Praca zdalna w kodeksie pracy. Jakie zmiany wprowadzi nowa ustawa? - Unicard Unia Europejska

Rejestracja czasu pracy


Praca zdalna w kodeksie pracy. Jakie zmiany wprowadzi nowa ustawa?

Rejestracja czasu pracy
Średni czas czytania:

Co to jest praca zdalna, czym różni się od telepracy, na jakich zasadach prawnych jest możliwa w trakcie pandemii? I czy regulują ją przepisy zawarte w Kodeksie pracy? Poznaj projekt ustawy, która ma wejść w życie w ciągu najbliższych miesięcy!

 

Jeszcze niemal dwa lata temu praca zdalna była marzeniem wielu Polaków. Niewiele firm decydowało się na ten tryb pracy, home office oferując raczej jako jeden z okazjonalnych benefitów. Oczywiście fakt ten zmieniła pandemia COVID-19, a jak pokazują statystyki, na koniec czerwca 2020 r. pracą zdalną objętych zostało około 10,2% wszystkich pracujących Polaków.

Część z nich wróciła już do biur, jednak we wielu firmach home office lub hybrydowy tryb pracy zagościły na stałe. Czy praca zdalna w kodeksie pracy zostanie uregulowana prawnie? Wyjaśniamy! 

 

Praca zdalna – definicja

Praca zdalna umożliwia wykonywanie obowiązków zawodowych powierzonych przez pracodawcę w innym miejscu niż siedziba firmy, np. w mieszkaniu pracownika, a nawet w odległym mieście czy kraju. Inne nazwy pracy zdalnej to także e-praca, ponieważ do realizowania swoich zadań pracownik wykorzystuje nowoczesne technologie, a z pracodawcą komunikuje się za pomocą internetowych komunikatorów czy poczty elektronicznej.

Pracę zdalną można sklasyfikować na podstawie tego, jak często pracownik wykonuje swoje obowiązki na odległość:

  • permanentna – praca zdalna w pełnym wymiarze godzin;
  • naprzemienna – kilka dni w tygodniu/miesiącu pracownik pracuje w domu, w inne przebywa w biurze;
  • uzupełniająca – pracownik w pełnym wymiarze godzin pracuje z biura, a w wyjątkowych sytuacjach pracodawca zezwala mu na pracę zdalną.
     

Telepraca a praca zdalna. Czym się różnią?

Telepraca nie jest tym samym co praca zdalna. Kodeks pracy w rozdziale IIb Zatrudnianie pracowników w formie telepracy pracownika, który swoje obowiązki wykonuje z domu lub innego miejsca, które nie jest zakładem pracy, określa telepracownikiem. Pojęcie pracy zdalnej zostało spopularyzowane dopiero w marcu 2020 roku, gdy w Polsce rozpoczęła się pandemia COVID-19.

To, co łączy telepracę oraz pracę zdalną, to miejsce wykonywania obowiązków zawodowych – nie jest nim siedziba firmy. Najważniejsza różnica to taka, że w przypadku telepracy pracodawca musi uzyskać zgodę pracownika, aby mógł on wykonywać swoje obowiązki poza zakładem. Co więcej, warunki telepracy muszą zostać ustalone w porozumieniu zawieranym pomiędzy pracodawcą a zakładową organizacją związkową. Jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, warunki stosowania telepracy określa on w wewnętrznym regulaminie.

W przypadku pracy zdalnej zmiana trybu pracy została niejako wymuszona przez sytuację epidemiologiczną, a pracodawca mógł ją zlecić pracownikowi bez ubiegania się o jego zgodę (jako polecenie służbowe.

W obu przypadkach pracodawca powinien zapewnić pracownikowi odpowiednie warunki pracy, gdy jest ona wykonywana poza zakładem. Jednak o ile w przypadku telepracy są one wyszczególnione w Kodeksie pracy, tak w odniesienie do pracy zdalnej brak przepisów na ten temat.

 

Praca zdalna w Kodeksie pracy. Jakie zmiany planuje Ministerstwo?

W trakcie pandemii praca zdalna możliwa była na mocy ustawy „covidowej” z dnia 20 marca 2020 roku. Zgodnie z dokumentem, aby przeciwdziałać rozwojowi zakażeń wirusem COVID-19, pracodawcy mogli polecić pracownikom, aby przez wyznaczony czas swoje obowiązki wykonywali poza biurem.

W maju tego samego roku Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii skierowało do międzyresortowych konsultacji projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Przepisy dotyczące Telepracy uznano za mało elastyczne oraz nieaktualne, dlatego Ministerstwo postanowiło zastąpić je nowymi. W dokumencie miałaby znaleźć się definicja oraz zapisy dotyczące pracy zdalnej, która mogłaby być wykonywana także po odwołaniu stanu epidemii COVID-19 w Polsce.

