Tworzymy bezpieczny świat

UniParking- SYSTEMY PARKINGOWE

Cechy UniParking:

 • PRZYJAZNY INTERFACE UŻYTKOWNIKA
 • MOŻLIWOŚĆ PRACY NA MONITORACH DOTYKOWYCH (TOUCH SCREEN)
 • PRACA WIELOSTANOWISKOWA
 • WSPÓŁPRACA Z MODUŁEM FISKALNYM
 • OBSŁUGA OBIEKTÓW WIELOSTREFOWYCH
 • ROZDZIELENIE FORM PŁATNOŚCI (GOTÓWKA, PRZELEW, KARTA KREDYTOWA)
 • DUŻA LICZBA DOSTĘPNYCH RAPORTÓW I STATYSTYK

UniParking to pakiet oprogramowania do kompleksowego i scentralizowanego zarządzania systemem parkingowym. Oprogramowanie jest przeznaczone do współpracy z urządzeniami oferowanymi przez UNICARD SA.

UniParking składa się z szeregu modułów pozwalających na wygodne korzystanie z oprogramowania. Najważniejsze moduły to:

 • stanowisko kasowe - aplikacja do obsługi pojedynczego obiektu lub obiektów parkingowych, zawierająca procedury sprzedaży rozliczania kasjerów oraz obsługę bazy klientów.
 • administrator - aplikacja do obsługi administratora systemu. Umożliwiajaca pełne zarządzanie systemem, raportowanie oraz generowanie statystyk.
 • serwer terminali - usługa systemowa, która umożliwia komunikacje ze wszystkimi urządzeniami peryferyjnymi, zdefiniowanymi w systemie

UniParking został wykonany w architekturze klient/serwer, co umożliwia dostęp do aplikacji z różnych stanowisk kasowych oraz umożliwia zdalna administracje. Przy tworzeniu UniParking wykorzystano najnowsze technologie gwarantujące wysoki poziom niezawodności.

Komunikacja z urządzeniami systemu jest dokonywana poprzez magistrale RS485. System współpracuje z baza danych MySQL.

Podstawowe cechy oprogramowania UniParking:

 • możliwość dowolnego kształtowania planów taryfowych, np. przedpłaty (karty abonamentowe) lub opłaty po zakończeniu parkowania (dla kart abonamentowych i biletów)
 • możliwość kształtowania planów taryfowych z różnorodna stawka godzinowa w zależności od czasu parkowania
 • swobodne definiowanie cen - obniżone ceny promocyjne lub podwyższone ceny w sezonach szczytowych
 • współpraca z automatem rozliczeniowym ATK-100
 • fakturowanie
 • obsługa dni świątecznych i wolnych od pracy

W UniParking, duży nacisk położono na bezpieczeństwo pracy systemu. W oprogramowaniu definiuje się konta dla poszczególnych pracowników obsługujących system parkingowy nadając im różne uprawnienia. Pracowników można indywidualnie rozliczać ze sprzedaży.

Dostęp do opcji programu limitują posiadane uprawnienia:

 • uprawnienia kasjera - umożliwiają dostęp do funkcji sprzedaży, raportowania kasowego i skalnego oraz niezbędnych raportów operacyjnych (np.historii karty).
 • uprawnienia administratora - zapewniają dostęp do funkcji konfiguracyjnych oraz nadawania uprawnień.
 • uprawnienia kierownika - to dostęp do skumulowanych raportów (finansowych, statystyk obrotu itp.).

Przykładowe raporty jakie może tworzyć system:

 • raport sprzedaży
 • raport rozliczeń Inkaso
 • raport zdarzeń
 • raport zajętości
 • statystyka wjazdów i czasu pobytu
Dane Techniczne
Zastosowanie
Do Pobrania

UniParking - wymagania systemowe:

Klient: Windows XP SP2, Windows 7, procesor x86 (min. 2GHz), RAM min. 1GB, karta graki 16 bit (min. 12800x800), 100 MB miejsca na HDD, min. 1 port COM

Serwer: Windows XP Professional SP2, Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate, Windows 7, Windows 2003 Server SP2, Windows Server 2008 procesor 2-rdzeniowy min. 2,0 GHz, RAM min. 2 GB, DVD-ROM, karta graki 16 bit (min. 1280x800), uprawnienia administratora przy instalacji serwer baz danych MS SQL 5.6, 1 port COM.

Formularz kontaktowy