Tworzymy bezpieczny świat

 • PL

Formularz kontaktowy

Automatyka pożarowa

Poprawnie zaprojektowane i wdrożone systemy automatyki pożarowej pozwalają zapewnić bezpieczeństwo na wiele lat, nawet w najbardziej rozbudowanych obiektach. Wdrażane i projektowane przez firmę UNICARD SA systemy są oparte o polskie i europejskie normy oraz o wytyczne Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej.

Prezentujemy instalacje z zakresu automatyki pożarowej, wchodzące w skład oferty firmy UNICARD SA.

Systemy detekcji pożaru SAP

Systemy detekcji i sygnalizacji pożaru to jedne z podstawowych systemów bezpieczeństwa, których celem jest ochrona życia i zdrowia osób oraz zgromadzonych w obiektach dóbr materialnych. Są to w pełni zautomatyzowane systemy pozwalające w sprawny i jednoznaczny sposób poinformować o miejscu wystąpienia zagrożenia, przeprowadzić akcję ewakuacyjną i powiadomić odpowiednie służby. Systemy sygnalizacji pożaru współdziałają z systemami wentylacji i odcięć ogniowych, które w łatwy i pewny sposób pozwalają oddzielić zagrożoną strefę od reszty budynku.

Podstawowe elementy, wchodzące w skład systemów detekcji:

 • Centrala sterująca (centrala pożarowa)
 • Czujki detekcyjne
 • Okablowanie pożarowe.

Wszystkie wykorzystane do budowy systemów elementy posiadają wymagane atesty i zgody na zastosowanie, na terenie kraju.

Zalety systemów detekcji i sygnalizacji pożaru:

 • Poprawa bezpieczeństwa
 • Ułatwienie zarządzania obiektem
 • Zwiększenie wartości budynku
 • Zniżki w ubezpieczeniach

Rozwój systemów automatyki pożarowej pozwala na ich pełna integrację z systemami zarządzania budynkiem. Wizualizacja stanów poszczególnych elementów na platformach BMS ułatwia zdalne zarządzanie kompleksem obiektów. 

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze często uzupełniają systemy pożarowe, zwiększając bezpieczeństwo i poprawne przeprowadzanie akcji ostrzegawczych i ewakuacyjnych.

Elementami systemu są:

 • Certyfikowane wzmacniacze dźwięku wraz z gwarantowanym źródłem zasilania
 • Mikrofon „strażaka" do prowadzenia akcji ewakuacyjnych
 • Elementy rozproszone składają się z głośników zamontowanych w każdym pomieszczeniu oraz okablowania sygnałowego z odpornością ogniową

Systemy Dźwiękowego Ostrzegania projektowane i instalowane przez firmę UNICARD SA są wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, wymaganiami branżowymi i wytycznymi Centrum Certyfikacji CBNOP.

Systemy Oddymiania, Napowietrzania

Dodatkowym elementem współdziałającym z systemem detekcji pożaru jest system oddymiania i napowietrzania. Mogą one zostać uruchomione ręcznie jak i automatycznie – z systemu sygnalizacji pożaru.

Systemy Oddymiania składają się z:

 • Centrali sterującej
 • Czujek wykrywania pożaru
 • Przycisków sterujących
 • Siłowników
 • Trzymaczy i innych elementów wykonawczych

Centrale oddymiania i napowietrzania to mikroprocesorowe urządzenia pozwalające sprawnie i bezpiecznie sterować systemem. Celem tych działań jest szybkie napowietrzenie lub oddymienie wybranej części budynku.