Z czym można (i warto!) zintegrować systemy kontroli dostępu? 23 przykłady integracji - Unicard

Kontrola dostępu


Z czym można (i warto!) zintegrować systemy kontroli dostępu? 23 przykłady integracji

Kontrola dostępu
Średni czas czytania:

 
Kontrola dostępu to więcej niż tylko elektroniczne zamki i karty dostępu. To przyszłość bezpieczeństwa oraz wygody. 

W tym artykule wymienię, z czym można integrować systemy KD, aby jeszcze bardziej zadbać o ochronę mienia, komfort pracowników, efektywność procesów czy niższe rachunki. 

 

Systemy monitoringu wizyjnego (CCTV) 

Integracja systemu kontroli dostępu z monitoringiem CCTV skutecznie zapobiega takim oszustwom jak wykorzystywanie cudzych kart dostępu. Gdy pracownik przykłada identyfikator do czytnika, kamera rejestruje jego wizerunek. Operator może przejrzeć zapisy z rejestracji, aby kontrolować, czy z identyfikatorów korzystają tylko uprawnione osoby (np. porównując zdjęcie zrobione przez kamerę z fotografią pracownika w bazie).  

Dodatkowo, nagrania z kamer są archiwizowane, co umożliwia administratorowi monitoringu sprawdzanie danych historycznych i przeprowadzanie kontroli wyrywkowych. Zarejestrowany materiał może także posłużyć jako dowód w przypadku wykrycia naruszeń lub przestępstw zarejestrowanych przez system CCTV. 

Przeczytaj także: Monitoring w miejscu pracy – jak stosować go zgodnie z prawem?  

 

Systemy zarządzania budynkami (BMS) 

Systemy BMS umożliwiają wygodne sterowanie m.in.: 

 • oświetleniem,  
 • klimatyzacją,  
 • ogrzewaniem,  
 • zużyciem energii elektrycznej i wody,  
 • jakością powietrza. 

Dzięki integracji z systemami kontroli dostępu, BMS umożliwia inteligentne zarządzanie tymi zasobami w zależności od obecności osób w danym pomieszczeniu lub strefie. Na przykład: 

 • automatyczne wyłączanie światła i ogrzewania w pustych pomieszczeniach, 
 • wyłączanie klimatyzacji, gdy drzwi są długo otwarte, 
 • dostosowywanie ustawień oświetlenia i klimatyzacji do aktualnego obłożenia budynku. 

Efekt? Bardziej zrównoważone zarządzanie budynkiem, oszczędności energii oraz kosztów, poprawa bezpieczeństwa, ale i korzystny wpływ na środowisko. 

 

Systemy rejestracji czasu pracy  

System kontroli dostępu automatycznie rejestruje momenty wejścia i wyjścia pracownika, przekazując te dane bezpośrednio do systemu ewidencji czasu pracy. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne monitorowanie obecności pracownika, eliminując potrzebę ręcznego wprowadzania danych i prowadzenia papierowych list obecności

Co więcej, dział HR może wykorzystywać te dane do analiz i planowania zasobów ludzkich, w tym zarządzania potrzebami kadrowymi, ustalania urlopów i monitorowania absencji. 

Taka integracja ułatwia również przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących ewidencji czasu pracy, długości przerw w pracy, nadgodzin, spóźnień, a także usprawnia weryfikację i raportowanie w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

 

Systemy kadrowo-płacowe 

Dane rejestrowane przez czytniki kontroli dostępu mogą być automatycznie przesyłane do systemu kadrowo-płacowego, co eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania godzin pracy. To znacznie upraszcza i przyspiesza proces obliczania wynagrodzeń pracowników. 

Integracja ta pozwala również na efektywne monitorowanie i egzekwowanie przepisów dotyczących wymiaru czasu pracy, w tym przestrzegania limitów godzin pracy i zapewnienia odpowiednich przerw, co jest kluczowe dla zapewnienia prawidłowych warunków pracy. 

 

Internet rzeczy (IoT) 

Wykorzystanie technologii Internetu Rzeczy umożliwia elastyczne dostosowywanie systemów kontroli dostępu do dynamicznie zmieniających się warunków. Na przykład, w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa, można tymczasowo zmodyfikować poziom dostępu do całego budynku lub wybranych obszarów, by ograniczyć lub rozszerzyć dostęp dla określonych grup użytkowników. 

