Małopolska Karta Aglomeracyjna - Unicard

Małopolska Karta Aglomeracyjna

Małopolska Karta Aglomeracyjna

System zarządzania transportem zbiorowym w województwie małopolskim

Małopolska Karta Aglomeracyjna to projekt, który usprawnia system zarządzania transportem publicznym, dedykowany mieszkańcom z rejonu Województwa Małopolskiego.

Nowoczesne rozwiązanie wykorzystuje jeden spójny oraz przyjazny system do transportu zbiorowego. Projekt obejmuje wdrożenie jednego zintegrowanego nośnika, na którym można zapisywać wszystkie usługi komunikacyjne.

Opis rozwiązania

System zarządzania transportem zbiorowym w województwie małopolskim, integrujący oferowane na tym obszarze usługi komunikacji zbiorowej. W ramach MKA dostępne są zintegrowane bilety komunikacji miejskiej, kolejowej oraz na parkingi P&R. W ramach systemu funkcjonuje nowoczesna karta elektroniczna MKA oraz mobilna aplikacja mobilna iMKA dostępna na wszystkie trzy systemy operacyjne (Android, iOS, Windows).

W zakresie projektu było między innymi:

  • wdrożenie i uruchomienie nośnika fizycznego MKA (zbliżeniowej karty mikroprocesorowej) oraz aplikacji mobilnej iMKA działającej na urządzeniach mobilnych z systemem iOS, Android i Windows Phone,
  • wdrożenie i uruchomienie Portalu Internetowego oraz Centralnego Systemu Informatycznego, w tym integracja opracowanego systemu informatycznego z systemami Krakowskiej Karty Miejskiej i Tarnowskiej Karty Miejskiej,
  • budowa dwóch niezależnych serwerowni oraz dostawa i montaż serwerów gwarantujących nieprzerwana i bezpieczna prace systemu,
  • dostawa i montaż urządzeń zarządzania dostępem do parkingów P&R z systemem rezerwacji miejsc,
  • dostawa i montaż urządzeń tworzących sieć akceptacji MKA, tj. uruchomienie montaż 22 automatów stacjonarnych oraz 160 urządzeń mobilnych do kontroli karty MKA i aplikacji iMKA,
  • utworzenie i uruchomienie Punktu Obsługi Klienta w Krakowie oraz uruchomienie sprzedaży w Punktach Obsługi Klienta należących do Partnerów zadania,
  • dostawa sprzętu komputerowego przeznaczonego do stworzenia stanowisk kasjerskich w Punktach Obsługi Klienta,
  • przeprowadzenie szeregu szkoleń pracowników Zamawiającego oraz pracowników Partnerów w zakresie obsługi i administracji Systemu MKA,
  • przygotowanie materiałów do przeprowadzenia kampanii promocyjnej projektu Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej.

Korzyści

Małopolska Karta Aglomeracyjna to część dużego przedsięwzięcia – budowy Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Jednym z głównych celów tej inwestycji jest zachęcenie mieszkańców Krakowa i kilku innych miast województwa małopolskiego, będącymi stronami zawartego wcześniej porozumienia, do korzystania z transportu zbiorowego. Władze miasta Krakowa liczą, że dzięki temu nie tylko ograniczą ruch samochodowy w Krakowie, wyeliminują aktualne problemy z parkowaniem, ale przede wszystkim ułatwią podróżowanie po regionie przy użyciu jednego zintegrowanego biletu.

Małopolska Karta Aglomeracyjna jest dostępna w formie bezpiecznej karty zbliżeniowej, a także w postaci aplikacji mobilnej dla smartfonów z systemami iOS, Android i Windows Phone.

Aby otrzymać MKA lub skorzystać z aplikacji mobilnej, trzeba zarejestrować się w systemie przez Internet lub w Punkcie Obsługi Klienta MKA w Krakowie. Każdy użytkownik otrzyma dostęp do usług świadczonych w ramach MKA i może wybrać własny pakiet, np. wykupić okresowy bilet kolejowy na trasie Kraków–Tarnów, bilet okresowy na komunikację miejską w Krakowie w Tarnowie i otrzymać abonament parkingowy na parkingi Park&Ride w węzłach przesiadkowych w Tarnowie oraz w Bochni. Dane są zapisane na karcie, a pasażer za wszystko zapłaci zbiorczo. To operator systemu rozdziela opłaty pomiędzy odpowiednich usługodawców.