Krakowska Karta Miejska

Krakowska Karta Miejska

Małopolska Karta Aglomeracyjna

Krakowska Karta Miejska – Projekt  od ponad 20 lat i obejmuje wdrożenie systemu elektronicznej karty miejskiej w postaci kart bezstykowych. Automatów do sprzedaży i prolongaty biletów okresowych oraz sprzedaży biletów jednorazowych. Projekt obejmuje  także implementację rozwiązań technicznych umożliwiających pobieranie opłat parkingowych przez automaty.

Opis rozwiązania

Całkowity koszt projektu to 9,2 miliona złotych brutto (7,4 mln zł netto). Obejmuje on nakłady na wdrożenie systemu elektronicznej karty miejskiej w postaci zakupu kart bezstykowych (zgodnych ze standardem MIFARE®) w liczbie ok. 300 tys sztuk oraz niezbędnej infrastruktury technicznej w postaci 60 sztuk automatów do sprzedaży i prolongaty biletów okresowych oraz sprzedaży biletów jednorazowych, a także 80 sztuk urządzeń do sprawdzania/weryfikacji kart (ważności biletów). Projekt obejmuje swoim zakresem także implementację rozwiązań technicznych umożliwiających pobieranie opłat parkingowych przez automaty, a także modernizację obecnie funkcjonującego oprogramowania służącego do obsługi systemu biletowego wraz z modernizacją centrum rozliczeniowego.

Pierwsza dostawa w 1992 roku
Modernizacja w 2008 roku

Wdrożenie systemu obejmuje:

  • dostarczenie 300 tys. zbliżeniowych kart
  • 60 sztuk automatów do obsługi Karty Miejskiej
  • 80 sztuk terminali przenośnych
     

 

Produkty

 Produkty

300 tys. zbliżeniowych kart zgodnych ze standardem MIFARE®. Zakup elektronicznych kart zbliżeniowych jako nośnika dla Karty Miejskiej, a w szczególności nośnika dla biletów okresowych komunikacji miejskiej, systemu pełniącego funkcję elektronicznej portmonetki w postaci wykupionych punktów przeznaczonych płatności za korzystanie z komunikacji miejskiej oraz do opłat w strefie płatnego parkowania, a także innych usług realizowanych w ramach systemu karty miejskiej (systemy rabatowo-lojalnościowe, systemy wstępu do ośrodków kulturalno-rozrywkowych, itp.).


60 sztuk automatów do obsługi Karty Miejskiej. Zakup automatów do obsługi systemu spełniających funkcje: sprzedaży i prolongaty biletów okresowych na karcie elektronicznej, sprzedaży biletów jednorazowych komunikacji miejskiej oraz kart postojowych dla strefy płatnego parkowania, obsługi elektronicznych płatności z użyciem karty oraz obsługi dodatkowych usług realizowanych w ramach programu karty miejskiej, jak również pełnienie funkcji terminali informacyjnych dla turystów odwiedzających miasto.


80 sztuk terminali przenośnych. Zakup urządzeń przeznaczonych do kontroli biletów okresowych zapisanych w pamięci karty, oraz nadzoru nad prowadzoną kontrolą biletową.

 

 

 

Zastosowane produkty

Karty miejskie

Więcej