Bezpieczeństwo w branży spożywczej: role systemów Kontroli Dostępu - Unicard

Kontrola dostępu


Bezpieczeństwo w branży spożywczej: role systemów Kontroli Dostępu

Kontrola dostępu
Średni czas czytania:

Kluczowe wyzwania zakładów przetwórstwa spożywczego 

Przetwórstwo spożywcze to branża o szczególnych wymaganiach, gdzie priorytetami są dyscyplina, utrzymanie wysokich standardów higieny i zapewnienie bezpieczeństwa. 

W tych zakładach kluczowe jest przestrzeganie surowych standardów i procedur. Regularne szkolenia i edukacja pracowników z zakresu higieny oraz bezpieczeństwa są niezbędne – wszelkie nieścisłości czy pomyłki mogą prowadzić do kontaminacji żywności, co zagraża zdrowiu konsumentów i może poważnie zaszkodzić reputacji firmy. 

Zarządzanie zespołem pracowników, zwłaszcza w działach produkcji, stanowi kolejne wyzwanie. Istotne jest zachowanie ich motywacji przy jednoczesnym egzekwowaniu przestrzegania procedur. Charakterystyka sektora często wiąże się z wysoką rotacją, co wpływa na ciągłość działania, poziom wiedzy i doświadczenia zespołu oraz kulturę bezpieczeństwa i higieny. Częsta zmiana personelu może także obniżać efektywność operacyjną i zwiększać ryzyko błędów produkcyjnych. 

Równie ważne jest przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy i zapewnienie odpowiednich warunków pracy. Nadmierne przeciążenie personelu może prowadzić do błędów, stwarzając ryzyko dla bezpieczeństwa pracowników i produktów. 

Nie mniej istotne jest monitorowanie i utrzymanie czystości w zakładzie, włączając w to regularne dezynfekcje, odpowiednie przechowywanie surowców oraz przestrzeganie zasad bezpiecznej obsługi maszyn. Ponadto, pracownicy muszą być poinformowani o potencjalnych zagrożeniach i wiedzieć, jak postępować w sytuacjach awaryjnych lub wypadkach. 

 

Systemy Kontroli Dostępu i Rejestracji Czasu pracy jako źródło dobrych zmian 

Systemy Kontroli Dostępu (KD) i Rejestracji Czasu Pracy (RCP) odgrywają kluczową rolę w wprowadzaniu pozytywnych zmian w zakładach przetwórstwa spożywczego, przyczyniając się do zwiększenia dyscypliny i bezpieczeństwa. 

Te nowoczesne technologie (w których skład wchodzą m.in. oprogramowanie, czytniki kontroli dostępu czy systemy kartowe), umożliwiają precyzyjne monitorowanie czasu pracy i lokalizacji pracowników, co przynosi znaczące korzyści zarówno dla zarządzania personelem, jak i dla optymalizacji procesów produkcyjnych. 

Na przykład, rejestrując czas pracy i obecność pracowników, systemy eliminują nieścisłości w rozliczaniu czasu pracy, co wpływa na: 

  • lepsze zarządzanie finansami firmy; 
  • zmniejszenie potrzeby ręcznego rozliczania czasu pracy; 
  • ograniczenie ryzyka błędów. 

Dzięki informacjom dostarczanym w czasie rzeczywistym o lokalizacji pracowników, możliwa jest optymalizacja procesów pracy, identyfikacja problemów w produkcji i zapewnienie przestrzegania procedur
Systemy KD odgrywają również ważną rolę w zakładach, gdzie przestrzeganie norm sanitarnych jest kluczowe. Uniemożliwiają one wejście nieupoważnionym osobom do stref czystych, co znacząco ogranicza ryzyko skażenia krzyżowego. 

Statystyki wskazują na liczne korzyści wynikające z wdrożenia systemów KD i RCP, w tym znaczne zmniejszenie nieplanowanych absencji, co prowadzi do: 

  • wzrostu produktywności i lepszego nadzoru nad planem produkcyjnym; 
  • efektywniejszej organizacji zasobów; 
  • zmniejszenia potrzeby zatrudniania pracowników tymczasowych, co redukuje ryzyko błędów związanych z brakiem doświadczenia czy znajomości procedur. 