Ponadto, IoT pozwala na automatyczne reagowanie systemu KD na zewnętrzne warunki, na przykład poprzez zaostrzanie środków bezpieczeństwa podczas alarmów pogodowych lub innych zdarzeń losowych. Umożliwia również integrację z innymi systemami budynkowymi, takimi jak alarmy przeciwpożarowe czy systemy monitoringu, co zwiększa ogólną efektywność oraz bezpieczeństwo zarządzania infrastrukturą. 

 

System rezerwacji sal 

System rezerwacji sal pozwala użytkownikom na określony czas rezerwować np. sale konferencyjne, laboratoria, pokoje dla gości czy przestrzenie kreatywne. Integracja z KD umożliwia automatyczne przydzielanie dostępu do zarezerwowanych pomieszczeń, eliminując potrzebę ręcznego zarządzania rezerwacją. 

Wykorzystując oba systemy, możesz też monitorować, które pomieszczenia są najczęściej wykorzystywane. To pozwala na lepsze planowanie i zarządzanie dostępną przestrzenią.  

Systemy KD mogą także być programowane do automatycznego dostosowywania warunków w pomieszczeniach w zależności od harmonogramu rezerwacji. Na przykład, oświetlenie, ogrzewanie i klimatyzacja mogą być aktywowane tylko wtedy, gdy sala jest zarezerwowana, co przyczynia się do oszczędności energii i optymalizacji zarządzania zasobami. 
 

Systemy zarządzania parkingiem i bramami 

Integracja pozwala na kontrolę dostępu do obszarów parkingowych przy użyciu tego samego systemu, który zarządza dostępem do budynków. Użytkownicy mogą korzystać z jednego identyfikatora do zarówno otwarcia bram, wjazdu na teren parkingu, jak i wejścia do budynku. Dostęp do różnych obszarów parkingowych może być dostosowany do indywidualnych uprawnień każdego użytkownika, co umożliwia różnicowanie miejsc dla pracowników, gości czy dostawców. 

Integracja umożliwia monitorowanie aktywności na terenie parkingu i generowanie raportów dotyczących wykorzystania miejsc parkingowych. Co więcej, systemy zarządzania bramami mogą być programowane do automatycznego otwierania i zamykania w odpowiedzi na rezerwacje parkingowe lub zgodnie z harmonogramami pracy.  

 

Integracja kontroli dostępu z systemami parkingowymi

 

Czytniki tablic rejestracyjnych 

Czytniki tablic rejestracyjnych są instalowane w strategicznych miejscach, takich jak wjazdy na parkingi. Urządzenia używają kamer i zaawansowanych algorytmów do skanowania i rozpoznawania numerów rejestracyjnych pojazdów. Numer jest następnie przekazywany do centralnego systemu kontroli dostępu.  

System ten sprawdza, czy pojazd ma uprawnienia do wjazdu, porównując numer rejestracyjny z bazą danych autoryzowanych pojazdów. Jeśli numer rejestracyjny pojazdu znajduje się w bazie danych, system KD może automatycznie otworzyć bramę czy szlaban.  

Integracja tych systemów umożliwia także: 

 • rejestrowanie i monitorowanie ruchu pojazdów: śledzenie pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających oraz rejestrowanie czasu i daty tych zdarzeń; 
 • wykorzystanie danych z rejestracji do automatycznego naliczania opłat parkingowych. 

Taka integracja zwiększa wydajność, bezpieczeństwo i kontrolę nad dostępem do określonych obszarów, minimalizując potrzebę interwencji ludzkiej oraz zapewniając płynniejszy przepływ ruchu pojazdów. 

 

Systemy SSWIN (alarmowe) 

Kontrola dostępu i alarmy antywłamaniowe w połączeniu tworzą bardzo potężną kombinację zabezpieczeń komercyjnych. Na przykład, jeśli alarm antywłamaniowy zostanie aktywowany, kontrola dostępu może automatycznie zablokować drzwi w całym budynku lub jego części. Pomoże to powstrzymać zagrożenie, zabezpieczyć pracowników i gości oraz chronić cenne aktywa. 

