Ikea Distribution Services

Ikea Distribution Services

Ewidencja czasu pracy w IKEA Distribution Services

IKEA  to sieć sklepów z wyposażeniem domu, który  każdy z nas odwiedził przynajmniej raz w życiu. W Polsce mamy ich już osiem: dwa w Warszawie (w Jankach koło Warszawy i na Targówku), w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Krakowie oraz w Łodzi. W budowie jest także dziewiąty sklep w Bydgoszczy.

Zapoznaj się z case study

Link do case study zostanie przesłany po uzupełnieniu formularza

Cele wdrożenia

Cele wdrożenia

  • zapewnienie rozwiązań związanych z bezpieczeństwem i ewidencją czasu pracy w IKEA Distribution Services
  • nadzór nad przemieszczaniem się  osób na obszarze objętym ochroną
  • nowoczesny i bezawaryjny system z możliwością łatwej rozbudowy
  • automatyczne rozliczanie czasu pracy pracowników zgodne z przepisami Prawa Pracy

Efekty

Efekty wdrożenia:

  • precyzyjne określenie zasada dostępu poszczególnym pracownikom do określonych pomieszczeń
  • zmniejszone ryzyko utraty zarówno aktywów materialnych, jak też niepowołanego dostępu do informacji o charakterze poufnym i niejawnym
  • integracja systemu do rozliczania czasu pracy z oprogramowaniem  klasy ERP TETA
  • umowa serwisowa oferująca rozszerzenie gwarancji i pakiet serwisowy oraz konserwacyjny ze skróconym terminem naprawy i możliwością otrzymania urządzenia zastępczego na czas napraw

Wymagania

Przy tak dużym asortymencie i sprzedaży konieczne jest sprawnie działające Centrum Dystrybucyjne zarządzające magazynem i logistyką, organizujące sieć transportu oraz kontrolę jakości i administrację celną dla wszystkich sklepów IKEA w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Takim podmiotem jest IKEA Distribution Services S.A. Biuro Dystrybucji w Jankach koło Warszawy oraz Regionalne Centrum Dystrybucji w Jarostach koło Piotrkowa Trybunalskiego o całkowitej powierzchni 145 000m² i pojemności składowania 260 000m³ (90 000 miejsc paletowych i 75 000 miejsc paletowych to magazyny wysokiego składowania SILO w pełni zautomatyzowane) są odpowiedzialne za terminowe dostawy artykułów do 24 sklepów IKEA w naszym regionie Europy. Transporty są realizowane bezpośrednio od producentów lub przez Centrum Dystrybucji, w którym codziennie rozładowuje się samochody, kontenery i wagony od dostawców IKEA na całym świecie.

 Tak duży i nowoczesny obiekt wymagał rozwiązań związanych z bezpieczeństwem i ewidencją czasu pracy, które spełniałyby wymagania zarówno IKEA Distribution Services, jak i operatora logistycznego FM Logistic Polska, który świadczy usługi logistyczne na rzecz IKEA.

 

Opis rozwiązania

Głównym zadaniem systemu kontroli dostępu wdrożonego w Centrum Dystrybucyjnym, jest nadzór nad przemieszczaniem się  osób na obszarze objętym ochroną. System kontroli dostępu, będąc elementem elektronicznych systemów zabezpieczeń, stanowi doskonałe uzupełnienie systemu sygnalizacji włamania i napadu. Rolą nowoczesnego systemu kontroli dostępu jest ograniczenie dostępu do określonych miejsc w obiekcie osobom nieupoważnionym, w czasie gdy w strefie chronionej przebywają osoby uprawnione. System ten pozwala precyzyjnie określić zasady dostępu poszczególnym pracownikom do określonych pomieszczeń. Dzięki temu można zmniejszyć ryzyko utraty zarówno aktywów materialnych, jak też niepowołanego dostępu do informacji o charakterze poufnym i niejawnym. „Podczas wyboru rozwiązania najbardziej skupialiśmy się na tym, aby było nowoczesne, dawało możliwość rozbudowy, w przypadku ekspansji naszego Centrum oraz aby nie było ono awaryjne” twierdzi osoba odpowiedzialna za systemowe rozwiązania w Centrum Dystrybucji.

Dodatkowo w Centrum Dystrybucyjnym istniała potrzeba automatycznego rozliczania czasu pracy pracowników zgodnego z przepisami Prawa Pracy. „Ponieważ nasz operator logistyczny prowadzi takie rozliczenia w programie TETA, oczekiwaliśmy od naszego dostawcy integracji systemu do rozliczania czasu pracy właśnie z tym oprogramowaniem ERP” wspomina administrator obiektu.

„Do rejestracji wykorzystywane są obecnie karty zbliżeniowe Mifare, które były już wcześniej wykorzystywane przez FM Logistic. Z tego powodu konieczne było przygotowanie czytników z niestandardowym formatem. Natomiast dane z rejestratorów są zbierane i eksportowane do pliku txt, w celu dalszej obróbki w module RCP systemu TETA. W razie potrzeby dodrukowania nowych kart IKEA Distribution Services posiada drukarkę do kart plastikowych firmy Evolis oraz oprogramowanie do projektowania i personalizacji kart Semicard” opowiada Maciej Nowak, Key Account Manager w UNICARD SA.

Korzyści

 Korzyści

W ramach obsługi posprzedażnej firmie IKEA Distribution Services została zaproponowana umowa serwisowa oferująca rozszerzenie gwarancji i pakiet serwisowy oraz konserwacyjny ze skróconym terminem naprawy i możliwością otrzymania urządzenia zastępczego na czas naprawy. „Podpisanie tej umowy daje nam spokój i poczucie bezpieczeństwa w razie awarii, nawet tej niewynikającej bezpośrednio z awarii urządzeń , ale np. spowodowanej przepięciem elektrycznym. Czas naprawy jest szybki, a rozwiązanie zaproponowane przez firmę UNICARD na czasie, z możliwością jego modyfikacji i rozbudowy” dodaje administrator Centrum Dystrybucji.