Tworzymy bezpieczny świat

IRIDIUM RCP-PLANOWANIE I REJESTRACJA CZASU PRACY

PODSTAWOWE CECHY IRIDIUM RCP:

 • Program umożliwia ustalanie stałych harmonogramów pracy  dla grup  pracowników, możliwe jest dodawanie i modyfikowanie takich zmiennych jak: wyjście służbowe, praca w dzień wolny, nadgodziny itp.
 • Operator systemy może dodać informacje o nowym pracowniku do programu i przypisać go do jednej z grup funkcjonujących w strukturze firmy. Pracownicy łączeni są w grupy rozliczeniowe, dla których ustala się takie parametry jak np:
 • system czasu pracy (dzienny, weekendowy, 1/2 etatu, "matka karmiąca")
 • długość okresu rozliczeniowego
 • początki dni świątecznych
 • godziny rozpoczęcia zmian nocnych
 • zgodność z przepisami prawa pracy
 • możliwość raportowania
 • integracja z systemami kadrowo - płacowymi

Program IRIDIUM RCP automatyzuje proces planowania, rejestracji i  kontroli elastycznego czasu pracy w sieciach handlowych, firmach produkcyjnych i przedsiębiorstwach pracujących w systemie zmianowym.

Oprogramowanie IRIDIUM RCP jest systemem pozwalającym na przygotowywanie harmonogramów i planowanie czasu pracy, dedykowanym szczególnie dla firm pracujących w systemie zmianowym. Umożliwia ono kontrolę i optymalizację pracy, także przy dużej ilości pracowników, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Dział HR może wprowadzać zmiany np.: korygować harmonogram pracy zgodnie z aktualnymi potrzebami, zatwierdzać godziny nadliczbowe, wprowadzać planowane nieobecności, urlopy. Rozwiązanie to może pracować zarówno w firmach prowadzących działalność w jednej lokalizacji,  jak również w firmach posiadających swoje placówki na terenie całego kraju np. sieciach handlowych. Przesyłanie danych może odbywać się przez Internet lub sieciami korporacyjnymi.
IRIDIUM RCP to oprogramowanie nie tylko do rejestracji i weryfikacji ustalonego czasu pracy, ale także do tworzenia grafików pracy pracowników, zlecania np. godzin nadliczbowych (zgodnie z Kodeksem Pracy), ustalania harmonogramów dla pracy zmianowej, zastępstw w razie nieobecności pracownika. W skrócie program służy do: planowania, rejestracji, kontroli oraz pełnego rozliczenia czasu pracy pracowników, rozliczania i ewidencjonowania urlopów, zwolnień i innych usprawiedliwionych nieobecności, korekty zdarzeń, tworzenia raportów dla poszczególnych pracowników i grup- działów. Możliwy jest także eksport danych z urządzeń – rejestratorów do programu klasy ERP,  bezpośrednio do modułu kadrowo- płacowego np. IFS, jak również danych o pracownikach z IFS do IRIDIUM RCP.

CHARAKTERYSTYKA I MOŻLIWOŚCI PROGRAMU IRIDIUM RCP:

    • automatyczny import danych o pracownikach z programu kadrowo- płacowego np. IFS, ich umiejscowienie w strukturze firmy z przysługującymi im dniami nieobecności i planami urlopowymi
    • planowanie harmonogramu pracy wraz z uwzględnieniem przepisów Prawa Pracy
    • możliwość zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych z uwzględnieniem przepisów Prawa Pracy
    • wydruki zaplanowanych grafików/ harmonogramów pracy
    • import zdarzeń zarejestrowanych przez rejestratory czasu pracy
    • generowanie raportów z przepracowanego czasu pracy według zadanych kryteriów
    • możliwość korekty i wprowadzania ręcznie przez uprawnione osoby (operatora) brakujących rejestracji wraz z koniecznością zapisu dokonanych zmian (prowadzenie edycji historii zdarzeń)
    • IridiumConnect - usługa mająca za zadanie udostępnienie danych systemu UniKD/RCP znajdujących się w centralnej bazie danych poprzez bezpieczną i powszechną technologię jaką są usługi www

Moduł główny programu posiada następujące funkcje:

    •  Podgląd stanu obecności pracowników
    •  Grafikowanie
    •  Raportowanie
    •  Ustawienia programu (np. ustawienie tolerancji obliczeń rejestracji czasu pracy, ustawienie  czasu automatycznego wylogowania, czasu odświeżania podglądu stanu obecności pracowników)
    •  Wylogowanie
    •  Lista ewakuacyjna (lista wszystkich obecnych w danej chwili w placówce pracowników z podziałem na działy)
    •  Pomoc (instrukcja obsługi programu IRIDIUM RCP)

IINTEGRACJA Z ERP:

Program IRIDIUM RCP może być zintegrowany z większością systemów kadrowo-płacowych działających na rynku polskim np.:

    • SAP
    • TETA
    • SYMFONIA
    • CDN OPTIMA
    • IFS
    • KOMA

IridiumConnect - usługa mająca za zadanie udostępnienie danych systemu UniKD/RCP znajdujących się w centralnej bazie danych poprzez bezpieczną i powszechną technologię jaką są usługi www. Dzięki IridiumConnect możliwa jest łatwa integracja systemów zewnętrznych z systemem UniKD/RCP oraz zdalny dostęp do funkcji urządzeń zainstalowanych w systemie.

Dane Techniczne
Zastosowanie
Do Pobrania

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI i CECHY:

- Możliwy jest import grafików pracy z plików o formacie xls.
- Program umożliwia  wysyłanie komunikatów do pracowników np. o zaległym urlopie.
- Praca z oprogramowaniem nie wymaga  konieczności instalacji aplikacji.
- Archiwizacja danych w bazie backup’owej. Dostęp do danych archiwalnych możliwy przez 3 lata.
- Środowisko MS Windows (od Windows XP, przez Windows 7 oraz MS Windows Serwer 2012).

Formularz kontaktowy