Tworzymy bezpieczny świat

 • PL

W 2013 roku mija 20 lat działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Małopolsce, którego misją jest skutecznie wspieranie działań na rzecz środowiska w Małopolsce”. Dobre zarządzanie Funduszem to nie tylko dbałość o efektywnie wydatkowane środki publiczne, ale także głęboka troska o zasoby ludzkie, w postaci dobrze wyszkolonej kadry pracowników. System RCP wzmocnił efektywność pracowników oraz poziom bezpieczenstwa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Case Studydokument do pobrania

Wyzwania:

 • trudności z efektywnym wykorzystaniem czasu pracy w określonej przestrzeni biurowej
 • problemy z adekwatnym rozliczaniem czasu pracy w systemie ruchomym i zadaniowo-projektowym
 • konieczność właściwego monitorowania i zabezpieczenia pomieszczeń przed wejściem osób niepowołanych

Efekty:

 • wzrost efektywności i zadowolenia z pracy osób zatrudnionych w ramach ruchomego czasu pracy
 • podwyższenie poziomu bezpieczeństwa osób i mienia
 • racjonalizacja kosztów działalności i kosztów społecznych poprzez wzrost samodyscypliny czasu pracy
 • modyfikacja zapisów formalnych regulujących czas pracy i jego wykonanie poprzez zainstalowanie systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy firmy UNICARD SA

Wymagania klienta:

W zatrudniającym ponad 40 pracowników Funduszu, do kluczowych problemów zostały zaliczone trudności w zakresie racjonalnego wykorzystania i rozliczania czasu pracy poszczególnych pracowników - co wynikało z zastosowania tzw. „widełek czasowych” rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy, jak również z rozliczania nieobecności z tytułu delegacji, choroby czy np. urlopu na żądanie. Kolejnym zadaniem było zapewnienie kontroli dostępu do określonych pomieszczeń - zbyt wiele osób miało nieautoryzowany dostęp do pomieszczeń specjalnego przeznaczenia np. serwerowni. Fundusz dążył także do zharmonizowania działań pracowników w ramach prowadzonych projektów – ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji czasowej osób dedykowanych do danego przedsięwzięcia.

Rozwiązanie:

Dzięki zastosowaniu prostych w obsłudze terminali i wielofunkcyjnych kart rejestracji czasu pracy: identyfikatorów osobistych pełniacych rolę legitymacji służbowych, każdy pracownik może samodzielnie obsłużyć zainstalowane urządzenia, a tym samym odnotować swoją obecność w pracy. Jak zaznaczyła Prezes Zarządu Pani Małgorzata Mrugała: „pracownicy przychodząc rano do pracy są zadowoleni, bez stresu powodowanego ewentualnym spóźnieniem - koniecznością stawienia się do pracy w określonej minucie rozpoczęcia pracy; nastawieni na cele organizacji”. Integracja systemów z istniejącym w firmie programem kadrowym pozwoliła na wyeliminowanie papierowej ewidencji, automatyczne rozliczanie wynagrodzenia z uwzględnieniem nieobecności oraz usprawnienie pracy. Zastosowana aplikacja do obsługi KD i RCP, jak zauważył jeden z pracowników jest „czytelna i intuicyjna w obsłudze, jak również nie budzą zastrzeżeń zastosowane technologie”. Ponadto, zainstalowana kontrola dostępu skutecznie wpłynęła na wzrost świadomości odpowiedzialności wsród pracowników za powierzone mienie, a pozyskiwane z raportów dane, kto, kiedy i gdzie przebywał „w sytuacjach awaryjnych dają możliwość analizy problemu”.

Efekty:

Decyzja o zakupie i wdrożeniu systemu KD i RCP firmy UNICARD SA w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyniosła wymierne korzyści na wielu płaszczyznach.

UNICARD SA bedąc producentem, integratorem oraz instalatorem nie tylko systemów KD i RCP, ale także systemów Niskoprądowych, BMS, Parkingowego czy Biletowego zaoferował Wojewódzkiemu Funduszowi bezpośrednią pomoc poprzez tzw. HELP-DESK oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Tak zorganizowana opieka nad Klientem przekłada się bezpośrednio na jego poczucie bezpieczeństwa oraz pewność, że ma do czynienia z poważnym partnerem handlowym. Oszczędność czasu uzyskana poprzez optymalne rozplanowanie zadań wsród pracowników oraz kontrola ich aktywności – m.in. poprzez zastosowanie systemu rejestracji czasu pracy gwarantuje długofalowy sukces finansowy i organizacyjny Funduszu.

Produkty zastosowane w rozwiązaniu:

UNICARD SA od ponad dwudziestu lat jest liderem na rynku rozwiazań z zakresu kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, systemów identyfikacji osób, bezpieczeństwa informatycznego. Oferuje usługi konsultingowe, serwisowe oraz sprzęt i oprogramowanie dopasowane do indywidualnych wymagań klienta. Dbałością o najwyższą jakość produktów i usług firma ugruntowała sobie mocną pozycję na rynku. Wiodacymi produktami sa systemy:

 • Kontroli Dostępu
 • Rejestracji Czasu Pracy
 • Parkingowe
 • Biletowe
 • Bezpieczeństwa Informatycznego
 • Dedykowane dla obiektów sportowych
 • Identyfikacji Osób - personalizacja kart ID
 • Instalacje Niskoprądowe

Firma zatrudnia ok. 100 specjalistów w krakowskiej Centrali UNICARD SA oraz biurach w Warszawie i Poznaniu.

Pozostałe Case Study z kategorii systemy rejestracji czasu pracy:

Hilton Foods

Arjohuntleigh Polska Sp z o.o.

Urząd Miasta w Bydgoszczy