Program do rejestracji czasu pracy UniRCP | Unicard
UniRCP - rejestracja czasu pracy

UniRCP- rejestracja czasu pracy

Cechy programu UniRCP:

 • zgodność z przepisami prawa pracy,
 • obsługa różnych systemów i rozkładów czasu pracy (w tym zmianowej),
 • rozbudowane raportowanie (w tym www),
 • rozliczanie czasu pracy w "tle",
 • rozliczanie pracy zdalnej (home office) dzięki Employee Portal,
 • graficzna wizualizacja zdarzeń,
 • skalowalność oprogramowania,
 • wersje desktop i sieciowe,
 • możliwość integracji z UniKD (oprogramowanie systemu kontroli dostępu),
 • możliwość integracji z systemami kadrowo-płacowymi.

Karta katalogowa UniRCPZadzwoń: +48 12 39 89 900

Napisz do nas

Opis produktu

Możliwości programu UniRCP

Typowy system RCP składa się z części sprzętowej (rejestratory do rejestracji wejść i wyjść pracowników) oraz oprogramowania zarządzającego. Za każdym razem, gdy pracownik rozpoczyna lub kończy pracę (ewentualnie czasowo opuszcza zakład pracy), dokonuje rejestracji poprzez przyłożenie karty zbliżeniowej do rejestratora. Rejestracje są zapisywane w pamięci urządzenia, a następnie pobierane do bazy danych przez program UniRCP. Zdarzenia mogą być także dodawane ręcznie do UniRCP przez uprawnionego operatora.

Na podstawie rejestracji wejść i wyjść oraz zdefiniowanych wcześniej harmonogramów pracy UniRCP rozlicza czas pracy pracowników. Jeżeli podczas rozliczenia wystąpiły błędy (np. brak logicznej kolejności zdarzeń), program sygnalizuje je operatorowi, umożliwiając wprowadzenie poprawek. Istnieje także możliwość podglądu danych przez pracowników w Internecie za pomocą aplikacji UniWeb. Dla każdego pracownika dostępne są szczegółowe rozliczenia dni i okresu pracy z uwzględnieniem: fizycznego pobytu, czasu zaliczonego, nieobecności planowanych (np. urlopów, delegacji, szkoleń), wyjść służbowych, spóźnień, godzin nadliczbowych, itp. UniRCP posiada duże możliwości raportowania. Ponadto dzięki aplikacji Iridium 360 Employee Portal system umożliwia rozliczanie pracy zdalnej (home office).

UniRCP może współpracować z oprogramowaniem do zarządzania kontrolą dostępu UniKD. Oba programy mogą pracować na jednej bazie danych, co eliminuje konieczność wprowadzania danych o pracownikach i strukturze organizacyjnej do dwóch baz danych. UniRCP umożliwia także integracje z programami Kadrowo-Płacowymi systemów ERP m.in. Sage, Teta, SAP itp. Program daje możliwość definiowania automatycznych reguł dla eksportu lub importu danych oraz wykonywania rozliczeń. Dzięki tej funkcjonalności program może rozliczać prace pracowników lub wykonać eksport danych w określonym dniu i godzinie. Program może pracować z jednym rejestratorem, jak i również jako rozwiązanie sieciowe, tj. obsługiwać kilkadziesiąt rejestratorów z wielu lokalizacji (oddziałów firmy).

 

 

Funkcjonalności programu

Grupy pracowników:

Operator systemu może dodać informacje o nowym pracowniku do programu i przypisać go do jednej z grup funkcjonujących w strukturze firmy (np. dział oprogramowania, handlowy itp.). Pracownicy łączeni są w grupy rozliczeniowe, dla których ustala się takie parametry jak np.:

 • system czasu pracy (dzienny, równoważny, ruch ciągły, weekendowy),
 • długość okresu rozliczeniowego,
 • początki dni świątecznych,
 • godziny rozpoczęcia zmian nocnych.

Elastyczność:

Program umożliwia ustalanie stałych harmonogramów pracy dla grup pracowników oraz wprowadzanie odstępstw dla wybranych osób. Możliwe jest dodawanie i modyfikowanie m.in. takich zmiennych jak:

 • wyjście służbowe, wcześniejsze wyjście służbowe oraz spóźnienie służbowe,
 • modyfikacje: dozwolonej godziny wyjścia, nadgodzin, czasu rozpoczęcia pracy, czasu pracy, pracy w dzień wolny nieobecności (całodniowe lub częściowe),

Twórcy programu zadbali o zgodność z obowiązującym stanem prawnym. Program jest stale rozwijany i aktualizowany, a UNICARD SA zapewnia wieloletnie wsparcie techniczne.

Integracja z ERP:

Program UniRCP może być zintegrowany z większością systemów kadrowo-płacowych działających na rynku polskim, np.:

 • SAP,
 • TETA,
 • SYMFONIA,
 • CDN OPTIMA,
 • IFS,
 • KOMA.

WYMAGANIA UNIRCP KLIENT

Wymagania minimalne UniRCP klient:

 • System operacyjny: Windows 10 (rekomendowany)
 • Procesor: Klasy Intel Pentium III (x86) min. 2GHz
 • Pamięć RAM:  3 GB
 • Grafika:  zintegrowana karta graficzna (min. 1024x768)
 • HDD: 200 MB (wymagane miejsce na dysku)
 • Inne:  uprawnienia administratora przy instalacji

WYMAGANIA UNIRCP SERWER

Wymagania minimalne UniRCP serwer:

 • System operacyjny: Windows 10, Windows Server 2014 (lub wyższy)
 • Procesor: Klasy Intel i3 (x64) min. 3GHz
 • Pamięć RAM:  4 GB
 • Grafika: zintegrowana karta graficzna (min. 1024x768)
 • HDD: 200 GB (wymagane miejsce na dysku)
 • Serwer bazy danych: MS SQL 2014 (lub wyższa wersja), W instalatorze zawarta jest darmowa wersja MS SQL 2017 Express Edition)
 • Inne: uprawnienia administratora przy instalacji. Instalacja sterowników do wirtualnych portów COM 

Oprogramowanie - UNICARD

UniKD PRO – kontrola dostępu

UniKD PRO – kontrola dostępu

Więcej

UniKD PRO – kontrola dostępu

UniKD PRO to poszerzona wersja oprogramowania do zarządzania systemem kontroli dostępu. Aplikacja współpracuje z urządzeniami oferowanymi przez UNICARD SA.  

IridiumConnect

IridiumConnect

Więcej

IridiumConnect

IridiumConnect to usługa mająca za zadanie udostępnienie danych systemu UniKD/UniRCP znajdujących się w centralnej bazie danych poprzez bezpieczną i powszechną technologię jaką...

UniRCP- rejestracja czasu pracy

UniRCP- rejestracja czasu pracy

Więcej

UniRCP- rejestracja czasu pracy

Oprogramowanie UniRCP służy do kompleksowego zarządzania systemem rejestracji czasu pracy. Jest to autorskie rozwiązanie UNICARD SA, bazujące na kilkunastoletnim doświadczeniu...

impero 360 Pass Light

impero 360 Pass Light

Więcej

impero 360 Pass Light

impero 360 Pass Light to intuicyjna aplikacja do rejestrowania czasu pracy za pomocą smartfona lub tabletu. Rozwiązane jest łatwe w obsłudze, bez zbędnych ustawień i...

Wypełnij formularz kontaktowy

*Zgoda jest wymagana i jest konieczna do wysłania zapytania przez formularz kontaktowy.
+48 12 39 89 900

Zadzwoń i umów się na
spotkanie z naszym doradcą!

Dołącz do newslettera