Tworzymy bezpieczny świat

 • PL

Cele wdrożenia:

 • ujednolicenie i unowocześnienie systemu rejestracji czasu pracy
 • moduł integracji z SAP
 • brak przerw w działaniu systemu i konieczności ręcznego uzupełniania wpisów (rejestracji)

Efekty:

 • nowoczesny system ewidencji czasu pracy dla 1300 pracowników w 3 lokalizacjach, zintegrowany z SAP
 • scentralizowana baza danych dla pracowników oraz profili dostępu dla kołowrotów
 • wykorzystanie kart do identyfikacji użytkowników w kontroli dostępu i przy wydawaniu narzędzi w automatach samoobsługowych na produkcji

Wymagania klienta:

Firma Sapa chciała ujednolicenia i unowocześnienia swojego dotychczasowego systemu Rejestracji Czasu Pracy (RCP).  UNICARD SA współpracuje z Sapa już od wielu lat z pozytywnym skutkiem, dlatego też firma Sapa Aluminium zdecydowała się  na jej kontynuację i powierzyła wymianę systemu RCP właśnie Unicardowi. „Korzystaliśmy z rozwiązań Unicard do rejestracji czasu pracy w 3 lokalizacjach: Trzcianka, Łódź, Chrzanów (tu dodatkowo kontrola dostępu do budynku produkcyjnego MAVA). Współpracujemy razem już od 1999 roku, czyli 17 lat. Rozwiązania zainstalowane w Trzciance i Łodzi korzystały z kart  w systemie INDALA. Chrzanów od już samego początku (2014) pracuje  w standardzie kart MIFARE.”- relacjonuje Łukasz Baszkiewicz- Support Manager IT Infrastructure Poland w Sapa Aluminium odpowiedzialny za wdrożenie projektu w Sapa Aluminium sp. z o.o.

OCZEKIWANIA KLIENTA:   

Dotychczasowe rozwiązania coraz częściej sprawiały problemy techniczne co powodowało przerwy w działaniu systemu i konieczność ręcznego uzupełniania wpisów (rejestracji) przez kierowników. Serwis starego systemu był coraz droższy, a elementy serwisowe coraz trudniej dostępne, co wydłużało czas naprawy.
„Naszym celem było i nadal jest podpisanie umowy serwisowej, która zagwarantuje nam szybkie rozwiązanie problemów w przypadku awarii. Niestety na dotychczasowym sprzęcie taka umowa nie miała sensu. Jej koszt byłby zbyt wysoki, a ponadto nie mieliśmy pewności że terminy w umowie zostaną dotrzymane. Nam zależy na szybkiej reakcji, a przy starym rozwiązaniu nie było to takie pewne. Wspólnie z Unicard uznaliśmy, że jedynym sensownym rozwiązaniem będzie wymiana używanych  urządzeń do rejestracji czasu pracy i ujednolicenie standardu kart Mifare.”- wspomina p. Łukasz Baszkiewicz.

ROZWIĄZANIE:

Wiązało się to nie tylko z wymianą urządzeń, ale i wszystkich identyfikatorów w 2 lokalizacjach. Unicard pomógł w przygotowaniu nowych kart z zachowaniem istniejących numerów pracowników do identyfikacji co pozwoliło uniknąć zmian w bazach pracowników(razem ponad 1500 identyfikatorów).
Dodatkowo wykorzystano okazję i zainstalowano dodatkowe czytniki czasu pracy na nowej bramie w Trzciance i na halach produkcyjnych w Łodzi, by dokładniej rejestrować czas pracy. Identyfikacja odbywa się na bramie głównej, rejestrowany jest faktyczny czas pracy na wejściu/wyjściu z hali produkcyjnej. Przy okazji zmian uporządkowano również temat serwera aplikacji UniKD- przeniesiono go na nowy serwer w innej lokalizacji.

PRZEBIEG WDROŻENIA:   

„Zgodnie z wymaganiami Klienta został również przygotowany moduł integracji z SAP. Głównymi korzyściami wdrożenia jest scentralizowana baza danych dla pracowników oraz profili dostępu dla kołowrotów, a także nowoczesne urządzenia i oprogramowanie. Dodatkowo dostarczyliśmy do Sapa 3 kołowroty oraz około 1300 kart” - opowiada Maciej Szulc Zastępca Dyrektora ds. Sprzedaży w UNICARD SA.

KORZYŚCI:

Jeden standard dla wszystkich otwiera przed Sapa nowe możliwości, które wylicza p. Łukasz Baszkiewicz:

- Karty HR będą wykorzystywane do identyfikacji użytkownika na drukarkach departamentowych w systemie wydruku podążającego. Co pozwoli użytkownikom na bezproblemowe korzystanie z drukarek firmowych w każdej lokalizacji.
- Kolejnym krokiem będzie wykorzystanie kart do identyfikacji użytkowników w kontroli dostępu co pozwoli na ograniczenie dostępu do niektórych obszarów produkcji (już wykorzystujemy to rozwiązanie w Chrzanowie) .
- Planujemy również wykorzystanie kart w procesie produkcyjnym do identyfikacji pracowników przy maszynach (odpowiedzialność za proces produkcyjny).
- Już teraz wykorzystujemy te same karty do identyfikacji przy wydawaniu rękawiczek i narzędzi z automatów samoobsługowych ustawionych na produkcji.
- Niskie koszty kart MIFARE (w porównaniu ze starymi) pozwoliło na wyposażenie również pracowników tymczasowych w karty identyfikacyjne, a dzięki eksportowi danych z systemu UniKD możemy synchronizować odczyty z rejestratorów czasu pracy z systemem rejestracji czasu pracy pracowników tymczasowych w zautomatyzowany sposób. Pozwoliło to zaoszczędzić czas brygadzistom, którzy dotychczas zmuszeni byli uzupełniać te dane ręcznie w narzędziu webowym.

„Docelowo po zakończeniu wymiany wszystkich czytników nareszcie podpiszemy umowę serwisową co zagwarantuje nam najkrótszy z możliwych czas usunięcia awarii we wszystkich lokalizacjach.”- podsumowuje p. Ł. Baszkiewicz.

Produkty zastosowane w rozwiązaniu:

SAPA Chrzanów:

 • 3 punkty RCP (SD 1662 + ASR 804) x 3)
 • KD x 1
 • drukarka Evolis Zenius x 1

Sapa Trzcianka

 • 2 punkty RCP (SD 660MAX x 2, ASR 805 x 4)
 • czytnik UKM 900 x 4 do obsługi maszyn wydających rękawiczki

Sapa Łódź

 • 4 punkty RCP (SD 1664 + ASR 805) x 4)

 

Pozostałe Case Study z kategorii systemy kontroli dostępu:

Hilton Foods

Fluor SA

Jagiellońskie Centrum Innowacji -systemy niskoprądowe