Tworzymy bezpieczny świat

  • PL

Jak KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" dba o bezpieczeństwo?

Kopalnia Soli „Wieliczka” to jeden z najcenniejszych zabytków kultury polskiej odwiedzany przez ponad milion turystów z całego świata co roku. To także zabytek klasy światowej, wpisany jako jeden z pierwszych dwunastu obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Kopalnia Soli „Wieliczka” dzisiaj to zarówno wielowiekowa tradycja, jak i nowoczesność, kilkusetletnia historia i podziemne miasto z rozbudowaną infrastrukturą. Grupę kapitałową Kopalni Soli „Wieliczka” tworzą Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. i dwie spółki zależne: Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna sp. z o.o. oraz Kopalnia Soli „Wieliczka” Zakład Mechaniczny sp. z o.o.

Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A. to spółka Skarbu Państwa, której głównym  przedmiotem  działalności jest ochrona zabytku - zabezpieczenie i zachowanie unikatowych w skali światowej wyrobisk górniczych.  Natomiast obsługą i rozwojem działalności turystycznej zajmuje się Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna sp. z o.o. Prowadzi ona także działalność handlową, usługową i gastronomiczną oraz organizuje kilkaset imprez i wydarzeń kulturalnych rocznie.

W  kopalni soli od prawie 10 lat funkcjonuje system rejestracji czasu pracy dostarczony przez UNICARD S.A. Jest to system z kilkoma punktami dostępowymi. Rozwiązanie umożliwia rejestrowanie oraz automatyczne przesyłanie zdarzeń do zewnętrznego systemu kadrowo płacowego za pomocą dedykowanego modułu integracyjnego. Pracownicy są identyfikowani przy pomocy zbliżeniowych kart Indala.  Przychodząc i opuszczając każdego dnia pracy swoje miejsce pracy korzystają z kilku punktów rejestracji, a system gromadzi te informacje i przekazuje  automatycznie do działu HR.

Case Studydokument do pobrania

Cele wdrożenia:

Efekty:

  • sprawne rozliczanie wynagrodzeń pracowników
  • większa kontrola i dyscyplina pracy
  • stabilny system ewidecji czasu pracy kompatybilnej z IMPULS EVO (część Kadry i Płace)
  • monitoring wizyjny - rejestrowany obraz z kamer przekazywany w czasie rzeczywistym

Wymagania klienta:

„Ze względu na potrzebę  zapewnienia  bezpieczeństwa, system ewidencji czasu pracy został rozbudowany o monitoring wizyjny wraz z kamerami przemysłowymi. Rejestrowany obraz z kamer jest przekazywany w formie zapisu video w czasie rzeczywistym po wydzielonej sieci LAN do dedykowanego serwera sieciowego. Archiwizowane są zapisy z ostatniego miesiąca” wyjaśnia Kierownik Projektu Krzysztof Kusion, UNICARD SA. Kamery służą tylko do rejestrowania obrazów związanych z czasem pracy w programie UNIRCP. Nowy system rejestracji czasu pracy dla Trasy Turystycznej został także wyposażony w dedykowany moduł integracyjny umożliwiający automatyczne przesłanie danych do programu kadrowo płacowego.  Działanie modułu  polega na eksportowaniu rejestracji wykonywanych w  systemie  Rejestracji Czasu Pracy do pliku tekstowego. Format pliku został w trakcie wdrożenia ustalony z Klientem. Interfejs działa jako usługa Windows i ściśle współpracuje z bazą danych systemu ewidencji czasu pracy. Usługa loguje się  do Windowsowego dziennika zdarzeń, dzięki czemu w przypadku problemów łatwo odszukać ich przyczynę i wyeliminować ją. Godziny eksportu oraz lokalizacja pliku z rejestracjami są elementami konfigurowalnymi w dowolnym momencie przez użytkownika.

EFEKTY:

„Wdrożone rozwiązanie według działu kadr kontroluje przyjścia i wyjścia pracowników z pracy, dyscyplinuje ten obszar, potwierdza pobyt osób na terenie zakładu, a także pomaga w rozliczaniu wynagrodzeń” twierdzi p. Tomasz Kuśnierz, szef Działu HR w Kopalni Soli Wieliczka. Zintegrowany system ERP - IMPULS EVO przesyła dane do programu UniRCP, a następnie  dane o rejestracjach są importowane do jego części kadrowo- płacowej. Raporty można dowolnie sortować np. po datach, czy pracownikach. Sami pracownicy nie mają dostępu do tych danych, tylko ich kierownicy oraz dział HR.

Cała instalacja została zrealizowana w jedynym możliwym czasie, kiedy mogą być wykonywane prace rozwojowe w Kopalni Soli „Wieliczka”, czyli po sezonie turystycznym. Listopad był dobrym miesiącem do takich prac. „Aktualnie dział IT nie musi już udzielać wsparcia technicznego działowi HR. Nie ma takiej potrzeby, bo system pracuje stabilnie już od ponad pół roku. Podczas uruchomienia produkcyjnego systemu występowały błędy, ale teraz już  wszystko działa bez zarzutu” wspomina p. Kawaler.


Produkty zastosowane w rozwiązaniu:

Pozostałe Case Study z kategorii systemy rejestracji czasu pracy:

Hilton Foods

Arjohuntleigh Polska Sp z o.o.

Urząd Miasta w Bydgoszczy