Tworzymy bezpieczny świat

Formularz kontaktowy

Edukacja

Podstawową funkcją  Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) jest identyfikacja tożsamości studenta oraz potwierdzenie, że jej właściciel studiuje na danej uczelni. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dopuszcza zainstalowanie na karcie dodatkowego elektronicznego układu zbliżeniowego. Jeżeli karta ELS zostanie wyposażona w taki układ, jej funkcjonalność wzrasta, a przed legitymacją otwierają się całkiem nowe możliwości. Poniżej przedstawiamy wybrane przykłady zastosowań kart emitowanych przez uczelnie, w tym  Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wyposażonej w elektroniczny układ zbliżeniowy.

KARTA KONTROLI DOSTĘPU DO POMIESZCZEŃ I OBSZARÓW

Przy zastosowaniu odpowiednich czytników kontroli dostępu produkcji UNICARD SA, karta uczelniana może służyć do autoryzacji wejść do określonych pomieszczeń lub obszarów (np. karty dla pracowników). Na karcie mogą być zapisane uprawnienia "geograficzne" tj. uprawniające do poruszania się po wybranej części obiektu oraz uprawnienia czasowe. Wprowadzenie takiego systemu na uczelni, pozwala na ograniczenie dostępu do obiektów uczelnianych osobom postronnym, zwiększając bezpieczeństwo studentów i personelu dydaktycznego.

KARTA BIBLIOTECZNA

Karta z nośnikiem w postaci kodu kreskowego, paska magnetycznego lub układu elektronicznego (np. ELS) może służyć do szybkiej i automatycznej identyfikacji użytkownika biblioteki. Zastosowanie ELS z układem zbliżeniowym eliminuje potrzebę wydawania dodatkowego dokumentu.

KARTA STOŁÓWKOWA

Jest to elektroniczny system rozliczania stołówek zastępujący standardowe bloczki kartą elektroniczną (np. ELS). Dzięki temu możliwe jest dokładne ewidencjonowanie posiłków. Zdecydowanie zmniejsza się możliwość pobierania posiłków przez osoby nieuprawnione oraz zjawisko odsprzedawania posiłków osobom trzecim.

KARTA PORTMONETKA

Jest to karta umożliwiająca dostęp i rozliczanie z korzystania z urządzeń biurowych. Problem dostępu studentów i pracowników do urządzeń typu drukarki lub kserokopiarki zawsze wiązał się ze sposobem kontrolowania wydatków. Zastosowanie systemu rozliczania wykorzystującego kartę elektroniczną w pełni rozwiązuje ten problem. Karta może być zasilana jednostkami przydzielanymi odpłatnie lub bez opłaty. Po wykorzystaniu limitu jednostek na karcie użytkownik nie ma możliwości zrobienia kserokopii lub wydruku do momentu „nabicia” (dokupienia) nowych jednostek. Karta może również służyć do zakupów w automatach typu "vending machines" lub we wszelkiego rodzaju barkach, sklepikach itp.

ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU KLUCZY NA TERENIE UCZELNI

Częstym problemem uczelni jest ewidencjonowanie i wydawanie kluczy do sal. Dzięki zastosowaniu kart możliwe jest ewidencjonowanie ruchu kluczy na terenie obiektu. System ma za zadanie rejestrowanie procesu wydawania kluczy na terenie uczelni, weryfikując i rejestrując zarówno osobę pobierającą jak i wydającą dany klucz. W praktyce wygląda to następująco: posiadacz karty przychodząc do recepcji zbliża kartę do rejestratora i wprowadza numer klucza, który pragnie pobrać, czytnik sprawdza w pamięci czy dany klucz nie został już wydany i czy osoba ma uprawnienie do jego pobrania. Jeżeli weryfikacja jest pozytywna, na wyświetlaczu rejestratora pojawia się stosowny komunikat. Na tej podstawie portier wydaje odpowiedni klucz. Możliwe jest także ograniczenie roli wydającego klucz, poprzez zastosowanie zdalnie zamykanych szafek na klucze.

KARTA KONTROLI DOSTĘPU NA PARKING UCZELNI I ROZLICZANIA USŁUG PARKINGOWYCH

System Kontroli Wjazdu opiera się na zastosowaniu specjalistycznych urządzeń, które odczytują karty zbliżeniowe i przesyłają informacje do pamięci sterownika umieszczonego w kolumnie szlabanu. Zadaniem sterownika jest przechowywanie informacji o uprawnieniach kart wchodzących w skład systemu. Sterownik jest zarządzany wprost z poziomu komputera, na którym operator może sprawdzić kto wjeżdża na teren Uczelni. Z poziomu oprogramowania można zdalnie nadawać i zmieniać uprawnienia użytkowników systemu.

LOGOWANIE DO KOMPUTERA I SIECI UCZELNIANEJ

Dzięki zastosowaniu kart elektronicznych w łatwy sposób możemy uporządkować dostęp do sieci i danych uczelni. Do sieci uczelnianej może zostać zalogowana (z odpowiednimi uprawnieniami) wyłącznie osoba posiadająca ważną kartę uczelnianą. Korzystanie z sieci może się odbywać zarówno za pomocą komputerów, jak również ustawionych na uczelni kiosków informacyjnych. System limituje dostęp do informacji przeznaczonych tylko dla wybranej osoby np: ocen, terminów egzaminów, rozkładu zajęć, zmian w harmonogramie, rożnego rodzaju przypomnień (np. zwrot książki lub zaległość w opłacie czesnego). Możliwe jest również czasowe ograniczenie dostępu do komputerów.

ELEKTRONICZNY SYSTEM NALICZANIA OPŁAT W OBIEKTACH SPORTOWO-REKREACYJNYCH

Podobnie jak w systemach parkingowych system opiera się na zastosowaniu specjalistycznych urządzeń, w tym przypadku najczęściej bramek uchylnych lub kołowrotów. System rejestruje wejście i wyjście osób na dany obszar (np. basen, korty) i zależnie od czasu korzystania, odejmuje odpowiednią ilość impulsów z karty użytkownika (mogą to być impulsy wykorzystywane także w rozliczaniu druków i kserokopii ).

INNE MOŻLIWOŚCI:

  • lokalna karta płatnicza
  • karta zdrowia
  • zakupy w automatach sprzedających (Vending machine) na terenie uczelni
  • przechowalnia rowerów