Tworzymy bezpieczny świat

Usługi wdrożeniowe

Firma UNICARD SA oprócz projektowania, świadczy także usługi w zakresie wdrożenia autorskich systemów bezpieczeństwa. Jednym z istotnych jego etapów, jest prowadzenie szczegółowych konsultacji z Klientem, dzięki którym zainstalowane systemy działają zgodnie z jego wymaganiami.Taka współpraca gwarantuje wysoką jakość przeprowadzonych wdrożeń przez UNICARD SA, a ze strony Klienta, zadowolenie z poczynionych inwestycji.Referencje stanowiące potwierdzenie satysfakcji ze strony Klienta, są udzielane firmie tylko wówczas, jeśli warunki umowy na to pozwalają. Niestety, w przypadku wdrożeń systemów bezpieczeństwa często obie Strony ogranicza zapis zawarty w tzw. „Klauzuli Poufności".