Tworzymy bezpieczny świat

UniRCP - REJESTRACJA CZASU PRACY

Cechy UniRCP:

 • ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA PRACY
 • OBSŁUGA RÓŻNYCH SYSTEMÓW I ROZKŁADÓW CZASU PRACY (W TYM PRACY ZMIANOWEJ)
 • ROZBUDOWANE RAPORTOWANIE (W TYM WWW)
 • ROZLICZANIE CZASU PRACY ‘W TLE’
 • GRAFICZNA WIZUALIZACJA ZDARZEŃ
 • SKALOWALNOŚĆ OPROGRAMOWANIA
 • WERSJE DESKTOP I SIECIOWE
 • MOŻLIWOŚĆ INTEGRACJI Z UniKD (OPROGRAMOWANIE SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU)
 • MOŻLIWOŚĆ INTEGRACJI Z SYSTEMAMI KADROWO - PŁACOWYMI

Oprogramowanie UniRCP służy do kompleksowego zarządzania systemem rejestracji czasu pracy. Jest to autorskie rozwiązanie UNICARD SA, bazujące na kilkunastoletnim doświadczeniu firmy i ponad 2000 wdrożonych systemach RCP.

Typowy system RCP składa się z cześci sprzętowej (rejestratory do rejestracji wejść i wyjść pracowników) oraz oprogramowania zarządzającego. Za każdym razem, gdy pracownik rozpoczyna lub kończy prace (ewentualnie czasowo opuszcza zakład pracy), dokonuje rejestracji poprzez przyłożenie karty zbliżeniowej do rejestratora. Rejestracje są zapisywane w pamięci urządzenia, a następnie pobierane do bazy danych przez program UniRCP. Zdarzenia mogą być także dodawane ręcznie do UniRCP przez uprawnionego operatora.

Na podstawie rejestracji wejść i wyjść oraz zdefiniowanych wcześniej harmonogramów pracy UniRCP rozlicza czas pracy pracowników. Jeżeli podczas rozliczenia wystąpiły błędy (np. brak logicznej kolejności zdarzeń), program sygnalizuje je operatorowi umożliwiając wprowadzenie poprawek. Istnieje także możliwość podglądu danych przez pracowników w internecie za pomocą aplikacji UniWeb. Dla każdego pracownika dostępne są szczegółowe rozliczenia dni i okresu pracy z uwzględnieniem: fizycznego pobytu, czasu zaliczonego, nieobecności planowanych (np. urlopów, delegacji, szkoleń), wyjść służbowych, spóźnień, godzin nadliczbowych, itp. UniRCP posiada duże możliwości raportowania.

UniRCP może współpracować z oprogramowaniem do zarządzania kontrolą dostępu UniKD. Oba programy mogą pracować na jednej bazie danych, co eliminuje konieczność wprowadzania danych o pracownikach i strukturze organizacyjnej do dwóch baz danych. UniRCP umożliwia także integracje z programami Kadrowo-Płacowymi systemów ERP m.in. Sage, Teta, SAP itp. Program umożliwia definiowanie automatycznych reguł dla eksportu lub importu danych oraz wykonywania rozliczeń. Dzięki tej funkcjonalności program może rozliczać prace pracowników lub wykonać eksport danych w określonym dniu i godzinie. Program może pracować z jednym rejestratorem, jak również jako rozwiązanie sieciowe tj. obsługiwać kilkadziesiąt rejestratorów z wielu lokalizacji (oddziałów firmy).

Grupy pracowników:

Operator systemu moze dodac informacje o nowym pracowniku do programu i przypisać go do jednej z grup funkcjonujących w strukturze firmy (np. dział oprogramowania, handlowy itp.). Pracownicy łączeni są w grupy rozliczeniowe, dla których ustala się takie parametry jak np.:

 • system czasu pracy (dzienny, równoważny, ruch ciągły, weekendowy)
 • długość okresu rozliczeniowego
 • początki dni świątecznych
 • godziny rozpoczęcia zmian nocnych

Elastyczność:

   Program umożliwia ustalanie stałych harmonogramów pracy dla grup pracowników oraz wprowadzanie odstępstw dla wybranych osób. Możliwe jest dodawanie i modyfikowanie m.in. takich zmiennych jak:
   • wyjście służbowe, wcześniejsze w. służbowe oraz spóźnienie służbowe
   • modyfikacje: dozwolonej godz. wyjścia, nadgodzin, czasu rozpoczęcia pracy, czasu pracy, pracy w dzień wolny
   • nieobecności (całodniowe lub częściowe)
   • Twórcy programu zadbali o zgodność z obowiązującym stanem prawnym. Program jest stale rozwijany i aktualizowany, a UNICARD SA zapewnia wieloletnie wsparcie techniczne.

INTEGRACJA Z ERP:

Program UniRCP może być zintegrowany z większością systemów kadrowo-płacowych działających na rynku polskim np.:

   • SAP
   • TETA
   • SYMFONIA
   • CDN OPTIMA
   • IFS
   • KOMA
Dane Techniczne
Zastosowanie
Do Pobrania

Klient: Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7,8,10 procesor min. 2GHz, RAM min.2GB, CD-ROM/DVD, karta grafiki 16 bit (min. 1280 x 800), 100 MB miejsca na HDD, uprawnienia administratora przy instalacji.

Serwer: Windows XP Professional SP3, Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate, Windows 7,8,10 Windows Server 2008 lub wyższy, procesor min. 2GHz, RAM min.4GB, CD-ROM/DVD, karta grfiki 16 bit (min. 1024 x 768), uprawnienia administratora przy instalacji, serwer baz danych MS SQL 2008 lub wyższy (w komplecie wersja Express Edition), instalacja sterowników do wirtualnych portów szeregowych.

Formularz kontaktowy