Tworzymy bezpieczny świat

  • PL

Formularz kontaktowy

System zarządzania bezpieczeństwem


Systemy monitoringu wizyjnego

System monitoringu wizyjnego to jeden z najważniejszych systemów poprawiających bezpieczeństwo na terenie obiektu. Ze względu na medium transmisyjne dzielą się na analogowe lub rozwiązania IP.

Podstawowe elementy systemu to:

  • Kamery wewnętrzne/zewnętrze w specjalnych klimatyzowanych obudowach
  • Rejestratory lub serwery umożliwiające zapis, przeglądanie i analizę zebranego materiału

System monitoringu może służyć wyłącznie rejestracji obrazu. Natomiast dodatkowym rozwiązaniem jest integracja monitoringu wizyjnego z systemem alarmowym, dzięki czemu wykrycie ruchu przez kamerę wywołuje zdarzenia w systemie alarmowym lub BMS. Systemy oparte o medium IP mają szereg dodatkowych funkcji i możliwość złożonej analizy obrazu: np. detekcja tablic rejestracyjnych, detekcja i analiz twarzy, analizy i rozpoznawania obiektów.

System Sygnalizacji Włamania i Napadu

Za pomocą specjalnych czujek, sygnalizatorów optycznych lub sygnalizacji dźwiękowej System Sygnalizacji Włamania i Napadu informuje o pojawieniu się naruszenia w strefie chronionej. Uruchomienie SSWIN może również prowadzić do dodatkowych działań, jak np. powiadomienie grup interwencyjnych, zamknięcie rolet itd.

Podstawowymi elementy systemu są:

  • Centrala alarmowa
  • Manipulatory
  • Czujniki PIR
  • Kontaktrony
  • Inne elementy detekcyjne
  • Sygnalizatory optyczno-akustyczne

Po zintegrowaniu z automatyką BMS systemy SSWiN pozwalają na analizę zagrożenia z dokładnym wskazaniem czasu i miejsca nawet najbardziej rozbudowanych kompleksów budynków.