Program do rejestracja pracy zdalnej Iridium 360 Employee Portal | Unicard Unia Europejska

Iridium 360 Employee Portal

Cechy Iridium 360 Employee Portal:

  • rozliczanie czasu pracy zdalnej,
  • zgodność z przepisami prawa pracy,
  • dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub smartfona,
  • integracja z UniRCP (oprogramowanie systemu rejestracji czasu pracy).

Zadzwoń: +48 12 39 89 900

Napisz do nas

Opis produktu

Iridium 360 Employee Portal to prosta aplikacja webowa, która w wersji podstawowej rejestruje czas pracy zdalnej. Za każdym razem, gdy pracownik będący poza biurem rozpoczyna lub kończy prace (ewentualnie czasowo opuszcza zakład pracy), dokonuje rejestracji poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony w aplikacji. 

Rejestracje są automatycznie pobierane do bazy danych programu UniRCP.

Rejestracja użytkownika w aplikacji przebiega bardzo szybko i intuicyjnie. Do logowania wymagany jest numer karty RCP oraz adres e-mail. W celu rozpoczęcia pracy należy wybrać przycisk "Początek pracy". Zostanie wówczas wyświetlony komunikat z dokładną godziną rejestracji. Aplikacja pilnuje ostatniej rejestracji i nie pozwoli na zarejestrowanie dwóch zdarzeń takiego samego typu z rzędu (np. dwa wejścia lub dwa wyjścia). Po zakończonej pracy należy wybrać przycisk "Koniec pracy" a następnie wylogować się z aplikacji.

Na podstawie rejestracji wejść i wyjść oprogramowanie UniRCP za pośrednictwem Iridium 360 Employee Porta rozlicza czas pracy pracowników przebywających poza biurem (home office)

UniRCP może współpracować z oprogramowaniem do zarządzania kontrolą dostępu UniKD. Oba programy mogą pracować na jednej bazie danych, co eliminuje konieczność wprowadzania danych o pracownikach i strukturze organizacyjnej do dwóch baz danych.

UniRCP umożliwia także integracje z programami Kadrowo-Płacowymi systemów ERP m.in. Sage, Teta, SAP itp. Program umożliwia definiowanie automatycznych reguł dla eksportu lub importu danych oraz wykonywania rozliczeń. Dzięki tej funkcjonalności program może rozliczać prace pracowników lub wykonać eksport danych w określonym dniu i godzinie. 

 

WYMAGANIA Iridium 360 Employee Portal

1.    Oprogramowanie Iridium 360 Employee Portal może zostać zainstalowane u klienta, którzy dysponują już oprogramowaniem firmy Unicard UniKD lub UniRCP.

2.    W celu określenia możliwości wdrożenia oprogramowania EP, UNICARD może wystąpić o możliwość wykonania audytu środowiska informatycznego klienta.

3.    UNICARD zapewnia kompatybilność przy której zainstalowane aplikacje będą ze sobą współpracować. Rekomendowaną wersją UniKD/UniRCP przy której kompatybilność jest zachowana to wersja 1.13.38_ML_4455

Uruchomienie oprogramowania EP jest możliwe dla wersji niższych niż rekomendowana, niemniej takie wdrożenie musi byś poprzedzone audytem środowiska informatycznego klienta przez UNICARD oceniającym możliwość wdrożenia.

W przypadku audytu z negatywną oceną możliwości wdrożenia, konieczna może być aktualizacja oprogramowania UniKD/UniRCP do wersji rekomendowanej (lub wyższej) z oprogramowaniem EP. Czynność ta może być dodatkowo płatna. 

4.    Oprogramowanie EP może zostać zainstalowane u klienta, którzy posiadają własną domenę mailową np. [email protected]

Z rozwiązania będą mogli korzystać pracownicy, którzy posiadają adresy mailowe w domenie klienta.

 

5.    Klient zgadza się na uruchomienie oprogramowania EP, które zostanie umieszczone w środowisku chmurowym wskazanym przez UNICARD i będzie dostępne pod adresem [domena.mailowa].iridium360.pl (przykładowy adres: unicard.iridium360.pl).

6.    Klient zobowiązany jest do wskazania osoby po stronie swojej organizacji, która będzie odpowiedzialna za koordynację działań wdrożeniowych po stronie klienta. Osoba ta będzie nazywana Koordynatorem wdrożenia. W chwili rozpoczęcia procesu wdrożeniowego klient przekaże UNICARD dane kontaktowe do niniejszej osoby w formie: adresu mailowego oraz telefonu. 

7.    Klient zgadza się, aby z komputera na którym zainstalowana jest usługa integracyjna UnisystemIntegrator umiejscowiona w środowisku informatycznym klienta był dostęp za pomocą Internetu do strony [domena.mailowa].iridium360.pl.

8.    Do poprawnego raportowania zdarzeń wprowadzonych za pomocą EP w systemach UniKD/UniRCP zostanie dodane urządzenie SD-660-B2 o nazwie [Rejestracje zdalne], które będzie pracowało w trybie offline.

Oprogramowanie - UNICARD

Iridium 360 Employee Portal

Iridium 360 Employee Portal

Więcej

Iridium 360 Employee Portal

Iridium 360 Employee Portal to aplikacja webowa służąca do rejestracji pracy zdalnej (home office) za pośrednictwem strony internetowej. Rozwiązanie jest w pełni...

impero 360® – kontrola dostępu w chmurze

impero 360® – kontrola dostępu w chmurze

Więcej

impero 360® – kontrola dostępu w chmurze

impero 360® to pierwszy polski system kontroli dostępu w chmurze. Platforma do zarządzania ruchem osób jest dostępna w modelu ACaaS!

UniKD - kontrola dostępu

UniKD - kontrola dostępu

Więcej

UniKD - kontrola dostępu

UniKD to pakiet oprogramowania do kompleksowego i scentralizowanego zarządzania systemem kontroli dostępu. Oprogramowanie jest przeznaczone do współpracy z urządzeniami...

SARO IP- rejestracja obrazu w UniRCP

SARO IP- rejestracja obrazu w UniRCP

Więcej

SARO IP- rejestracja obrazu w UniRCP

Moduł SARO IP (System Automatycznej Rejestracji Obrazu) powstał jako odpowiedz na potrzebę rozbudowy systemów Rejestracji Czasu Pracy i Kontroli Dostępu o...

Wypełnij formularz kontaktowy

*Zgoda jest wymagana i jest konieczna do wysłania zapytania przez formularz kontaktowy.
+48 12 39 89 900

Zadzwoń i umów się na
spotkanie z naszym doradcą!

Dołącz do newslettera