System parkingowy w Rybniku - Unicard

System parkingowy w Rybniku

System parkingowy w Rybniku

System parkingowy w Rybniku

Rybnickie Służby komunalne to jednostka zajmująca się prawidłowym funkcjonowaniem infrastruktury miejskiej, m.in. dróg, ulic, placów i mostów.

Jednym z zadań Służb jest administrowanie parkingami na terenie Rybnika. Usprawnieniem funkcjonowania dwóch z nich zajęła się firma UNICARD SA.

Cele wdrożenia

  • uiszczanie opłat za korzystanie z parkingów,
  • zainteresowanie kierowców wykupieniem abonamentów,
  • kontrola dostępu zwiększa poziom bezpieczeństwa,
  • podniesienie funkcjonalności,
  • zapewnienie przez system poprawnej interpretacji rejestracji wszystkich pracowników oraz automatyczny ich eksport.

 

Efekty

  • poprawa wizerunku miejskich parkingów,
  • skuteczne pobieranie opłat,
  • zwiększenie zainteresowania Elektronicznymi Kartami Miejskimi,
  • zautomatyzowanie procesu rozliczania czasu pracy, a co za tym idzie, zmniejszenie kosztów.

Wymagania

Pierwszy z parkingów, znajdujący się w Śródmieściu przy ul. Gen. Hallera, oferuje 530 miejsc parkingowych. Jest jednym z największych w Rybniku. Drugi w ścisłym centrum miasta – nieopodal Rynku, przy ul. Ks. Brudnioka – przeznaczony jest dla 155 samochodów. Ze względu na atrakcyjną lokalizację oba parkingi są często wybierane jako miejsca postoju na terenie miasta. Z parkingu przy ul. Gen. Hallera korzysta w ciągu dnia średnio 1200 kierowców, a przy ul. Ks. Brudnioka ok. 380.

Wyzwaniem dla Rybnickich Służb Komunalnych oraz firmy UNICARD SA stało się usprawnienie systemu pobierania opłat za korzystanie z parkingów oraz zachęcenie kierowców do regularnego wykupywania abonamentów. Istotne było także wprowadzenie możliwości bieżącej obserwacji ilości wolnych miejsc. 

 

Opis rozwiązania

Firma UNICARD SA zaproponowała Rybnickim Służbom Komunalnym kompletne rozwiązania służące zmianie sytuacji na obu parkingach. Wdrożone na terenie Rybnika systemy parkingowe składają się z automatycznych terminali, które wydają jednorazowe bilety wjazdowe, czytników obsługujących karty abonamentowe, szlabanów wjazdowych i wyjazdowych, oprogramowania UniParking oraz UniParking WebSerwis, umożliwiającego zdalne zarządzanie parkingami. Na parking przy ul. Gen. Hallera można wjechać dzięki dwóm wjazdom i opuścić go dwoma wyjazdami.

Na drugim parkingu, przy ul. Ks. Brudnioka, przejazdy umożliwia jeden wjazd i jeden wyjazd. Aby wjechać na każdy z parkingów, kierowca naciska przycisk terminala i otrzymuje bilet z kodem kreskowym. Po wykonaniu tej czynności automatycznie otwiera się szlaban wjazdowy. Dla uruchomienia tego samego procesu kierowca posługujący się kartą abonamentową przykłada ją do czytnika. Dodatkowo dzięki zamontowanym elektronicznym tablicom informacyjnym kierowcy oczekujący na wjazd są na bieżąco informowani o wolnych miejscach na obu parkingach.

Wyjazd z parkingów dla kierowców posługujących się e-kartą jest w pełni automatyczny – przyłożenie jej do czytnika powoduje otwarcie się szlabanu wyjazdowego. Jednorazowe bilety parkingowe skanowane są przez pracowników parkingów, u których kierowcy dokonują także opłaty. Centrum sterujące pracą systemu jest skomunikowane z parkingami za pomocą połączenia internetowego. Zainstalowane w centrum oprogramowanie umożliwia nie tylko generowanie statystyk funkcjonowania obu parkingów, ale także sprzedawanie kart abonamentowych. Warto wspomnieć, że abonamenty zapisywane są w systemie, a nie na kartach, dzięki czemu dane chronione są nawet w przypadku utraty karty przez użytkownika.

 

Korzyści

Zastosowanie systemów parkingowych UNICARD SA stało się udogodnieniem zarówno dla Rybnickich Służb Komunalnych, odpowiedzialnych za utrzymanie obu parkingów, jak i korzystających z nich na co dzień kierowców. Wprowadzone zmiany przede wszystkim usprawniły system pobierania opłat oraz zautomatyzowały procesy wjazdu i wyjazdu z parkingów. W przypadku kierowców, którzy korzystają z abonamentów, proces ten jest dziś w pełni automatyczny.

Dzięki zamontowanym tablicom informacyjnym kierowcy otrzymują także bieżące informacje o dostępnych miejscach parkingowych. Zaproponowane przez firmę UNICARD SA oprogramowanie umożliwia również zdalne zarządzanie parkingami wraz z dostępem do informacji na ich temat. Systemy parkingowe UNICARD SA objęte zostały 24-miesięczną gwarancją – Rybnickim Służbom Komunalnym zaoferowano profesjonalny serwis gwarancyjny wraz z aktualizacją oprogramowania. Warto zwrócić szczególną uwagę, że nowoczesny system parkingowy zainstalowany w Rybniku jest efektem profesjonalnej współpracy zarówno pracowników firmy UNICARD SA, jak i Rybnickich Służb Komunalnych.


„Przedstawiciele firmy wzięli pod uwagę wszystkie sugestie zgłaszane przez nas na bieżąco, w związku czym otrzymaliśmy systemy całkowicie dostosowane do naszych potrzeb" – mówi Przemysław Grycman, Dyrektor Rybnickich Służb Komunalnych. „Z pełną odpowiedzialnością możemy rekomendować usługi świadczone przez UNICARD SA. Firma zapewnia szybką i fachową pomoc" – dodaje.

Zastosowane produkty