Tworzymy bezpieczny świat

Formularz kontaktowy

Usługi mailingowe dla kart plastikowych

W przypadku niektórych firm, banków, urzędów i instytucji wydających swoim klientom karty plastikowe (np. karty bankowe, karty stałego klienta) zachodzi potrzeba sprawnego dostarczenia kart do klientów. Najczęściej obieranym sposobem jest korzystanie z usług pocztowych. Wymaga to przygotowania dużej ilości dedykowanych przesyłek listowych zawierających nie tylko kartę, lecz również odpowiednie materiały informacyjne. Przygotowanie ich przez ludzi nie tylko wymaga zabezpieczenia odpowiednich zasobów pracy i jest pracochłonne, lecz również jest obarczone dużym procentem błędnie wykonanych przesyłek

Rozwiązaniem powyższych problemów są proponowane przez nas usługi mailingowe. Mailing jest wykonywany przy pomocy urządzeń zwanych inserterami bądź mailerami, które wykonują przesyłki w sposób automatyczny. Efektem końcowym pracy insertera są gotowe do wysłania, zaadresowane koperty zawierające pismo przewodnie wraz z przymocowaną do niego kartą plastikową. Automatyzacja procesu przygotowania przesyłek praktycznie eliminuje możliwość pomyłek. Nie bez znaczenia jest szybkość przygotowania korespondencji, która umożliwia klientom wcześniejsze skorzystanie z oferty wydawcy kart.

Etapy przygotowywania mailingu:

 • projektowanie kart plastikowych, kopert, listów przewodnich
 • druk kart plastikowych, kopert, listów przewodnich
 • przygotowanie bazy do personalizacji i mailingu
 • personalizacja kart (naniesienie indywidualnych danych na karcie jak np: numer karty, dane personalne, data itp., drukiem wypukłym, wklęsłym, płaskim oraz kodowanie karty lub druk kodu kreskowego)
 • adresowanie listu przewodniego
 • składanie listu przewodniego w tym naklejenie karty plastikowej na liście
 • wysłanie listów

Inserter wykorzystuje koperty z okienkiem typu Insert. Pismo przewodnie drukowane jest na zwykłym papierze o wadze 80-120 gram. Pozycja umieszczenia karty plastikowej jest programowo modyfikowalna.

Proces przygotowywania przesyłki przebiega w następujący sposób:

 • personalizowanie kart plastikowych, czyli nanoszenie indywidualnych danych
 • dane nadrukowane na karcie są czytane przez inserter
 • wyszukiwanie w bazie danych rekordu odpowiadającego danej karcie
 • z rekordu tego ściągane są informacje o przyszłym posiadaczu karty
 • drukowanie na liście danych personalnych (nazwisko, adres)
 • przyklejenie dwoma naklejkami karty plastikowej do listu
 • złożenie listu, włożenie go do koperty (adres widoczny w okienku)