Program UniKD - Kontrola Dostępu Unicard
oprogramowanie-unikd-kontrola-dostepu-unicard-.jpg

UniKD - kontrola dostępu

Cechy UniKD:

 • intuicyjna obsługa,
 • bezpieczeństwo,
 • automatyczna reakcja na zdarzenia,
 • graficzna wizualizacja,
 • wbudowany wewnętrzny komunikator,
 • szerokie możliwości raportowania,
 • wersje desktop i sieciowe,
 • raporty przez www,
 • obsługa urządzeń biometrycznych,
 • możliwość integracji z urządzeniami do pomiaru temperatury oraz urządzeniami do higieny produkcji (śluzy i bramki higieniczne).

Karta katalogowa UniKDZadzwoń: +48 12 39 89 900

Napisz do nas

Opis produktu

Najważniejsze moduły to:

 • strona główna – moduł do bieżącego monitorowania rejestracji. Zawiera najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania systemu,
 • urządzenia – moduł umożliwia dodawanie nowych urządzeń do systemu, komunikacje z urządzeniami istniejącymi oraz modyfikacje ustawień podłączonego urządzenia,
 • karty – moduł umożliwia administrowanie kartami w systemie tj. wprowadzanie nowych kart do systemu, modyfikacje kart istniejących oraz blokowanie kart,
 • pracownicy – moduł umożliwia wprowadzanie do systemu informacji o nowym pracowniku, modyfikowanie danych personalnych, wprowadzanie informacji dodatkowych oraz blokowanie pracownika,
 • profile uprawnień – moduł służący do nadawania praw dostępu dla grup użytkowników. Moduł umożliwia tworzenie, modyfikacje i usuwanie tzw. profili uprawnień. Do każdego profilu można przypisać PKD(punkty kontroli dostępu) i nadać im określone uprawnienia. Pracownik przypisywany jest do jednego lub wielu profili uprawnień. Jeżeli użytkownik zmieni kartę, możliwe jest dalsze korzystanie z dotychczasowego profilu,
 • operatorzy – moduł do zarządzania i nadawania uprawnień osobom obsługującym system. W systemie domyślnie funkcjonują dwie grupy: ‘administratorzy’ i ‘operatorzy’. Grupa ‘administratorów’ posiada automatycznie nadane wszystkie uprawnienia, grupa ‘operatorów’ tylko wybrane z nich. Istnieje możliwość dowolnego definiowanie uprawnień dla każdej z grup a nawet poszczególnych osób. Możliwe jest dodanie dowolnej ilości grup i osób.

Przy tworzeniu systemu duży nacisk położono na bezpieczeństwo. W systemie można definiować grupy użytkowników z indywidualnie zdefiniowanymi uprawnieniami. Domyślnie pełny dostęp do wszystkich opcji programu posiada wyłącznie wbudowana grupa administratorów systemu (nawet tutaj można wprowadzać ograniczenia). Każde zdarzenie i zmiana w systemie jest rejestrowana. Integralną część systemu UniKD stanowi aplikacja AcManager. AcManager pośredniczy pomiędzy aplikacja UniKD, a urządzeniami kontroli dostępu. System współpracuje z bazą danych MS SQL Serwer.

Oprogramowanie UniKD posiada kilka interesujących dla użytkownika modułów:

 • moduł GOŚCIE, pozwalający na obsługę gości wizytujących firmę i umożliwiający ich rejestrację w firmie (Imię i Nazwisko, Firma, opcjonalnie PESEL) i nadanie odpowiednich uprawnień, które pozwalają na poruszanie się w ściśle określonych strefach
 • moduł KLUCZE, umożliwiający wydawanie kluczy pracownikom, którzy mają przydzielone odpowiednie uprawnienia. Istnieje również podgląd historii wydawania/zwrotów kluczy.
 • moduł WINDA, pozwalający na konfigurację sterownika i powiązanych z nim punktów kontroli dostępu, tak aby pracownicy posiadali określone uprawnienia do korzystania z windy. Można określić ilość poziomów, do których jest dostęp lub jego brak, dla określonych numerów kart przypisanych pracownikom.

WYMAGANIA KLIENT

Wymagania UniKD klient:

 • System operacyjny: Windows 7 SP1, Windows 10 (rekomendowany)
 • Procesor: Klasy Intel Pentium III (x86) min. 2GHz
 • Pamięć RAM:  3 GB
 • Grafika:  Zintegrowana karta graficzna (min. 1024x768)
 • HDD: 200 MB (wymagane miejsce na dysku)
 • Inne:  Uprawnienia administratora przy instalacji

WYMAGANIA SERWER

Wymagania UniKD serwer:

 • System operacyjny: Windows 7 SP1, Windows 10, Windows Server 2012 (lub wyższy)
 • Procesor: Klasy Intel i3 (x64) min. 3GHz
 • Pamięć RAM:  4 GB
 • Grafika: Zintegrowana karta graficzna (min. 1024x768)
 • HDD: 200 GB (wymagane miejsce na dysku)
 • Serwer bazy danych: MS SQL 2012 (lub wyższa wersja), W instalatorze zawarta jest darmowa wersja MS SQL 2017 Express Edition)
 • Inne: Uprawnienia administratora przy instalacji. Instalacja sterowników do wirtualnych portów COM 

Oprogramowanie - UNICARD

IRIDIUM RCP

IRIDIUM RCP

Więcej

IRIDIUM RCP

Program IRIDIUM RCP automatyzuje proces planowania, rejestracji i  kontroli elastycznego czasu pracy w sieciach handlowych, firmach produkcyjnych i przedsiębiorstwach...

UniKD - kontrola dostępu

UniKD - kontrola dostępu

Więcej

UniKD - kontrola dostępu

UniKD to pakiet oprogramowania do kompleksowego i scentralizowanego zarządzania systemem kontroli dostępu. Oprogramowanie jest przeznaczone do współpracy z urządzeniami...

UniWeb - aplikacja webowa UniRCP

UniWeb - aplikacja webowa UniRCP

Więcej

UniWeb - aplikacja webowa UniRCP

UniWeb-RCP jest aplikacją, uzupełniające ofertę Systemu Rejestracji Czasu Pracy UniRCP. Umożliwia każdemu pracownikowi dostęp do danych pobieranych z systemów...

UniExporter

UniExporter

Więcej

UniExporter

UniExporter to aplikacja, która służy do eksportowania danych z widoków dostępnych w bazie danych programów UniKD/UniRCP.

Wypełnij formularz kontaktowy

*Zgoda jest wymagana i jest konieczna do wysłania zapytania przez formularz kontaktowy.
+48 12 39 89 900

Zadzwoń i umów się na
spotkanie z naszym doradcą!

Dołącz do newslettera