System kontroli dostępu i system antywłamaniowy wymieniają także informacje na temat prób dostępu i incydentów związanych z bezpieczeństwem. Na przykład, gdy system kontroli dostępu wykrywa nieuprawniony dostęp, może automatycznie powiadamiać system antywłamaniowy. 

 

PPOŻ 

Często praktyką w firmach jest integracja kontroli dostępu z systemem sygnalizacji pożaru. W sytuacji zagrożenia drzwi zostaną automatycznie odblokowane, aby umożliwić pracownikom bezpieczną ewakuację bez konieczności zatrzymywania się w celu weryfikacji tożsamości. Z kolei raporty obecności umożliwią sprawną weryfikację, czy wszyscy bezpiecznie opuścili zagrożony obszar.  

Co więcej, w razie wykrycia pożaru przez system PPOŻ, integracja pozwala na automatyczne wyłączenie dostępu do budynku lub określonych obszarów, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia.

 

System obsługi gości 

System obsługi gości umożliwia rejestrowanie gości i przypisywanie im odpowiednich uprawnień dostępu. Integracja z systemem KD pozwala na nadawanie tymczasowych kart dostępu, np. wyłącznie do określonych pomieszczeń, w konkretnych dniach czy godzinach. 

To nie tylko pozwoli zwiększyć dyscyplinę na terenie obiektu, ale i ograniczać zasoby (nie musisz wyznaczać dedykowanych osób do oprowadzania dostawców, partnerów czy potencjalnych pracowników po budynku). Co więcej, system kontroli dostępu może generować alarmy lub powiadomienia, gdy goście próbują uzyskać dostęp do obszarów, do których nie mają uprawnień. 

Warto jednak wiedzieć, że wiele systemów kontroli dostępu, jak UniKD czy impero 360, posiada wbudowany moduł dedykowany do obsługi gości. Nie trzeba zatem inwestować w dwa niezależne rozwiązania.  

 

Systemy dezynfekcji 

To rozwiązanie często wykorzystywane w laboratoriach czy halach produkcyjnych. Po integracji systemu KD z bramką do dezynfekcji (wyposażoną np. w automatyczne moduły dozowania środków do dezynfekcji rąk czy podeszw), pracownik uzyska dostęp do pomieszczenia tylko po przejściu higienizacji. 

Takie rozwiązanie wdrożyliśmy m.in. dla marki Maczfit. Więcej informacji tutaj: Urządzenia do higieny produkcji dla Maczfit  

 

Integracja kontroli dostępu z urządzeniami do dezynfekcji

 

Urządzenia do pomiaru temperatury 

To rozwiązanie, które zyskało popularność w trakcie pandemii COVID-19, wciąż często wykorzystywane jest np. w firmach produkcyjnych, na lotniskach, czy w laboratoriach. Kamery termowizyjne mogą bezdotykowo wykryć podwyższoną temperaturę ciała osoby, a następnie informację o nieprawidłowości przekazać do systemu KD, który odmówi jej dostępu. 

To pozwala: 

 • zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych; 
 • dbać o higienę na terenie obiektu; 
 • szybko reagować na ewentualne zagrożenia zdrowotne; 
 • zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa; 
 • automatyzować decyzje dotyczące przyznawania lub odmowy dostępu na podstawie zmierzonych parametrów zdrowotnych, co zmniejsza obciążenie personelu ochrony. 

 

Azure Active Directory  

Azure AD umożliwia centralne zarządzanie tożsamościami użytkowników. Integracja z systemem kontroli dostępu pozwala na wykorzystanie tych samych poświadczeń zarówno do dostępu do zasobów cyfrowych, jak i fizycznych. 

Procesy takie jak dodawanie, usuwanie lub zmiana uprawnień użytkowników mogą być automatyzowane. Na przykład, gdy nowy pracownik zostaje dodany do Azure AD, automatycznie może otrzymać odpowiednie uprawnienia dostępu do fizycznych przestrzeni pracy. 

Integracja ułatwia zapewnienie także zgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i dostępu. 

