Tworzymy bezpieczny świat

IRIDIUM CONNECT

IridiumConnect czyli usługa Web Service

Technologia Usług WWW (Web Services) to połączenie dwóch technologii: oprogramowania pośredniczącego (middleware), rozumianego jako technologia ułatwiająca i podnosząca produktywność budowy aplikacji, oraz technologii Internetu, a w szczególności - systemu WWW. Te technologie muszą się ze sobą komunikować w środowisku rozproszonym. Web Services można zatem potraktować jako rozwój technologii middleware poczyniony w kierunku przełamania barier współdziałania różnych platform oprogramowania. Charakterystyczną cechą tej technologii jest też to, że technologie stworzone dla systemu WWW, przewidzianego jako środek interakcji człowiek-komputer, zostają zastosowane do zrealizowania współdziałania pomiędzy aplikacjami.

IridiumConnect to usługa mająca za zadanie udostępnienie danych systemu UniKD/UniRCP znajdujących się w centralnej bazie danych poprzez bezpieczną i powszechną technologię jaką są usługi www. Główną zaletą takiej usługi jest łatwa integracja z systemami zewnętrznymi oraz uniezależnienie systemów zewnętrznych od specyficznych oraz zmieniających się wraz z rozwojem struktur bazy danych systemu.

Schemat dołączenia do systemu UniKD/RCP stacji klienckich poprzez IridiumConnect

Zalety IridiumConnect:

  • łatwa integracja systemów zewnętrznych z systemem UniKD/UniRCP

  • zdalny dostęp do funkcji urządzeń zainstalowanych w systemie (np. otwarcie drzwi)

  • monitorowanie urządzeń, a tym samym monitorowanie stanu systemu (informacje o wyważeniu drzwi, o otwartych drzwiach itp.)

  • możliwość modyfikacji danych w centralnej bazie danych systemu (dodawanie/edycja zdarzeń w systemie – np. dodanie rejestracji wejścia pracownika do pracy)

  • import istotnych danych z centralnej bazy danych (np. odczyt rejestracji we/wy)

  • uniezależnienie systemu zewnętrznego od zmieniającej się struktury bazy danych.

UNICARD w ramach współpracy zapewnia indywidualne dostosowanie funkcji niezbędnych dla Klienta wynikający z jego specyficznych potrzeb. Doświadczona kadra inżynierska naszej firmy jest w stanie dostosować się nawet do najbardziej specyficznych potrzeb Klienta w ramach współpracy w trybie „projektowym”.

Zastosowanie

Formularz kontaktowy