Tworzymy bezpieczny świat

UniRCP - REJESTRACJA CZASU PRACY

Oprogramowanie UniRCP służy do kompleksowego zarządzania systemem rejestracji czasu pracy.

Czytaj więcej

IRIDIUM CONNECT

IridiumConnect to usługa mająca za zadanie udostępnienie danych systemu UniKD i UniRCP znajdujących się w centralnej bazie danych poprzez bezpieczną i powszechną technologie usługi www.

Czytaj więcej

SARO IP- REJESTRACJA OBRAZU W UniRCP (UniRCP)

Moduł SARO IP - System Automatycznej Rejestracji Obrazu w UniRCP.

Czytaj więcej

UniWeb - APLIKACJA WEBOWA UniRCP (UniRCP)

UniWeb-RCP jest aplikacją, uzupełniającą ofertę Systemu Rejestracji Czasu Pracy UniRCP.

Czytaj więcej

UniKD - KONTROLA DOSTĘPU

UniKD - Oprogramowanie zarządzające Systemem Kontroli Dostępu (KD).

Czytaj więcej

UniParking- SYSTEMY PARKINGOWE

UniParking - Oprogramowanie zarządzające systemem parkingowym.

Czytaj więcej

Semicard- PROJEKTOWANIE, PERSONALIZACJA KART

Oprogramowanie Semicard służy do kompleksowego projektowania, personalizacji.

Czytaj więcej

cardPresso- PROJEKTOWANIE KART

Oprogramowanie cardPresso jest doskonałym narzędziem dla profesjonalnego projektowania kart.

Czytaj więcej