 

Drukarki do personalizacji kart 

Integracja polega na połączeniu systemu zarządzania dostępem, który kontroluje, kto i kiedy może uzyskać dostęp do określonych obszarów, z drukarkami do tworzenia spersonalizowanych kart dostępu. 

Oprócz drukowania takich elementów jak zdjęcie, nazwisko czy stanowisko, drukarki do kart mogą kodować karty z informacjami potrzebnymi do systemu kontroli dostępu, jak na przykład paski magnetyczne, chipy RFID, czy kody QR. 

Taka integracja pozwala na łatwe skalowanie systemu, zarówno w przypadku dodawania nowych użytkowników, jak i rozszerzania systemu na nowe obszary. Automatyzacja procesu tworzenia i zarządzania kartami zwiększa też efektywność operacyjną oraz minimalizuje ryzyko błędów ludzkich. 

 

Panel windy 

Integracja zarządzania windami z systemem kontroli dostępu ma na celu ograniczenie dostępu do wybranych wind, a także do określonych pięter budynku. Na przykład, w zależności od roli lub uprawnień użytkownika, dostęp do pewnych pięter może być ograniczony, pozwalając na wjazd jedynie na wyznaczone poziomy lub do części wspólnych. 

Takie rozwiązanie jest często stosowane w biurowcach wykorzystywanych przez różne firmy, gdzie konieczne jest zarządzanie dostępem do określonych obszarów z uwagi na bezpieczeństwo lub poufność danych. Jest to również praktyczne w blokach mieszkalnych i hotelach, gdzie restrykcje dotyczące dostępu pomagają w ochronie prywatności mieszkańców i gości oraz zwiększają bezpieczeństwo. Z rozwiązania korzystają także szpitale czy urzędy.  

Kontrola dostępu do windy

 

Dystrybutor paliw 

Identyfikatory wykorzystywane w systemie KD można zintegrować z firmowymi dystrybutorami paliw do tankowania pojazdów służbowych. Wówczas pracownicy z nadanymi uprawnieniami mogą np. w konkretnych dniach czy godzinach zatankować określoną ilość paliwa.  

Umożliwia to kontrolę nad zasobami oraz pomaga w identyfikacji i zapobieganiu nadużyciom lub nieautoryzowanemu korzystaniu z paliwa. System może także automatycznie rozliczać zużycie paliwa z konkretnymi pojazdami lub kierowcami, uławiając zarządzanie kosztami oraz budżetowaniem.  

Integracja kontroli dostępu z dystrybutorami paliwa jest szczególnie korzystna dla organizacji dysponujących dużą flotą pojazdów oraz dla firm, w których paliwo stanowi znaczący koszt operacyjny. 

 

Ładowarka do samochodów elektrycznych 

To kolejny sposób na automatyczne zarządzanie zasobami firmowymi. Korzystając z identyfikatora kontroli dostępu, pracownicy z uprawnieniami mogą odblokować ładowarkę do samochodów elektrycznych.  

Podobnie jak w przypadku paliwa, ta integracja pozwala optymalizować zasoby, łatwo przyznawać i odbierać uprawnienia oraz sprawnie mierzyć zużycie energii. 

 

Terminale mobilne 

Na terminalu mobilnym, wyposażonym we wbudowany czytnik kart zbliżeniowych, istnieje możliwość kontroli uprawnień danego pracownika lub tego, czy może on przebywać w danej strefie.  

Jest to szczególnie przydatne np. w obiektach o dużej powierzchni, jak na lotniskach czy w portach. 

 

Urządzenia mobilne zamiast kart i kluczy 

Użytkownicy mogą wykorzystywać swoje urządzenia mobilne jako identyfikatory do otwierania drzwi czy bramek, co jest możliwe dzięki technologiom takim jak Bluetooth, NFC lub dedykowanym aplikacjom. Administratorzy systemu mają możliwość zdalnego zarządzania uprawnieniami dostępu, dodawania lub usuwania użytkowników oraz monitorowania wykorzystania drzwi poprzez aplikacje mobilne. 

