Tworzymy bezpieczny świat

Tomasz Bednarski - prezes zarządu firmy Unicard SA

Tomasz Bednarski

 

Tomasz Bednarski, rocznik 1969, Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki
i Elektroniki, kierunek Automatyka i Robotyka (1993). Od roku 1993 pełnił funkcję dyrektora ds. technicznych i operacyjnych,
a następnie od 1999 Wiceprezesa Zarządu firmy SKK - Systemy Kodów Kreskowych S.A. z siedzibą w Krakowie. Członek Rady Nadzorczej firmy ISL – Innowacyjne Systemy Logistyczne Sp. z o.o. Od 2012 roku Prezes Zarządu firmy Unicard S.A. - integratora na rynku systemów informatycznych wykorzystujących automatyczną identyfikację osób, producenta urządzeń kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, systemów parkingowych 
i biletowych. Realizuje liczne projekty z zakresu projektów unijnych. Ukończył liczne kursy z zakresu Prawa Pracy, Finansów
i Zarządzania projektami.