Małopolska Karta Aglomeracyjna

Małopolska Karta Aglomeracyjna

Małopolska Karta Aglomeracyjna

Małopolska Karta Aglomeracyjna to projekt, który usprawnia system zarządzania transportem publicznym, dedykowany mieszkańcom z rejonu Województwa Małopolskiego. Nowoczesne rozwiązanie wykorzystujące jeden spójny oraz przyjazny system do transportu zbiorowego. Projekt obejmuje wdrożenie jednego zintegrowanego nośnika , na którym można zapisywać wszystkie usługi komunikacyjne.

Opis rozwiązania

 System zarządzania transportem zbiorowym w województwie małopolskim, integrujący oferowane na tym obszarze usługi komunikacji zbiorowej. W ramach MKA dostępne są zintegrowane bilety komunikacji miejskiej, kolejowej, oraz na parkingi P&R. W ramach systemu funkcjonuje nowoczesna karta elektroniczna MKA oraz mobilna aplikacja mobilna iMKA dostępna na wszystkie trzy systemy operacyjne (Android, iOS, Windows).

W zakresie projektu było między innymi wdrożenie i uruchomienie nośnika fizycznego MKA (zbliżeniowej karty mikroprocesorowej) oraz aplikacji mobilnej iMKA działającej na urządzeniach mobilnych z systemem iOS, Android i Windows Phone. Wdrożenie i uruchomienie Portalu Internetowego oraz Centralnego Systemu Informatycznego, w tym integracja opracowanego systemu informatycznego z systemami Krakowskiej Karty Miejskiej i Tarnowskiej Karty Miejskiej. Budowa dwóch niezależnych serwerowni oraz dostawa i montaż serwerów gwarantujących nieprzerwana i bezpieczna prace systemu. Dostawa i montaż urządzeń zarządzania dostępem do parkingów P&R z systemem rezerwacji miejsc. Dostawa i montaż urządzeń tworzących sieć akceptacji MKA, tj. uruchomienie  montaż 22 automatów stacjonarnych oraz 160 urządzeń mobilnych do kontroli karty MKA i aplikacji iMKA. Utworzenie i uruchomienie Punktu Obsługi Klienta w Krakowie, oraz uruchomienie sprzedaży w Punktach Obsługi Klienta należących do Partnerów zadania. Dostawy sprzętu komputerowego przeznaczonego do stworzenia stanowisk kasjerskich w Punktach Obsługi Klienta. Przeprowadzenie szeregu szkoleń pracowników Zamawiającego oraz pracowników Partnerów w zakresie obsługi i administracji Systemu MKA. Przygotowanie materiałów do przeprowadzenia kampanii promocyjnej projektu Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej.

Korzyści

 Korzyści

Małopolska Karta Aglomeracyjna to część dużego przedsięwzięcia – budowy Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Jednym z głównych celów tej inwestycji jest zachęcenie mieszkańców Krakowa i kilku innych miast województwa małopolskiego, będącymi stronami zawartego wcześniej porozumienia, do korzystania z transportu zbiorowego. Władze miasta Krakowa liczą, że dzięki temu nie tylko ograniczą ruch samochodowy w Krakowie, wyeliminują aktualne problemy z parkowaniem, ale przede wszystkim ułatwią podróżowanie po regionie przy użyciu jednego zintegrowanego biletu.

Małopolska Karta Aglomeracyjna jest dostępna w formie bezpiecznej karty zbliżeniowej, a także w postaci aplikacji mobilnej dla smartfonów z systemami iOS, Android i Windows Phone.

Aby otrzymać MKA lub skorzystać z aplikacji mobilnej, trzeba zarejestrować się w systemie przez Internet lub w Punkcie Obsługi Klienta MKA w Krakowie. Każdy użytkownik otrzyma dostęp do usług świadczonych w ramach MKA i może wybrać własny pakiet, np. wykupić okresowy bilet kolejowy na trasie Kraków – Tarnów, bilet okresowy na komunikację miejską w Krakowie, W Tarnowie i otrzymać  abonament parkingowy na parkingi Park&Ride w węzłach przesiadkowych w Tarnowie oraz w Bochni. Dane są zapisane na karcie, a pasażer za wszystko zapłaci zbiorczo. To operator systemu rozdziela opłaty pomiędzy odpowiednich usługodawców.