Dzięki wprowadzeniu do Kodeksu pracy regulacji dotyczącej pracy zdalnej, pracodawcy oraz pracownicy będą mogli korzystać z pracy zdalnej na stałe. Jednocześnie zostaną zapewnione odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa i ochrony pracownika wykonującego pracę zdalną. – wyjaśnia Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Kiedy zmiany wejdą w życie? Projekt wciąż jest procedowany, nie padła także deklaracja ostatecznej daty przyjęcia projektu do Rady Ministrów, jednak prawdopodobnie nastąpi to w pierwszej połowie 2022 roku. Do tego czasu pracodawców oraz pracowników obowiązuje art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Praca zdalna – przepisy, które mają pojawić się Kodeksie pracy

Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw ma zawierać następujące zmiany:

Praca zdalna „na życzenie” pracownika

W myśl przepisów praca zdalna możliwa będzie na wniosek pracownika przez 24 dni w roku kalendarzowym – bez obowiązku ustalania regulaminu jej wykonywania.

Sporadyczne home office ma służyć interesom pracownika, aby mogli pogodzić sprawy prywatne z obowiązkami zawodowymi (jednak nie ma być czasem na załatwianie spraw osobistych).

 

Możliwość odmowy pracy zdalnej

Według nowych przepisów pracownik będzie mógł odmówić wykonywania pracy zdalnie, jeśli złoży zaświadczenie o tym, że nie dysponuje odpowiednimi warunkami technicznymi czy lokalowymi.

Także pracodawca będzie miał możliwość odmówić pracownikowi, wyrażającemu chęć pracy zdalnej, jeśli jest to niemożliwe lub utrudnione ze względu na rodzaj czy organizację pracy. Może również cofnąć wcześniej udzieloną zgodę, jeśli zmienią się warunki lokalowe i techniczne, które wpływają na możliwość wykonywania przez pracownika pracy w takim trybie.

 

Miejsce wykonywania pracy zdalnej

W nowym projekcie pojawił się zapis, według którego miejscem wykonywania pracy zdalnej zawsze ma być miejsce wskazane przez pracownika oraz każdorazowo uzgadniane z pracodawcą i zaakceptowane przez niego. Może być to nie tylko miejsce zamieszkania pracownika, ale każde inne, na które pracodawca wyrazi zgodę.

 

Warunki pracy oraz ekwiwalent dla pracownika

Na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikowi urządzeń technicznych, materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej. Strony będą mogły także ustalić zasady wykorzystywania przez pracownika prywatnych narzędzi pracy i materiałów w pracy zdalnej.

 

Bezpieczeństwo pracy i warunki BHP

Pracownik, który chce pracować zdalnie, będzie musiał dysponować odpowiednimi warunkami lokalowymi. W przypadku stwierdzenia uchybień Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, pracodawca może nakazać pracownikowi ich usunięcie we wskazanym terminie lub cofnąć zgodę na wykonywanie pracy zdalnej.

Jeśli w trakcie pracy zdalnej dojdzie do wypadku z udziałem pracownika, możliwe będą oględziny miejsca, jednak ich termin musi zostać ustalony przez członków zespołu powypadkowego oraz pracownika lub jego domownika, jeśli pracownik ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie samodzielnie uzgodnić tego terminu.

 

Monitorowanie czasu pracy zdalnej. Jak radzą sobie z tym wyzwanie pracodawcy?

Jak pokazują statystyki, home office przyjęło się w Polsce na szeroką skalę. Jest jednak temat, który od początku pandemii budzi niepokój pracodawców, czyli rejestracja oraz rozliczanie pracy zdalnej.

Jak sprawdzić, czy pracownicy wywiązują się ze swoich obowiązków, gdy pracują poza biurem? Doskonałym rozwiązaniem są dedykowane oprogramowania, jak np. Iridium 360 Employee Portal. To prosta w obsłudze aplikacja, która umożliwia rejestrację oraz rozliczanie pracy zdalnej.

Dostęp do portalu możliwy jest z poziomu przeglądarki www lub smartfona. Rejestracja czasu pracy jest niezwykle intuicyjna – pracownicy, klikając w odpowiednią ikonę potwierdzają, że rozpoczęli lub zakończyli swoją pracę. Mogą także rejestrować wyjście służbowe.

Tego rodzaju aplikacje stają się coraz praktyczniejsze, a wraz z wprowadzeniem zapisu o pracy zdalnej do Kodeksu pracy z pewnością przydadzą się w wielu firmach. Jeśli w Twojej także brakuje rozwiązania do rozliczania pracy zdalnej, warto postawić na Iridium 360 Emploee Portal – szczegóły i korzyści chętnie przedstawimy Ci podczas rozmowy!

Chcę dowiedzieć się więcej 

Przeczytaj także:

✔️ Badania medycyny pracy. Wszystko, co warto o nich wiedzieć

✔️ Jak wygląda kontrola Państwowej Inspekcji Pracy?

✔️ Praca w niedziele i święta. Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

✔️ Rozliczanie delegacji. Jak rozliczyć krajowe i zagraniczne delegacje?

Wyświetlenia: 206

Podobał Ci się wpis?