Iridium 360 Employee Portal

Cechy Iridium 360 Employee Portal:

  • rozliczanie czasu pracy zdalnej
  • zgodność z przepisami prawa pracy
  • dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub smartfona
  • integracja z UniRCP (oprogramowanie systemu rejestracji czasu pracy)

Zadzwoń: 12 39 89 900

Napisz do nas

Opis produktu

Iridium 360 Employee Portal to prosta aplikacja webowa, która w wersji podstawowej rejestruje czas pracy zdalnej. Za każdym razem, gdy pracownik będący poza biurem rozpoczyna lub kończy prace (ewentualnie czasowo opuszcza zakład pracy), dokonuje rejestracji poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony w aplikacji. 

Rejestracje są automatycznie pobierane do bazy danych programu UniRCP.

Rejestracja użytkownika w aplikacji przebiega bardzo szybko i intuicyjnie. Do logowania wymagany jest numer karty RCP oraz adres e-mail. W celu rozpoczęcia pracy należy wybrać przycisk "Początek pracy". Zostanie wówczas wyświetlony komunikat z dokładną godziną rejestracji. Aplikacja pilnuje ostatniej rejestracji i nie pozwoli na zarejestrowanie dwóch zdarzeń takiego samego typu z rzędu (np. dwa wejścia lub dwa wyjścia). Po zakończonej pracy należy wybrać przycisk "Koniec pracy" a następnie wylogować się z aplikacji.

Na podstawie rejestracji wejść i wyjść UniRCP za pośrednictwem Iridium 360 Employee Porta rozlicza czas pracy pracowników przebywających poza biurem (home office). 

UniRCP może współpracować z oprogramowaniem do zarządzania kontrolą dostępu UniKD. Oba programy mogą pracować na jednej bazie danych, co eliminuje konieczność wprowadzania danych o pracownikach i strukturze organizacyjnej do dwóch baz danych. UniRCP umożliwia także integracje z programami Kadrowo-Płacowymi systemów ERP m.in. Sage, Teta, SAP itp. Program umożliwia definiowanie automatycznych reguł dla eksportu lub importu danych oraz wykonywania rozliczeń. Dzięki tej funkcjonalności program może rozliczać prace pracowników lub wykonać eksport danych w określonym dniu i godzinie. 

 

WYMAGANIA Iridium 360 Employee Portal

1.    Oprogramowanie Iridium 360 Employee Portal może zostać zainstalowane u klienta, którzy dysponują już oprogramowaniem firmy Unicard UniKD lub UniRCP.

2.    W celu określenia możliwości wdrożenia oprogramowania EP, UNICARD może wystąpić o możliwość wykonania audytu środowiska informatycznego klienta.

3.    UNICARD zapewnia kompatybilność przy której zainstalowane aplikacje będą ze sobą współpracować. Rekomendowaną wersją UniKD/UniRCP przy której kompatybilność jest zachowana to wersja 1.13.38_ML_4455

Uruchomienie oprogramowania EP jest możliwe dla wersji niższych niż rekomendowana, niemniej takie wdrożenie musi byś poprzedzone audytem środowiska informatycznego klienta przez UNICARD oceniającym możliwość wdrożenia.

W przypadku audytu z negatywną oceną możliwości wdrożenia, konieczna może być aktualizacja oprogramowania UniKD/UniRCP do wersji rekomendowanej (lub wyższej) z oprogramowaniem EP. Czynność ta może być dodatkowo płatna. 

4.    Oprogramowanie EP może zostać zainstalowane u klienta, którzy posiadają własną domenę mailową np. jan.kowalski@unicard.pl.

Z rozwiązania będą mogli korzystać pracownicy, którzy posiadają adresy mailowe w domenie klienta.

 

5.    Klient zgadza się na uruchomienie oprogramowania EP, które zostanie umieszczone w środowisku chmurowym wskazanym przez UNICARD i będzie dostępne pod adresem [domena.mailowa].iridium360.pl (przykładowy adres: unicard.iridium360.pl).

6.    Klient zobowiązany jest do wskazania osoby po stronie swojej organizacji, która będzie odpowiedzialna za koordynację działań wdrożeniowych po stronie klienta. Osoba ta będzie nazywana Koordynatorem wdrożenia. W chwili rozpoczęcia procesu wdrożeniowego klient przekaże UNICARD dane kontaktowe do niniejszej osoby w formie: adresu mailowego oraz telefonu. 

7.    Klient zgadza się, aby z komputera na którym zainstalowana jest usługa integracyjna UnisystemIntegrator umiejscowiona w środowisku informatycznym klienta był dostęp za pomocą Internetu do strony [domena.mailowa].iridium360.pl.

8.    Do poprawnego raportowania zdarzeń wprowadzonych za pomocą EP w systemach UniKD/UniRCP zostanie dodane urządzenie SD-660-B2 o nazwie [Rejestracje zdalne], które będzie pracowało w trybie offline.

Oprogramowanie - UNICARD

Oprogramowanie SemiCard2

Oprogramowanie SemiCard2

Więcej

Oprogramowanie SemiCard2

Program Semicard2 to program służący do projektowania oraz drukowania kart identyfikacyjnych, rabatowych, członkowskich, biletów okresowych czy kart stosowanych w...

UniWeb - aplikacja webowa UniRCP

UniWeb - aplikacja webowa UniRCP

Więcej

UniWeb - aplikacja webowa UniRCP

UniWeb-RCP jest aplikacją, uzupełniające ofertę Systemu Rejestracji Czasu Pracy UniRCP. Umożliwia każdemu pracownikowi dostęp do danych pobieranych z systemów...

IRIDIUM RCP

IRIDIUM RCP

Więcej

IRIDIUM RCP

Program IRIDIUM RCP automatyzuje proces planowania, rejestracji i  kontroli elastycznego czasu pracy w sieciach handlowych, firmach produkcyjnych i przedsiębiorstwach...

IridiumConnect

IridiumConnect

Więcej

IridiumConnect

IridiumConnect to usługa mająca za zadanie udostępnienie danych systemu UniKD/UniRCP znajdujących się w centralnej bazie danych poprzez bezpieczną i powszechną technologię jaką...

Wypełnij formularz kontaktowy

*Zgoda jest dobrowolna i nie jest konieczna do wysłania zapytania przez formularz kontaktowy.
12 39 89 900

Zadzwoń i umów się na
spotkanie z naszym doradcą!

Dołącz do newslettera