiennej, numery linii, data ważności, cena). Karty plastikowe były jednorazowe i wydawano je bezpłatnie przy każdej sprzedaży biletu okresowego. Ze względu na wysoki poziom kosztów obsługi systemu, na co wpływały przede wszystkim koszty zakupu kart ponoszone przez organizatora komunikacji miejskiej, podjęto decyzję o modernizacji systemu.

Postanowiono wprowadzić technologię w systemie biletowym Komunikacji Miejskiej i zastąpić bilet plastikowy kartą elektroniczną. Wprowadzenie nowego systemu powierzono firmie UNICARD SA z Krakowa. Implementację nowego systemu (o nazwie „UniPKS”) rozpoczęto w maju 2011 roku. Wdrożenie zakończono 4 miesiące później, we wrześniu 2011 roku.

 

Produkty

  • stanowisko personalizacji kart,
  • 3 punkty sprzedaży,
  • 4 czytniki kontrolerskie,
  • Centrum obsługi systemu w Urzędzie Miejskim,
  • 10 000 kart MIFARE Plus dostarczonych w ramach projektu.
      

Zastosowane produkty