Tworzymy bezpieczny świat

Formularz kontaktowy

Mobilna Rejestracja Czasu Pracy- MRCP

Jest to  elektroniczna rejestracja czasu pracy z aplikacją na telefon komórkowy, tablet oraz inne urządzenia mulitmedialne oparte na systemie ANDROID oraz Windows. Program ten służy do rejestracji czasu pracy osób zatrudnionych w firmie na tzw. „mobilnych” stanowiskach,  które stale lub okresowo przebywają poza macierzystym miejscem pracy.  Do rejestracji czasu pracy wykorzystywany jest tablet lub telefon komórkowy.

Dla kogo:

 • do każdej firmy, bez względu na jej wielkość czy rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, której celem  jest szeroko rozumiana kontrola czasu pracy zatrudnionych pracowników, a co za tym idzie, osiągnięcie wymiernych korzyści finansowych dla firmy

Zastosowanie:

 • mobilnych urządzeń służbowych  typu:  telefon komórkowy, smart-phone, tablet
 • firmowej mobilnej sieci Internet
 • integracji z użytkowanym w firmie systemem kadrowym
 • komunikacji pomiędzy kilkoma systemami kadrowym, RCP czy GPS
 • ograniczenie kosztów -  oparcie się na dokonanych wcześniej inwestycjach
 • uzupełnienie stacjonarnego systemu Rejestracji Czasu Pracy
 • rozliczenie pracowników za faktycznie przepracowany czas 
 • wyeliminowanie fikcyjnych nadgodzin
 • szybkie naliczenie należności wynikających z tyt. delegacji, urlopów na żądanie czy zwolnień lekarskich

Korzyści z używania MRCP:

 • Wiesz kiedy i gdzie danypracownik rozpoczął pracę - mimo, że fizycznie nie przebywa w firmie  (szczególnie przydatne podczas delegacji)
 • Dyscyplinujesz czasowo i geograficznie pracowników wykonujących swoje obowiązki służbowe w tzw. „terenie”
 • Działasz zgodnie z obowiązującym Prawem Pracy – tzn. że w każdej chwili obecność każdego pracownika jest możliwa do zweryfikowania