 

Korzyści z wdrożenia systemów KD/RCP w zakładach przetwórstwa spożywczego 

Implementacja systemów KD i RCP w zakładach przetwórstwa spożywczego oferuje wiele korzyści, które wykraczają poza podstawowe śledzenie obecności pracowników. 

Ewidencja Czasu Pracy 

Precyzyjne śledzenie czasu pracy umożliwia dokładną ewidencję czasu pracy oraz ogranicza błędy w ręcznych rozliczeniach, co jest kluczowe w branży z sezonowymi wzrostami zapotrzebowania na siłę roboczą lub zatrudnianiem tzw. Pracowników agencyjnych.  

Ułatwia też prace kadrowe, redukuje spóźnienia do pracy, wyjścia prywatne, wcześniejsze wyjścia i reguluje długość przerw

 

Ochrona przed Nieautoryzowanym Dostępem 

Kontrola dostępu do kluczowych obszarów zapobiega nieupoważnionemu wejściu, minimalizując zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności. Systemy KD umożliwiają precyzyjne określenie dostępu dla poszczególnych pracowników czy grup, co jest nieocenione w branży narażonej na kontaminację. 

Monitorowanie ruchu pracowników pozwala na wykrywanie niebezpiecznych praktyk, takich jak pożyczanie identyfikatorów, oraz szybką reakcję w sytuacjach awaryjnych. 

 

Optymalizacja Procesów 

Analiza danych z systemów KD i RCP umożliwia identyfikację obszarów wymagających usprawnienia, zwiększając efektywność operacyjną. Optymalizacja czasu pracy pracowników pozwala lepiej planować harmonogramy pracy i zmniejszać przestoje produkcyjne. 

 

Zgodność z Przepisami Prawa Pracy 

Systemy wspierają przestrzeganie przepisów pracy, dokładnie śledząc czas pracy, co jest istotne dla regulacji dotyczących nadgodzin i przerw. Minimalizuje to ryzyko sporów pracowniczych, buduje zaufanie i zapewnia transparentność.  

Systemy KD i RCP są zgodne z przepisami RODO, ograniczając dostęp do danych osobowych tylko dla upoważnionych pracowników. Mogą także weryfikować ważność badań lekarskich pracowników, udzielając lub odmawiając dostępu na tej podstawie, a także rejestrować przejścia między strefami do celów Państwowej Inspekcji Pracy

Integracja z Innymi Systemami 

Systemy KD są często integrowane z innymi systemami bezpieczeństwa, jak monitoring wizyjny, BMS, czy systemy przeciwpożarowe, co zwiększa ogólny poziom bezpieczeństwa.  

Integracja możliwa jest też z np. vendingowymi maszynami BHP, dystrybutorem paliw, czytnikiem tablic rejestracyjnych czy systemem dezynfekcji, co ułatwia zarządzanie zakładem i zwiększa jego konkurencyjność. 

Więcej przeczytasz tutaj: Z czym można (i warto!) zintegrować systemy kontroli dostępu? 23 przykłady integracji 

 

Moduły Zwiększające Dyscyplinę 

Specjalne moduły w systemach KD, takie jak inspekcje pracowników przy wejściu/wyjściu, zwiększają dyscyplinę. Mogą one np. wymagać kontroli trzeźwości przed przejściem przez bramki i umożliwiają konfigurację zasad oraz prawdopodobieństwa wyboru osób do kontroli. Moduły sprawdzą się też do kontroli osobistej, by sprawdzić, czy pracownik nie wynosi niczego z hali produkcyjnej. 

