Tworzymy bezpieczny świat

Formularz kontaktowy

Analiza potrzeb

Podczas realizacji konkretnego zlecenia, staramy się jak najdokładniej poznać specyfikę biznesową Klienta, a w szczególności tematy, które mają dla Niego najwyższy priorytet. Na podstawie zgromadzonej wiedzy, ciągłej komunikacji z Klientem oraz własnego know-how wyłaniamy najkorzystniejsze rozwiązanie, które dopasowujemy do indywidualnych potrzeb naszego Klienta.

Przedstawienie konkretnego rozwiązania poprzedzone jest wnikliwą analizą potrzeb biznesowych Klienta – nasi specjaliści znając specyfikę branży, możliwości wprowadzenia usprawnień w firmie oraz oczekiwania wobec wdrożenia przeprowadzają taką analizę. Na podstawie zgromadzonych informacji są w stanie przygotować najlepsze propozycje rozwiązań w zakresie IT oraz organizacyjnym, które następnie konsultowane są z Klientem, aż do momentu wyboru najlepszego z nich.

Przykładowy schemat postępowania na etapie analizy potrzeb Klienta:

  • Zdefiniowanie wyzwań i planów rozwojowych stojących przed firmą, analiza oczekiwań Klienta
  • Przegląd środowiska IT Klienta
  • Przegląd dokumentów dotyczących projektowanego rozwiązania (schematy, plany budynków, specyfikacje, raporty itp)
  • Przygotowanie projektu funkcjonalnego systemu
  • Prezentacja projektu Klientowi i wspólna weryfikacja stopnia realizacji założonych celów
  • Poprawa projektu i przygotowanie oferty
  • Przedstawienie kompleksowej oferty Klientowi

Korzyści:

  • Ścisła komunikacja z Klientem na każdym etapie prac
  • Krótki czas od analizy do przedstawienia pierwszej wersji rozwiązania
  • Interakcyjne podejście gwarantujące właściwe spełnienie oczekiwań Klienta