Tworzymy bezpieczny świat

  • PL
 

Formularz kontaktowy

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA (ELS), LEGITYMACJE SŁUŻBOWE

UNICARD SA jest wiodącym dostawcą kart i systemów kartowych. Grupa firm UNICARD SA wprowadza rocznie na rynek 3-7 mln kart i obsługuje kilka tysięcy przedsiębiorstw. Stanowi to najlepszą rekomendacje naszych usług.

W myśl rozporządzenia legitymacja wykonana ma być na karcie plastikowej, standard ISO 7810. Zadruk blankietu ma być wykonany techniką offsetową, awers: CMYK + P 286, rewers: CMYK. Wymagane zabezpieczenia to gilosz oraz mikrodruk. Personalizację blankietów legitymacji wykonuje się za pomocą pełnokolorowych drukarek termosublimacyjnych.

Elektroniczna Legitymacja Studencka ma formę karty z tworzywa sztucznego z wbudowanym procesorem, a jej wzór graficzny jest jednolity dla wszystkich uczelni i został określony w  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006.

Legitymacja wyposażona jest w chip stykowy oraz może być wyposażona w bezstykowy interfejs Mifare. Według rozporządzenia jest ona dokumentem poświadczającym status studenta. Dodatkowo może być ona wykorzystywana jako karta biblioteczna, karta dostępu do laboratoriów, bilet komunikacji miejskiej itp.

Legitymacja jest dokumentem uprawniającym studenta do ulgowych (-50%) przejazdów komunikacją miejską oraz - do ukończenia 26. roku życia - do ulgowych przejazdów koleją i autobusami na podstawie odrębnych przepisów. Data ważności legitymacji studenckiej jest zapisana w postaci elektronicznej na chipie stykowym oraz zamieszczona na hologramie naklejanym co semestr na rewersie.