Tworzymy bezpieczny świat

Formularz kontaktowy

Personalizacja i kodowanie kart plastikowych

Personalizacja graficzna - zwykle personalizowane są karty plastikowe już zadrukowane np. techniką offsetową. Na kartach najczęściej drukuje się takie dane, jak: imię i nazwisko posiadacza karty, numer karty, data ważności. Nadruk może być monochromatyczny lub kolorowy. Personalizacja graficzna wykorzystuje druk płaski (flat printing), druk wklęsły (infil) oraz druk wypukły (embossing). Ciekawą formą personalizacji graficznej jest nadrukowanie kodu paskowego.

Personalizacja magnetyczna - dla celów automatycznej identyfikacji można użyć kart z paskiem magnetycznym. Pod względem siły zapisu, karty z paskiem dzielą się na dwa rodzaje: karty z paskiem o niskiej koercji LOCO (300-400 erstedów) oraz karty z paskiem o wysokiej koercji HICO (2700-4000 erstedów). Karty z paskiem HICO są bardziej odporne na rozmagnesowanie. Standardowo na pasku magnetycznym znajdują się trzy ścieżki.

Personalizacja elektroniczna - może odbywać się równocześnie z personalizacją graficzną - w czasie jednego przebiegu karty przez maszynę personalizacyjną. W takim przypadku najpierw wprowadzane są dane do pamięci układu elektronicznego, a następnie na karcie wykonywany jest nadruk. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie ma możliwości, by dane w pamięci karty nie odpowiadały danym na niej nadrukowanym. Przed rozpoczęciem personalizacji kart elektronicznych należy określić typ układu elektronicznego oraz określić zakres danych i aplikację, które będą zapisywane w pamięci karty elektronicznej.