Kontrola dostępu

Systemy Kontroli Dostępu

Kontrola dostępu
Średni czas czytania:

System Kontroli Dostępu - KD firmy UNICARD SA powstał w oparciu o autorskie rozwiązanie i długoletnie prace nad jego udoskonalaniem. Korzystają z niego firmy zarówno z sektora prywatnego jaki i państwowego, o szerokim zakresie działalność gospodarczej. System KD został wdrożony m.in. w obiektach rządowych, jednostkach budżetowych, zakładach produkcyjnych i przemysłowe, bankach, budynkach biurowych, obiektach handlowych, szpitalach czy hotelach.

System KD przede wszystkim skutecznie kontroluje dostęp do poszczególnych pomieszczeń i stref. Tylko osoby upoważnione mogą poruszać się po danym obiekcie, korzystając z identyfikatorów osobistych. Zainstalowane w wyznaczonych miejscach czytniki kart zbliżeniowych efektywnie ograniczają dostęp do wybranych pomieszczeń i/lub stref. Dzięki oprogramowaniu systemu kontroli dostępu administrator oraz inne uprawnione osoby mają możliwość nie tylko nadawania lub ograniczania prawa dostępu dla poszczególnych osób czy grup, ale również kontrolowania sytuacji w stanach zagrożenia lub alarmowych.

Wieloletnie doświadczenie firmy UNICARD SA w produkcji systemów kontroli dostępu oraz ciągła analiza potrzeb użytkowników pozwalają na szybką modernizację zarówno zainstalowanych urządzeń, jak i aktualizację oprogramowania. UNICARD SA jest producentem systemów kontroli dostępu opartych o własne rozwiązania, co daje możliwość integrowania ich z innymi tego typu systemami. Firma jest w stanie zaoferować kompletne rozwiązania, wsparcie techniczne na każdym etapie wdrożenia oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Zalety Systemu Kontroli dostępu - KD

Najważniejszą zaletą zastosowania Systemu Kontroli Dostępu, oprócz wymiernych korzyści finansowych, jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i zabezpieczenia mienia na terenie obiektu. Wprowadzenie kontroli dostępu ogranicza ryzyko strat związanych z kradzieżą, jak również umożliwia bezzwłoczne pozyskanie danych o osobach przebywających i poruszających się po obiekcie. Jest to  szczególnie cenna informacja w przypadku konieczności nagłej ewakuacji. Systemy  Kontroli Dostępu ze względu na swoją specyfikę często staje się podwaliną do rozbudowy o kolejne elementy z zakresu ochrony i bezpieczeństwa, takie jak systemy CCTV, RCP czy Parkingowy.  

Podstawowe elementy Systemu KD:

 • Czytnik kontroli dostępu
 • Sterownik
 • Elektrozamek
 • Kontaktron
 • Karty zbliżeniowe
 • Oprogramowanie UniKD

Jak działa Kontrola Dostępu do pomieszczeń?

Działanie systemu KD opiera się na współpracy urządzeń z identyfikatorami osobistymi, którymi są z reguły  karty zbliżeniowe. Użytkownicy systemu otrzymują uprawnienia do poruszania się w wyznaczonych strefach lub wejścia do pomieszczeń budynku. W systemie kontroli dostępu żadne dane nie są przechowywane na karcie, co ma szczególne znaczenie w przypadku jej zgubienia lub kradzieży. Pracę systemu kontroluje komputer nadzorujący, a jego komunikację z czytnikami kart zbliżeniowych zapewniają sterowniki. Uprawnienia użytkowników nadawane są indywidualnie, co pozwala na dostosowanie działania systemu do struktury funkcjonowania przedsiębiorstwa lub funkcji pełnionych przez pracowników.

Oprogramowanie UniKD posiada kilka interesujących dla użytkownika modułów:

 • moduł GOŚCIE pozwalający na obsługę gości wizytujących firmę i umożliwiający ich rejestrację w firmie (Imię i Nazwisko, Firma, opcjonalnie PESEL)  i nadanie odpowiednich uprawnień pozwalających na poruszanie się w ściśle określonych strefach.
 • moduł KLUCZE umożliwiający wydawanie kluczy pracownikom, którzy mają przydzielone odpowiednie uprawnienia. Istnieje również podgląd historii wydawania/zwrotów kluczy.
 • moduł WINDA pozwalający na konfigurację  sterownika i powiązanych z nim punktów kontroli dostępu, tak aby pracownicy posiadali określone uprawnienia do korzystania z windy. Można określić ilość poziomów, do których jest dostęp lub jego brak, dla określonych numerów kart przypisanych pracownikom.

Najważniejsze cechy Systemu KD:

 • Nowoczesny i wygodny sposób identyfikacji użytkowników
 • Współpraca z Systemem Rejestracji Czasu Pracy - UniRCP dzięki wspólnej karcie/identyfikatorowi oraz bazie danych
 • Współpraca z systemami BMS, SSWiN, SAP, CCTV
 • Aktualizacje oprogramowania
 • Stopniowe wdrażanie systemu w firmie oraz rozbudowa ww. w oparciu o kolejne obiekty, punkty rejestracji czasu pracy, punkty kontroli dostępu itd.

Opracowany przez firmę UNICARD SA System Kontroli Dostępu do pomieszczeń to gwarancja najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie kontroli dostępu. Oferujemy profesjonalną analizę oraz konsultacje na wszystkich etapach tworzenia i wdrażania systemu. Firma UNICARD SA zapewnia również serwis urządzeń oraz aktualizację autorskiego oprogramowania UniKD.

 

Wyświetlenia: 355

Podobał Ci się wpis?