Więcej przeczytasz tutaj: Kontrola trzeźwości pracowników a nowelizacja kodeksu pracy 

 

Zarządzanie Harmonogramami Pracy 

Systemy RCP ułatwiają organizację pracy zmianowej, kontrolując wejścia i wyjścia pracowników zgodnie z ich grafikiem, co pomaga weryfikować przestrzeganie zasad harmonogramu i zapobiegać nieautoryzowanym zmianom, spóźnieniom czy przedwczesnym wyjściom. 

 

"Wymuszanie" Ścieżek Przejść 

Systemy Kontroli Dostępu mogą efektywnie kontrolować ruch uprawnionych osób, aby poruszały się wyznaczonymi ścieżkami w określonej kolejności – na przykład od portierni, przez szatnię i strefę dezynfekcji, aż do hali produkcyjnej.  

Takie rozwiązanie gwarantuje utrzymanie wysokiego poziomu higieny. 

 

Bezpieczna Ewakuacja 

W sytuacjach awaryjnych systemy KD ułatwiają zarządzanie sytuacją, umożliwiając szybką ewakuację i dostarczając informacje o liczbie osób znajdujących się na terenie zakładu. 

W miejscu ewakuacji mogą także zostać zamontowane specjalne czytniki, aby pracownicy po przybyciu na plac zbiórki rejestrowali swoją obecność. 

 

Przykłady wdrożeń systemów przez UNICARD 

Nasza firma od ponad 30 lat wdraża systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Działamy m.in. z takimi markami z branży spożywczej jak Hilton Foods, Grana, Bahlsen oraz Lajkonik Snacks

Nasze rozwiązania są dostosowane do wymagań zakładów przetwórstwa spożywczego – dzięki wysokiej odporności na wilgoć, podwyższone warunki higieniczne czy niską temperaturę od lat działają w organizacjach o tym profilu. Dodatkowo, nasz zespół wdrożeniowy stara się zorganizować implementację systemów bez konieczności wstrzymywania pracy w obiekcie. 

Interesującym przykładem wdrożenia jest nasza współpraca z marką Maczfit. Wymagania producenta cateringu dietetycznego obejmowały m.in.: 

  • ulepszenie procesów dezynfekcji i higieny pracowników; 
  • dostosowanie urządzeń do standardów BHP i dróg ewakuacyjnych; 
  • zapewnienie płynności przepływu pracowników między pomieszczeniami produkcyjnymi; 
  • ochronę personelu przed COVID-19. 

Rozwiązaniem tych potrzeb był kompleksowy system dezynfekujący. W czystych strefach kuchni i pakowalni zainstalowaliśmy śluzy sanitarne, które dezynfekują obuwie i ręce pracowników. Po dezynfekcji bramka obrotowa zostaje otwarta, pozwalając na przejście. Barierki kontrolne przy śluzach zapobiegają omijaniu kołowrotu, co gwarantuje wykonanie wszystkich etapów dezynfekcji. 

Dzięki temu Maczfit znacząco poprawił dyscyplinę, bezpieczeństwo i higienę w swoich zakładach produkcyjnych. To rozwiązanie obniżyło także koszty produkcji poprzez prewencyjne działania higieniczne. Inwestycja w technologię wzmocniła wizerunek firmy i zwiększyła zaufanie kontrahentów, klientów i dostawców. 

Ten przykład pokazuje, jak systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy mogą być dostosowywane do indywidualnych potrzeb firm w branży spożywczej, przynosząc korzyści takie jak zwiększone bezpieczeństwo, optymalizacja procesów, a nawet redukcja kosztów. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak systemy KD/RCP mogą usprawnić Twój biznes, porozmawiajmy o możliwościach. 

 

Porozmawiajmy o systemie KD 

 

Wyświetlenia: 139

Podobał Ci się wpis?

Paweł Kieczmur

Business Development Director w Unicard

W Unicard wraz z zespołem doradców pomagamy firmom w zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa oraz sprawnym rozliczaniu czasu pracy. Od blisko 10 lat zajmuję się wdrażaniem rozwiązań systemowych dla klientów końcowych. Zrealizowałem szereg projektów dla branż z segmentu spożywczego, które w perspektywie czasu korzystnie wpłynęły na kondycję firmy.