Program UniKD - Kontrola Dostępu Unicard Unia Europejska
oprogramowanie-unikd-kontrola-dostepu-unicard-.jpg

UniKD - kontrola dostępu

Cechy UniKD:

 • intuicyjna obsługa,
 • bezpieczeństwo,
 • automatyczna reakcja na zdarzenia,
 • graficzna wizualizacja,
 • wbudowany wewnętrzny komunikator,
 • szerokie możliwości raportowania,
 • wersje desktop i sieciowe,
 • raporty przez www,
 • obsługa urządzeń biometrycznych,
 • możliwość integracji z urządzeniami do pomiaru temperatury oraz urządzeniami do higieny produkcji (śluzy i bramki higieniczne).

Karta katalogowa UniKDZadzwoń: +48 12 39 89 900

Napisz do nas

Opis produktu

Najważniejsze moduły to:

 • strona główna – moduł do bieżącego monitorowania rejestracji. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania systemu,
 • urządzenia – moduł umożliwia dodawanie nowych urządzeń do systemu, komunikacje z urządzeniami istniejącymi oraz modyfikacje ustawień podłączonego urządzenia,
 • karty – moduł umożliwia administrowanie kartami w systemie tj. wprowadzanie nowych kart do systemu, modyfikacje kart istniejących oraz blokowanie kart,
 • pracownicy – moduł umożliwia wprowadzanie do systemu informacji o nowym pracowniku, modyfikowanie danych personalnych, wprowadzanie informacji dodatkowych oraz blokowanie pracownika,
 • profile uprawnień – moduł służący do nadawania praw dostępu dla grup użytkowników. Moduł umożliwia tworzenie, modyfikacje i usuwanie tzw. profili uprawnień. Do każdego profilu można przypisać PKD(punkty kontroli dostępu) i nadać im określone uprawnienia. Pracownik przypisywany jest do jednego lub wielu profili uprawnień. Jeżeli użytkownik zmieni kartę, możliwe jest dalsze korzystanie z dotychczasowego profilu,
 • operatorzy – moduł do zarządzania i nadawania uprawnień osobom obsługującym system. W systemie domyślnie funkcjonują dwie grupy: ‘administratorzy’ i ‘operatorzy’. Grupa ‘administratorów’ posiada automatycznie nadane wszystkie uprawnienia, grupa ‘operatorów’ tylko wybrane z nich. Istnieje możliwość dowolnego definiowanie uprawnień dla każdej z grup a nawet poszczególnych osób. Możliwe jest dodanie dowolnej ilości grup i osób.

Przy tworzeniu systemu duży nacisk położono na bezpieczeństwo. W systemie można definiować grupy użytkowników z indywidualnie zdefiniowanymi uprawnieniami. Domyślnie pełny dostęp do wszystkich opcji programu posiada wyłącznie wbudowana grupa administratorów systemu (nawet tutaj można wprowadzać ograniczenia). Każde zdarzenie i zmiana w systemie jest rejestrowana. Integralną część systemu UniKD stanowi aplikacja AcManager. AcManager pośredniczy pomiędzy aplikacja UniKD, a urządzeniami kontroli dostępu. System współpracuje z bazą danych MS SQL Serwer.

Oprogramowanie UniKD posiada kilka interesujących dla użytkownika modułów:

 • moduł GOŚCIE, pozwalający na obsługę gości wizytujących firmę i umożliwiający ich rejestrację w firmie (Imię i Nazwisko, Firma, opcjonalnie PESEL) i nadanie odpowiednich uprawnień, które pozwalają na poruszanie się w ściśle określonych strefach
 • moduł KLUCZE, umożliwiający wydawanie kluczy pracownikom, którzy mają przydzielone odpowiednie uprawnienia. Istnieje również podgląd historii wydawania/zwrotów kluczy.
 • moduł WINDA, pozwalający na konfigurację sterownika i powiązanych z nim punktów kontroli dostępu, tak aby pracownicy posiadali określone uprawnienia do korzystania z windy. Można określić ilość poziomów, do których jest dostęp lub jego brak, dla określonych numerów kart przypisanych pracownikom.

WYMAGANIA KLIENT

Wymagania UniKD klient:

 • System operacyjny: Windows 7 SP1, Windows 10 (rekomendowany)
 • Procesor: Klasy Intel Pentium III (x86) min. 2GHz
 • Pamięć RAM:  3 GB
 • Grafika:  Zintegrowana karta graficzna (min. 1024x768)
 • HDD: 200 MB (wymagane miejsce na dysku)
 • Inne:  Uprawnienia administratora przy instalacji

WYMAGANIA SERWER

Wymagania UniKD serwer:

 • System operacyjny: Windows 7 SP1, Windows 10, Windows Server 2012 (lub wyższy)
 • Procesor: Klasy Intel i3 (x64) min. 3GHz
 • Pamięć RAM:  4 GB
 • Grafika: Zintegrowana karta graficzna (min. 1024x768)
 • HDD: 200 GB (wymagane miejsce na dysku)
 • Serwer bazy danych: MS SQL 2012 (lub wyższa wersja), W instalatorze zawarta jest darmowa wersja MS SQL 2017 Express Edition)
 • Inne: Uprawnienia administratora przy instalacji. Instalacja sterowników do wirtualnych portów COM 

Oprogramowanie - UNICARD

SARO IP- rejestracja obrazu w UniRCP

SARO IP- rejestracja obrazu w UniRCP

Więcej

SARO IP- rejestracja obrazu w UniRCP

Moduł SARO IP (System Automatycznej Rejestracji Obrazu) powstał jako odpowiedz na potrzebę rozbudowy systemów Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu o...

UniPassID BT

UniPassID BT

Więcej

UniPassID BT

Rozwiązanie UniPassIDBT firmy UNICARD pozwala na stworzenie odpowiednika karty elektronicznej w telefonie komórkowym. W efekcie działa on jak karta...

UniRCP- rejestracja czasu pracy

UniRCP- rejestracja czasu pracy

Więcej

UniRCP- rejestracja czasu pracy

Oprogramowanie UniRCP służy do kompleksowego zarządzania systemem rejestracji czasu pracy. Jest to autorskie rozwiązanie UNICARD SA, bazujące na kilkunastoletnim doświadczeniu...

Iridium 360 Employee Portal

Iridium 360 Employee Portal

Więcej

Iridium 360 Employee Portal

Iridium 360 Employee Portal to aplikacja webowa służąca do rejestracji pracy zdalnej (home office) za pośrednictwem strony internetowej. Rozwiązanie jest w pełni...

Wypełnij formularz kontaktowy

*Zgoda jest wymagana i jest konieczna do wysłania zapytania przez formularz kontaktowy.
+48 12 39 89 900

Zadzwoń i umów się na
spotkanie z naszym doradcą!

Dołącz do newslettera