UNICARD SA beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - Unicard

Aktualności


UNICARD SA beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Aktualności
Średni czas czytania:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to inicjatywa współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jej celem jest wsparcie przedsiębiorstw w tworzeniu oraz rozwijaniu infrastruktury B+R poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, czy technologie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

Projekt zapewnia wsparcie finansowe na wszystkich etapach wdrożenia nowego produktu czy usługi – od pomysłu, przez badania i rozwój, aż do wprowadzenia ich na rynek. 

Cieszymy się, że beneficjentem programu na 2021 rok została firma UNICARD. 

Tytuł projektu: Wzmocnienie konkurencyjności firmy UNICARD SA poprzez opracowanie i wdrożenie nowych projektów wzorniczych produktów do zarządzania ruchem osób.

Realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój
oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców
Dostępność Plus

Numer wniosku: POIR.02.03.05-12-0010/21

  • Wartość projektu - 974 392.47 zł
  • Wkład Funduszu Europejskiego - 410 781.05 zł 

Okres realizacji projektu: 1.03.2021 – 31.12.2022

Celem projektu jest rozwój firmy UNICARD i wzrost jej konkurencyjności poprzez opracowanie autorskich projektów wzorniczych, dzięki którym wdrożone zostaną nowe i ulepszone produkty nakierowane m.in. na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi).

Rezultatem projektu będzie rozwiązanie problemów osób mniej sprawnych poprzez stworzenie wyrobów, istotnie przyczyniających się do zwiększenia dostępności, rozumianej jako zniesienie wielu barier we właściwościach środowiska (w tym: przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów ICT, produktów).

W ramach projektu powstanie linia nowych urządzeń – czytników, rejestratorów, sterowników oraz modułów peryferyjnych, charakteryzujących się nowoczesnym desingnem. Produkty mają odpowiadać na oczekiwania użytkowników pod względem ergonomii, funkcjonalności i wygody użytkowania. Podjęte działania mają także wpłynąć na rozwój naszej firmy, zwiększyć rynki zbytu oraz poszerzyć i unowocześnić ofertę o nowe rozwiązania.

Wyświetlenia: 329

Podobał Ci się wpis?