Usługi | Unicard Unia Europejska

Usługi

Usługi projektowe

Jednym z istotnych elementów prowadzonej przez UNICARD SA działalności jest świadczenie usług w zakresie projektowania systemów bezpieczeństwa oraz instalacji niskoprądowych dla obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i biurowych.

Usługa polega przede wszystkim na opracowaniu i adaptacji projektu do dedykowanego obiektu pod kątem wybranych systemów. Wyspecjalizowani pracownicy UNICARD SA są w stanie przygotować projekt zarówno dla nowych obiektów, jak i tych już funkcjonujących. Ponad to świadczymy usługi projektowo-doradcze, w wyniku których powstają funkcjonalno-techniczne koncepcje systemów bezpieczeństwa. Mogą one zostać wykorzystane w specyfikacjach istotnych warunków zamówienia, we wstępnych projektach i innych dokumentacjach przed wykonawczych.

Usługi wdrożeniowe

Firma UNICARD SA oprócz projektowania, świadczy także usługi w zakresie wdrożenia autorskich systemów bezpieczeństwa. Jednym z istotnych jego etapów jest prowadzenie szczegółowych konsultacji z Klientem, dzięki którym zainstalowane systemy działają zgodnie z jego wymaganiami.

Taka współpraca gwarantuje wysoką jakość przeprowadzonych wdrożeń przez UNICARD SA, a ze strony Klienta zadowolenie z poczynionych inwestycji. Referencje, które stanowią potwierdzenie satysfakcji ze strony Klienta, są udzielane firmie tylko wówczas, jeśli warunki umowy na to pozwalają. Niestety, w przypadku wdrożeń systemów bezpieczeństwa często obie Strony ogranicza zapis zawarty w tzw. „Klauzuli Poufności".

Integracja systemów

Ponad 30 letnie doświadczenie UNICARD SA w branży IT uprawnia firmę do bycia m.in. Integratorem Systemów Bezpieczeństwa.

W zakres Systemów Bezpieczeństwa wchodzą m.in. systemy:

  • Kontroli Dostępu - KD,
  • Monitoringu Wizyjnego - CCTV,
  • Sygnalizacji Włamania i Napadu - SWiN,
  • sygnalizacji pożaru - SAP,
  • systemy oddymiania,
  • dźwiękowe systemy ostrzegawcze,
  • okablowanie strukturalne.

Szkolenia

UNICARD SA w ramach dostawy i wdrożenia systemów bezpieczeństwa świadczy również usługi szkoleniowe, dzięki którym wyznaczeni przez Klienta pracownicy mogą sprawnie używać zainstalowanych aplikacji oraz korzystać z zamontowanych urządzeń.

Ponadto od 2013 roku firma poszerzyła swoją ofertę handlową o dodatkowe szkolenia dla swoich stałych oraz nowych partnerów handlowych, serwisantów i wdrożeniowców. Dzięki specjalnie wyposażonej sali szkoleniowej, dedykowani pracownicy UNICARD SA mogą przeprowadzać szkolenia z zakresu instalacji, wdrożenia oraz serwisowania szeroko rozumianych systemów bezpieczeństwa.

W zakresie integracji systemów bezpieczeństwa głównym zadaniem UNICARD SA jest wspieranie Klientów na poszczególnych etapach inwestycji: począwszy od wspólnej analizy potrzeb, poprzez przygotowanie projektu, jego realizację, aż po proces serwisu i konserwacji.

Nasze wieloletnie doświadczanie pozwala nam na profesjonalne przeprowadzenie integracji na wszystkich jej etapach, łącząc systemy bezpieczeństwa w jedną całość, w oparciu wybraną platformę.

Kompleksowe podejście do inwestycji pozwala nam także zaoferować realizację pełnego pakietu SMS (Security Management System) dla złożonych obiektów – od kompleksów biurowych, hal przemysłowych, po obiekty użyteczności publicznej.