Rejestracja czasu pracy

Systemy rejestracji czasu pracy (RCP)

Rejestracja czasu pracy
Średni czas czytania:

System Rejestracji Czasu Pracy – RCP oferowany przez UNICARD SA jest idealnym rozwiązaniem dla każdej firmy, bez względu na jej wielkość czy charakter prowadzonej działalności gospodarczej. Korzystają z niego pracodawcy i pracownicy z wielu branż - od administracji, przemysłu przez ośrodki edukacyjne, służbę zdrowia oraz mundurową, aż po firmy usługowe.

Projektujemy systemy rejestracji czasu pracy w oparciu o szczegółowe analizy potrzeb i możliwości klientów. We współpracy z działami HR największych polskich firm stworzyliśmy z sukcesem autorskie oprogramowanie UniRCP, które gromadzi i przetwarza dane zebrane podczas procesu rejestracji. Na tej podstawie pracodawca otrzymuje rzetelną wiedzę na temat jakości funkcjonowania firmy. Oprogramowanie UniRCP gwarantuje szybkość i precyzję rozliczeń nawet najbardziej skomplikowanych systemów czasu pracy, m.in. dzięki temu, że współpracuje z systemami kadrowo-płacowymi np. SAP czy Symfonia.

Zalety Systemu RCP:
System Rejestracji Czasu Pracy przede wszystkim generuje oszczędności. Dyscyplinując pracowników, pozwala obniżyć koszty pracy i zapobiegać nadużyciom. Umożliwia kontrolę spóźnień, przerw w pracy oraz wyjść służbowych i prywatnych. Ewidencja czasu pracy pozwala także na dogodne dostosowanie czasu pracy do potrzeb danego pracownika. Dodatkowo tym elektronicznym systemem mogą zostać połączone poszczególne oddziały firmy, dzięki czemu w każdej chwili można wygenerować raport z aktualnego stanu osobowego pracowników firmy. Zgromadzone i przechowywane w ten sposób dane pozostają całkowicie bezpieczne. Instalacja systemu firmy UNICARD SA rozwiązuje wiele problemów, z jakimi zmagają się współczesne firmy oraz zapewnia stosunkowo szybki zwrot poniesionych nakładów finansowych na jego wdrożenie.

Podstawowe elementy Systemu RCP to:

  • Rejestrator czasu pracy
  • Karty zbliżeniowe
  • Oprogramowanie UniRCP

Jak działa RCP?

Działanie systemu opiera się na współpracy urządzeń rejestrujących z kartami identyfikującymi zatrudnione osoby. Jego podstawowymi elementami są rejestratory czasu pracy, karty zbliżeniowe oraz oprogramowanie UniRCP. Każde użycie identyfikatora osobistego znajduje swoje odzwierciedlenie w elektronicznej dokumentacji. Najważniejszym efektem zastosowania systemu jest gromadzenie informacji na temat czasu pracy wszystkich zatrudnionych osób. Warto zauważyć, że system firmy UNICARD SA może składać się z wielu punktów rejestracji umieszczonych w różnych miejscach oraz zawierać dodatkowe urządzenia, jak np. bramki obrotowe. System RCP, podobnie jak pozostałe będące w ofercie UNICARD SA mają możliwość współpracy z innymi systemami np. z zakresu kontroli dostępu czy bezpieczeństwa informatycznego.

Najważniejsze cechy Systemu rejestracji czasu pracy:

  • Nowoczesny i wygodny sposób identyfikacji użytkowników - karty zbliżeniowe
  • Możliwość rozbudowania o zaawansowany system kontroli dostępu z użyciem tego samego identyfikatora
  • Możliwość stopniowego wdrażania systemu w firmie (obiekty, punkty rejestracji czasu pracy, punkty kontroli dostępu itd.)
  • Aktualizacje oprogramowania
  • Możliwość rozbudowy o system SARO - tj. System Automatycznej Rejestracji Obrazu

Współpraca z firmą UNICARD SA jest gwarancją idealnie zaprojektowanych rozwiązań. Efekt ten osiągamy dzięki konsultacjom na wszystkich etapach projektowania, budowania oraz dopasowywania systemu do potrzeb Klienta. Dzięki takiemu podejściu nasi Klienci otrzymują gotowy produkt.

Wyświetlenia: 1479

Podobał Ci się wpis?