Legitymacja Nauczyciela

Dnia 3 listopada 2006 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 września 2006 roku, dotyczące wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowych dla nauczycieli.

Zamówienia można składać na dowolną ilość legitymacji - nawet jedną sztukę.

W myśl rozporządzenia legitymacja wykonana jest na karcie plastikowej, standard ISO 7810. Zadruk blankietu wykonany jest techniką offsetową, awers: CMYK + P 286, rewers: CMYK. Wymagane zabezpieczenia to gilosz oraz mikrodruk. Personalizację blankietów legitymacji wykonuje się za pomocą pełnokolorowych drukarek do kart - termosublimacyjnych.

Zadzwoń: 12 39 89 900

Napisz do nas

Opis produktu

JAK ZAMAWIAĆ?

Zdjęcia i podpisy - dostarczane zdjęcia i podpisy powinny być oznaczone kolejnymi numerami, tzn:

  • W przypadku zdjęć, pliki powinny być nazwane kolejnymi numerami w formacie "001", "002" itd. (przykładowo 001.jpg, 002.jpg, 003.gif, 004.jpg itd.)
  • W przypadku podpisów, pliki powinny być nazwane kolejnymi numerami w formacie "p001", "p002" itd. (przykładowo p001.jpg, p002.jpg, p003.gif, p004.jpg itd.)

Zdjęcia i podpisy należy przygotować jako pliki jpg, bmp, gif o wymiarach 2,5 na 2 cm. Numery zdjęć i podpisów należy wpisać do arkusza danych przy odpowiednim imieniu i nazwisku.

Wyjątkowo, zdjęcia i podpisy można dostarczyć w formie papierowej. W takim przypadku UNICARD SA zeskanuje dostarczone materiały papierowe we własnym zakresie. Numery zdjęć ("001", "002" itp.) należy wówczas zapisać na odwrotnej stronie zdjęcia. Podpisy należy składać wpisane w prostokąt o wymiarach 1,2 x 4,6 cm. Podpisy powinny być wykonane czarnym flamastrem.

Dane osobowe - należy dostarczyć w wersji elektronicznej, wpisane do załączonego arkusza Excela (patrz poniżej) na adres mailowy barbara.pater@unicard.pl. Dane można również dostarczyć w postaci innego pliku elektronicznego *.xls lub *.txt.