Korzyści to m.in.: 

 • daleki zasięg odczytu, aby móc na przykład otworzyć szlaban nie wysiadając z samochodu; 
 • redukcja kosztów związanych z wydawaniem zgubionych czy zniszczonych kart; 
 • użycie telefonu do kilku procesów, np. skorzystania z windy, wejścia do magazynu czy wjazdu na parking; 
 • eliminacja problemu wzajemnego pożyczania identyfikatorów. 

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: Telefon zamiast karty w systemach kontroli dostępu. 4 korzyści takiego rozwiązania  

 

System wydawania posiłków 

Identyfikatory systemu kontroli dostępu (np. takie jak karty zbliżeniowe) mogą służyć do weryfikacji uprawnień pracowników, klientów, uczniów itp. do otrzymania posiłków.  

To umożliwia m.in. kontrolę kosztów i zapobiega nadużyciom, aby tylko uprawnione osoby otrzymywały posiłki (np. pracownicy opłacający abonament w firmowej stołówce). Ponadto, przyspiesza obsługę użytkowników, redukując czas oczekiwania. 

Z tego rozwiązania często korzystają także firmy, które zapewniają obiady swoim pracownikom w kantynach, z których korzystają też inne firmy bądź osoby spoza organizacji. 

 

Maszyny specjalistyczne, używane na terenie produkcji czy w celach logistycznych 

Bardzo często systemy KD integrowane są z rozwiązaniami wykorzystywanymi w magazynach czy halach produkcyjnych, np. 

 • z maszynami vendingowymi do wydawania produktów BHP,  
 • z testerami uziemienia do rozładowania ładunków (np. w fabrykach produkujących elektronikę, gdzie pracownicy nie mogą wnieść na halę żadnych ładunków elektrostatycznych), 
 • infokioskami do rejestracji produktywności, 
 • systemami wagowymi (np. w przypadku jednego z naszych klientów, kierowcy autoryzują proces ważenia kartą, a po zakończeniu akcji sterownik kontroli dostępu otwiera szlaban); 
 • przyłożenie karty do czytnika np. uruchamia linię produkcyjną. 

 

Systemami biletowymi 

Rozwiązanie sprawdzi się np. w parkach rozrywki, zoo, centrach kongresowych, halach widowiskowych itp. Po zakupie biletu w systemie biletowym, użytkownik skanuje go za pomocą czytnika kodów. Na tej postawie system kontroli dostępu udziela wejścia, np. przez bramkę obrotową czy uchylną.  

Korzyści to: 

 • przyspieszenie obsługi klientów; 
 • zwiększenie przepustowości na terenie obiektu i wyeliminowanie kolejek; 
 • oszczędność zasobów (odejście od manualnego sprawdzania biletów). 

Takie rozwiązanie wdrożyliśmy kilka lat temu m.in. w poznańskim ZOO: System kontroli dostępu wraz z integracją z bilety24.pl w branży zoologicznej  
 

Podsumowanie i zalety 

Oczywiście moja lista nie jest skończona – wciąż powstają nowe rozwiązania kompatybilne z systemami KD. W Unicardzie często integracje dostosowujemy do potrzeb naszych klientów, adaptując możliwości naszych systemów do procesów produkcyjnych, logistycznych czy wymogów bezpieczeństwa. 

A efekt? 

 • Jedna karta do obsługi wielu procesów 
 • Optymalizacja i lepsza ergonomia pracy 
 • Niższe koszty, np. utrzymania obiektu 
 • Sprawne zarządzanie zasobami 
 • Jeszcze większe bezpieczeństwo obiektu, pracowników oraz dóbr 

Jeśli chcesz porozmawiać, jakie procesy wesprze system KD w Twojej firmie, skontaktuj się z nami. Opowiemy Ci o naszych rozwiązaniach – impero 360 w chmurze i lokalnym systemie UniKD – oraz wyjaśnimy, co zyskasz dzięki inwestycji. 

Porozmawiajmy o systemie KD 

 

Wyświetlenia: 503

Podobał Ci się wpis?

Leszek Nowaczyk

KEY ACCOUNT MANAGER

Key Account Manager od 18 lat związany z branżą zintegrowanych systemów bezpieczeństwa, w UNICARD pracuje od ponad 9 lat. Odpowiedzialny za współpracę ze strategicznymi klientami w całym procesie sprzedaży.