Rejestracja czasu pracy

Co musisz wiedzieć, aby prawidłowo rozliczać czas pracy swoich pracowników?

Rejestracja czasu pracy
Średni czas czytania:

Ewidencja czasu pracy - pojęcie "czasu pracy"

Na początku warto zdefiniować pojęcie „czas pracy”. Jest to okres, w którym zatrudniony jest do dyspozycji swojego pracodawcy, niezależnie od miejsca wykonywania obowiązków. Okres ewidencji czasu pracy obejmuje nie tylko moment wykonywania danej czynności, ale również pozostawanie w gotowości do jej wykonania. Wliczają się w to również prawnie obowiązujące przerwy, przysługujące każdemu zatrudnionemu, które są zależne od miejsca i rodzaju wykonywanych czynności.

Okres rozliczeniowy - rejestracja czasu pracy

Kolejnym ważnym dla pracodawcy terminem jest „okres rozliczeniowy”. Najprościej rzecz ujmując jest to okres czasu, który może być wyrażany w tygodniach bądź miesiącach, w którym planowana jest praca zatrudnionych, z kolei po jego upływie rozliczana jest ich praca. Długość okresu rozliczeniowego jest zależna od systemu pracy, wynosi ona kolejno:

  • 1 miesiąc w systemie skróconego tygodnia oraz pracy weekendowej, jak również w ruchu ciągłym
  • 1 miesiąc w pracach, które mogą być wykonywane do 16 lub 24 godzin na dobę
  • 1 miesiąc, w uzasadnionych przypadkach 3 miesiące w równoważonym czasie pracy
  • 4 miesiące w równoważonym czasie pracy, w którym prace uzależnione są od pory roku bądź warunków atmosferycznych
  • 4 miesiące w systemie podstawowym
  • 6 lub 12 miesięcy w rolnictwie i hodowli oraz przy ochronie osób i mienia

Należy również pamiętać o normach czasu pracy, czyli o maksymalnej ilości godzin, jaką pracownik może przepracować w ciągu:

  • doby – wynosi ona 8 h
  • tygodnia – wynosi 40 h

Rejestracja czasu pracy zgodna z obowiązującymi przepisami

Przy obliczaniu czasu pracy nie należy zapominać również o obowiązujących normach odpoczynku, jaki należy się pracownikowi oraz wszelkich innych ustaleniach prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych, młodocianych, opiekujących się dziećmi bądź kobiet w ciąży. Pomocne przy takich rozliczeniach są nowoczesne systemy rejestracji czasu pracy np. Unicard, których moduły są zgodne z wszelkimi przepisami prawa pracy i są pomocne w ustalaniu harmonogramów pracy naszych pracowników. System UniRCP pozwala na dodanie informacji o konkretnym pracowniku i przyłączeniu go do odpowiedniej grupy rozliczeniowej, dla której ustala m.in. system czasu pracy czy długość okresu rozliczeniowego. Prócz tego pozwala również na integrację z systemami kadrowo-płacowymi, co ułatwia również przygotowanie płac.

 

Wyświetlenia: 175

Podobał Ci się wpis?